Semester:
 

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point, samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point.

Basiskurser og projekter

I løbet af/På den naturvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne udgøres af tre obligatoriske fælleskurser, BK1-3, og fem kurser, BK4-8, som vælges fra et større kursusudbud. Fælleskurserne afholdes i starten af de tre første semestre og skal tages i rækkefølge. Nærmere regler om rækkefølge m.v. fremgår af studieordningens §§7-9, http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Basiskurser og projekter

BK1 Empiriske data (NAB-A-17)

5 ECTS
e2017
Dansk

BK3 Naturvidenskabsteori (NAB-A-2016)

5 ECTS
e2017
Dansk

BK4/BK8 Applied spectroscopy BLOK B

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Calculus BLOK B

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Cell biology BLOK A

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Functional biology - Botany BLOK B

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Functional Biology - Zoology BLOK C

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Human biologi og evolution - Intensiv kursus

5 ECTS
e2017
Dansk

BK4/BK8 Organic chemistry BLOK C & D

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Physical geography and soils BLOK C

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Scientific computing BLOK A

5 ECTS
e2017
English

BK4/BK8 Supplementary physics BLOK D

5 ECTS
e2017
English

BP1 Anvendelse af naturvidenskab i teknik og samfund (NAB-A-17)

15 ECTS
e2017
Dansk

BP3 Naturvidenskabsteori og metoder i naturvidenskab (NAB-A-2016)

15 ECTS
e2017
Dansk

Laboratoriesikkerhed

e2017
English

Studie- og semesterstart - 1. semester (NAB-A-17)

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart - 3. semester (NAB-A-2016)

e2017
Dansk

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler placeres i dette fag. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Disse forhold fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Fagmodulbeskrivelserne kan også indeholde oplysninger om anbefalede faglige forudsætninger, som man evt. kan søge at opfylde gennem anvendelser af valgkurser. Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her: http://www.ruc.dk/uddannelse/bachelor/optagelse-bachelor/adgangskrav/#c11672

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i almen biologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Almen biologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Subject Module Project in General Biology

15 ECTS
e2017
Dansk
English

FK1: Molecules of Life BLOK C

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FK2: Human Fysiologi BLOK D

5 ECTS
e2017
Dansk

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Fagmodul i arbejdslivsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier kursus 1: Arbejde og Organisation kursus 2: Individet i arbejdslivet kursus 3: Arbejdsmarked, kursus 4 som udbydes i 3 varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges: kursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv kursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode kursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi.

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a, 4b eller 4c der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a eller 4b frem for 4c.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Arbejde og Organisation

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Individet i Arbejdslivet

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Dansk

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Diskursanalyse og sprog

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing I (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Software Engineering (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4: Essential Computing II (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulprojektet begyndes, dog kan fagmodulkursus 1 følges samtidig med fagmodulprojektet såfremt ekstra arbejdsindsats påregnes. Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med at fagmodulkursus 2 følges. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 og 4 begyndes. Se eksempler på planlægning af dit studie med datalogi: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Study and semester start

e2017
English

Subject module project in Computer science

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Subject module course 1: Essential Computing I

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 2/Subject module course 2: Software Engineering (tidligere MKM)

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Subject module course 3: Interactive Digital Systems

5 ECTS
e2017
English

Fagmodul i engelsk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Study and semester start

e2017
Dansk

Subject module project in English

15 ECTS
e2017
English

Subject module course 1: Creative Writing

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 2: English around the World: Linguistic Description and Analysis

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 3: English Language and Society

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 4: English Literature and Culture

5 ECTS
e2017
English

Fagmodul i erhvervsøkonomi – ha, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA
Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA
kursus 1: Virksomhedens Økonomi
kursus 2: Virksomhedens Organisation
kursus 3: Virksomhedens Marketing(kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 4: Finansiering(kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 5: Projektledelse
kursus 6: Strategi (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode
kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Economics and Business Administration), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
e2017
Dansk

Subject module project B - Bachelor in Business Administration

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject Module Course 1: Accounting

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 2: Prerequsite course Organisation theory

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 3: Marketing

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 4: Finance

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 6: Strategy

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject Module Course 4 / 7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2017
English

Meritkursus: Videregående samfundsvidenskabelig metode med særlig henblik på Analysestrategi

