Semester:
 

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point, samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point.

Basiskurser og projekter

I løbet af/På den naturvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne udgøres af tre obligatoriske fælleskurser, BK1-3, og fem kurser, BK4-8, som vælges fra et større kursusudbud. Fælleskurserne afholdes i starten af de tre første semestre og skal tages i rækkefølge. Nærmere regler om rækkefølge m.v. fremgår af studieordningens §§7-9, http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Basiskurser og projekter

BK2 - Eksperimentelle metoder

5 ECTS
f2017
Dansk

BK2 - Experimental methods

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Biological chemistry

Biological chemistry also uses block D, as there are a lot of students on the course and lack of lab space. This provides the opportunity to split the team up and to use block d for some of the lab lessons.

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Classical mechanics

Updated 24. November 2016.

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Energy and climate changes

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Functional biology - zoology

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Linear Algebra

Rettet 31.1.17

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Logic and discrete mathematics

http://webhotel4.ruc.dk/~torben/Spring16DiscreteMath.html

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Research topic in computer science

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - Statistical models

5 ECTS
f2017
English

BK4/BK8 - The chemical reaction

Lærebog rettet 29.1.17

5 ECTS
f2017
English

BP2 Basic Project, 2nd Semester

This is just an expression that you want to write a project. The group formation will take place in February 2017

15 ECTS
f2017
English

BP2 Basisprojekt, 2. semester

Dette er kun en tilkendegivelse af at du vil skrive projekt. Selve gruppedannelsen sker i februar 2017.

15 ECTS
f2017
Dansk

Semesterstart 2. semester NAB

Program for semesterstart på 2 semester NAB - Plenum 14.1

7 Februar

kl. 9.30-10.00 Velkomst og information om semesterbinding kl. 10.00-12.00 Vejlederpræsentationer kl. 13.00-16.00 Studenterforslag og vejlederpræsentationer

8 Februar

kl. 9.30-12.00 Studenterforslag og vejlederpræsentationer kl. 12.00-16.00 De studerende arbejder selv med deres projektforslag

10 Februar

kl. 12.30-12.50 Status på projekterne

15 Februar

kl. 9.30-11.00 Diskussion af de projekter, der er i spil kl. 11.00-12.00 Videre arbejde med projekterne (vejledere tilstede) kl. 13.00-16.00 De studerende arbejder selv med deres projektforslag

16 Februar

kl. 9.30-10.00 Fremlæggelse af projektideer kl. 10.00-12.00 Projektbørs kl. 13.00-16.00 Udarbejdelse af projektbeskrivelse

17 Februar

kl. 12.00: frist for aflevering af projektbeskrivelse og vejlederønskeseddel

f2017
Dansk

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler placeres i dette fag. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Disse forhold fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Fagmodulbeskrivelserne kan også indeholde oplysninger om anbefalede faglige forudsætninger, som man evt. kan søge at opfylde gennem anvendelser af valgkurser. Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her: http://www.ruc.dk/uddannelse/bachelor/optagelse-bachelor/adgangskrav/#c11672

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i almen biologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Almen biologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

Fagmodulprojekt i Almen Biologi

15 ECTS
f2017
Dansk

Field course & data analysis

Skriv overskrift her...Please also note that students are required to pay ca. 500 DKr. per field course for food.

The full module course consists of 3 sub-courses: 2 field courses and a short, ordinary, but very intensive, course in data treatment (Statistics). Passing the 5 ECTS course requires that each of the 3 sub courses have been passed.

5 ECTS
f2017
English

Genetics

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM fælles semesterstart Lokale: Audi 15 11.15-12:00: Velkommen til fagmodulerne ved Tove Atlung 13:15-16:00: 1. projektbørs i Almen Biologi sammen med studerende fra Molekylærbiologi

3. februar Lokale: Audi 15 13:15-15:00: 2. projektbørs i Almen Biologi sammen med studerende fra Molekylærbiologi

7. februar Lokale:27.2 lokale III 11:15-12:00: 3. projektbørs i Almen Biologi sammen med studerende fra Molekylærbiologi

f2017
Dansk

Fagmodul i arbejdslivsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier kursus 1: Arbejde og Organisation kursus 2: Individet i arbejdslivet kursus 3: Arbejdsmarked, kursus 4 som udbydes i 3 varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges: kursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv kursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode kursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi.

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a, 4b eller 4c der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a eller 4b frem for 4c.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

F17: Kursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulsprojekt i Arbejdslivsstudier

15 ECTS
f2017
Dansk

kursus 1: Arbejde og organisation

5 ECTS
f2017
Dansk

kursus 2: Individet i arbejdslivet

Med forbehold for ændringer.

5 ECTS
f2017
Dansk

kursus 3: Arbejdsmarked

Med forbehold for ændringer.

5 ECTS
f2017
Dansk

kursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdslivet

Med forbehold for ændringer

5 ECTS
f2017
Dansk

Semesterstart F2017- fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Semesterstart og projektdannelse for fagmodulsprojekt og bachelorprojekt

f2017
Dansk

Fagmodul i dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

F17: Semesterintroduktion og gruppedannelse på Dansk bachelorfagmodulet

f2017
Dansk

F17: Kursus 1: Tekstanalyse

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 2: Medieanalyse

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 4: Diskursanalyse og sprog

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Projekt i Dansk

15 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing I (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Modelling and knowledge management (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4: Essential Computing II (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulprojektet begyndes, dog kan fagmodulkursus 1 følges samtidig med fagmodulprojektet såfremt ekstra arbejdsindsats påregnes. Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med at fagmodulkursus 2 følges. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 og 4 begyndes. Se eksempler på planlægning af dit studie med datalogi: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Datalogi - Fagmodulkursus 2 - Modelling & knowledge management

5 ECTS
f2017
English

Datalogi - Fagmodulkursus 3 - Interactive digital systems

5 ECTS
f2017
English

Datalogi - Fagmodulkursus 4 - Essential Computing II

5 ECTS
f2017
English

Subject module project in Computer science

15 ECTS
f2017
English

Fagmodul i engelsk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

F17: English Semester introduction

f2017
English

F17: English Course 1: Creative Writing

5 ECTS
f2017
English

F17: English Course 2: English around the World: Linguistic Description and Analysis

5 ECTS
f2017
English

F17: English Course 3: English Language and Society

5 ECTS
f2017
English

F17: English Course 4: English Literature and Culture

5 ECTS
f2017
English

F17: English Project in English Studies

15 ECTS
f2017
English

Fagmodul i erhvervsøkonomi – ha, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA
Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA
kursus 1: Virksomhedens Økonomi
kursus 2: Virksomhedens Organisation
kursus 3: Virksomhedens Marketing(kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 4: Finansiering(kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 5: Projektledelse
kursus 6: Strategi (kurset udbydes kun på engelsk)
kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode
kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Economics and Business Administration), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

F17: HA: Course 6: Strategy

5 ECTS
f2017
English

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Course 3: Marketing Classics, Theory and Evolution

5 ECTS
f2017
English