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i filosofi og videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodul i fysik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Fysik, enten eksperimentel eller teoretisk variant (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Termodynamik og statistisk mekanik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Fysisk modellering (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Fysisk problemløsning Ia (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Fysisk problemløsning Ib (5 ECTS) OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af Fagstudienævnet for Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt / Subject Module Project

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Termodynamik og Statistisk Mekanik I / Thermodynamics and Statistical Mechanics I BLOK D

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fysisk modellering / Modelling of Physical Systems BLOK A

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer - og undervises på DANSK om efteråret og på ENGELSK om foråret:

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi: Rum, samfund og magt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi: Landskab, klima og miljø (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi: Steder, spor og kultur (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4e: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4f: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point)

Se vejledendestudieforløb for geografi her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

FMK 1: Samfundsgeografi: Rum, samfund og magt

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 2: Naturgeografi: Landskab, klima og miljø

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 3: Kulturgeografi: Steder, spor og kultur

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 4a: Geografi i praksis

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Geografi

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodul i historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Historie

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Historie NU

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Lange linier efter 1750

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Historisk metode og kildekritik

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Specialisering

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Modelling and knowledge management (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: a) Webbaserede it-systemer (5 ECTS) eller b) Interaktive Installationer (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 2/Subject module course 2: Software Engineering (tidligere MKM)

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 3a: Webbaserede it-systemer

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i internationale studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Internationale studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International Udvikling
Kursus 3 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges;
- Kursus 3a: EU-governance
- Kursus 3b: International udvikling og politisk økonomi
- Kursus 3c: Global Governance
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges;
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

Den studerende vælger selv hvilket ét af fagmodulkurserne 3a, 3b, 3c, der skal gennemføres.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Internationale studier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:
• sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.
• give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring.
• udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
e2017
English

Subject module course 1: International Politics

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 2: International Development

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 4 / 7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2017
English

Subject module project 2 in International Studies

15 ECTS
e2017
English

Fagmodul i internationale studier ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier
Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International Udvikling
Kursus 3: EU-governance
Kursus 4: Globalisering og civilsamfund
Kursus 5 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;
- Kursus 5a: EU som global aktør
- Kursus 5b: International Udvikling og Politisk Økonomi
- Kursus 5c: Global Governance
Kursus 6 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;
- Kursus 6a: International Law for Social Sciences
- Kursus 6b: International udvikling: Kultur, magt og samfund
- Kursus 6c: Krig, fred og sikkerhed
Kursus 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
Kursus 8 Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 5a, 5b eller 5c, som gennemføres, samt hvilket af fagmodulkurserne 6a, 6b eller 6c som gennemføres.

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:
• sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.
• give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt.
• udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige 1- fagsbacheloruddannelse med Internationale Studier. Fagmodulet er normeret til 70 ECTS-point.

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
e2017
English

Subject module project 2 in International Studies

15 ECTS
e2017
English

Subject module course 1: International Politics

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 2: International Development

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 4: Globalisation and Civil Society

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 4 / 7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 6a: International Law for the Social Sciences

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 6b: International Development: Culture, Power and Society

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 6c: War, Peace and Insecurity

5 ECTS
e2017
English

Fagmodul i journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Semesterstart / vigtige praktiske oplysninger (for FMK2, 3, 4 og fagprojekt-studerende)

15 / 5 ECTS
e2017
Dansk

Introlørdag - 2. september kl. 14-23

e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Journalistisk teori og praksis

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Journalistiske arbejdsmetoder

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Journalistiske produktioner

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Journalistik og samfund

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Journalistik

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i kemi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Kemi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Kemi / Subject Module Project in Chemistry

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Analytisk kemi / Analytical Chemistry Intensiv

5 ECTS
e2017
English

Atomer og molekyler / Atoms and Molecules BLOK A

5 ECTS
e2017
English

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Semester introduction to the bachelor module in Communication Studies

e2017
English

Fagmodulprojekt i Kommunikation

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation (Hold A)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation (Hold B)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Aktører, processer, kontekster

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold A)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold B)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold C)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold D)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold E)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold G)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold H)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion (Hold I)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation

e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Digitale medier - Hold A)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Digitale medier - Hold B)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Mundtlig kommunikation - Hold A)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Mundtlig kommunikation - Hold B)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Dialogiske processer - Hold A)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Dialogiske processer - Hold B)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Digitale medier m/storytelling)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Nudging)

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation (Digitale medier m/podcast)

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject module project in Communication Studies

15 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 1: Theoretical Perspectives on Communication

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 2: Participants, Processes and Contexts

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 3: Planned Communication with Text/image Production

e2017
English

Subject Module Course 3: Planned Communication with Text/image Production (Group A)

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 3: Planned Communication with Text/image Production (Group B)

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 3: Planned Communication with Text/image Production (Group C)

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 4: Communication: Workshop in Planned Subject Specific Communication

e2017
English

Subject Module Course 4: Workshop in Planned Professional Communication (Speech)

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 4: Workshop in Planned Professional Communication (Video)

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 4: Workshop in Planned Professional Communication (Video as Social Media)

5 ECTS
e2017
English

Fagmodul i kultur- og sprogmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart / Study and semester start

e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Kategorisering og magt

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject module course 1: Categorisation and power

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 2: Cultural Theory

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 3: Cultural Analysis

5 ECTS
e2017
English

Subject module course 4: Globalisation and the Transnational

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulprojekt i Kultur- og Sprogmødestudier

15 ECTS
e2017
Dansk

Subject module project in Cultural Encounters

15 ECTS
e2017
English

Fagmodul i matematik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Matematik (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Algebra (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I – grundlæggende teori (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II – videregående teori (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Matematik / Subject Module Project in Mathematics

15 ECTS
e2017
Dansk
English

Matematisk analyse I / Mathematical Analysis I BLOK B

5 ECTS
e2017
English

Matematisk modellering og dynamiske systemer / Mathematical Modelling and Dynamic Systems BLOK C

5 ECTS
e2017
English

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i medicinalbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Medicinsk mikrobiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser).

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

15 ECTS
e2017
Dansk

FK1: Molecules of Life BLOK C

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FK2: Human Fysiologi BLOK D

5 ECTS
e2017
Dansk

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i miljøbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Miljøbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Dyr og planters fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Project in Environmental Biology

15 ECTS
e2017
Dansk
English

FK2: Population biology BLOK A

5 ECTS
e2017
English

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i molekylærbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Molekylærbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Biokemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) Eller Valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Subject Module Project in Molecular Biology

15 ECTS
e2017
Dansk
English

FK1: Molecules of Life BLOK C

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FK2: Biochemistry BLOK B

5 ECTS
e2017
English

FK4: Methods in Molecular Biology Intensiv

5 ECTS
e2017
English

Project market - Semester start

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i pædagogik og uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudie

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject module course 1: Human learning and experience

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i performance design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Performance Design

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Performance Design

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Analyse og Dokumentation

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Planlovgivning og fysisk planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Komparativt feltkursus (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS) eller 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ects) eller 4c: Byen, byplanlægning og byliv (5 ects)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

15 ECTS
e2017
Dansk

FMK 1: Planlovgivning og fysisk planlægning

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 2: Planlægningsteori og paradigmer

5 ECTS
e2017
Dansk

FMK 3: Komparativt feltkursus

5 ECTS
e2017
Dansk

FMK 4c: Byliv og byplanlægning - introduktion til det urbane

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i politik og administration, b1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Administration B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Administration som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Administration b1 og fagmodulet: Politik og Administration b2.

Fagmodulet: Politik og Administration b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration
Kursus 1: Politiske institutioner og deres samspil
Kursus 2: Styring i offentlige organisationer
Kursus 3: Forvaltningsret
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Administration B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i politik og administration, b2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Administration b1.

Fagmodulet: Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration
Kursus 1: Offentlig Økonomi og Regulering
Kursus 2: Politisk System og Indflydelse
Kursus 3: Ledelse i Politiske Organisationer
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Politisk system og indflydelse

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Psykologi ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Subject module course 1: Psychology of Everyday Life

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologiske fokusområder: social-, udviklings-, personligheds-, og kognitionspsykologi

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Psykologi

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i socialvidenskab, b1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab
Kursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering
Kursus 2: Social risici, frygt og tryghed
Kursus 3: Velfærd regulering og institutioner
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sociale ricisi, frygt og tryghed

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i socialvidenskab, b2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet: Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab
Kursus 1: Retssociologi, normer og praksis
Kursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering
Kursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

15 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis og interessefelt

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori i sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodulkursus 4d: Kvantitativ metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i teksam i - miljø og innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling - natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Metoder i miljø- og teknologivurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledendestudieforløb

Og for lang-teksam her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

FMK 1 a: Bæredygtig udvikling - natur, teknologi og samfund

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 1 b: Bæredygtig omstilling - politik og planlægning

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagmodul i teksam ii - miljø og planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam II: Miljø og planlægning er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Teksam II – Miljø og planlægning (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam II her: Vejledendestudieforløb

Og for lang-teksam her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt - teksam II - Miljø og planlægning

15 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 1 a: Bæredygtig udvikling - natur, teknologi og samfund

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 1 b: Bæredygtig omstilling - politik og planlægning

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 2: grundkursus i miljøplanlægning

5 ECTS
e2017
Dansk
English

FMK 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning

5 ECTS
e2017
Dansk
English

Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Fagmodul i virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier
kursus 1: Virksomhedens økonomi
kursus 2: Virksomhedens organisation
kursus 3: Virksomhedens marketing(udbydes kun på engelsk)
kursus 4 som udbydes i to varianter, hvoraf kun ét af de to kurser kan vælges:
- kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
e2017
Dansk

Subject module project in Business Studies

15 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject Module Course 1: Accounting

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 2: Prerequsite course Organisation theory

5 ECTS
e2017
English

Subject Module Course 3: Marketing

5 ECTS
e2017
English

Fagmodulkursus 4 / 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode

5 ECTS
e2017
Dansk

Subject Module Course 4 / 7: Advanced Social Science Methodology

5 ECTS
e2017
English

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge to valgfrie kurser. Du kan vælge mellem de kurser, der udbydes som basiskurser på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse eller en af RUC’s andre bacheloruddannelser; kurser der udbydes som fagmodulkurserne, og kurser der udbydes alene som valgfrie kurser i denne liste. Endelig kan du også vælger kurser ved andre universiteter.
Du kan bruge de valgfrie kurser til enten at tone din uddannelse i en selvvalgt retning, til at opfylde fagmodulernes eventuelle anbefalede studiemæssige forudsætninger, eller til at kvalificere dig yderligere i en praktisk og/eller teoretisk retning i forhold til dine fagmoduler. I tredje og fjerde semester kan du bruge et valgkursus (eller begge) til at kvalificere dit valg af fagmoduler ved at følge et fagkursus, som du senere kan få overført til fagmodulet, hvis du vælger fagmodulet. Du får så frigivet dit valgfire kursus til senere brug. Hvis ikke du vælger det tilhørende fagmodul, har du så blot brugt dit ene valgfrie kursus, og du bliver således ikke forlænget af den grund. Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. Du skal være opmærksom på, at der på nogle kurser vil være et begrænset antal pladser, dette kan du læse mere om under det enkelte kursus.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Valgfri kurser

Videnskabsteori for projektarbejde om teknologi og design (3./5. semester)

5 ECTS
e2017
Dansk

Academic English Writing

5 ECTS
e2017
English

Journalistisk formidling

5 ECTS
e2017
Dansk

Understanding the continuous world - Intensiv kursus

5 ECTS
e2017
English

VK E17 Arbejdsmarked under forandring – vindere og tabere

5 ECTS
e2017
Dansk

VK E17 Entrepreneurship as Business Qualification

5 ECTS
e2017
English

VK E17 Grundkursus i Politologi

5 ECTS
e2017
Dansk

VK E17 Grundkursus i sociologi

5 ECTS
e2017
Dansk

VK E17 The Evolution of the Modern States System

5 ECTS
e2017
English

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet udarbejdes inden for det naturvidenskabelige hovedområde og udgør den uddannelsesmæssige afrunding af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Det skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at afgrænse, formulere, analysere og bearbejde en naturvidenskabelig problemstilling. Bachelorprojektet afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig projektrapport - bachelorrapporten. Nærmere bestemmelser om bachelorprojektet kan findes i studieordningens §§27-28, http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

DER KAN FOREKOMME ÆNDRINGER FREM TIL OPSTART AF BACHELORPROJEKT. VENLIGST TJEK INDEN START PÅ BACHELORPROJEKT.

Bachelorprojekt

Bachelorprojekt på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

15 ECTS
e2017
Dansk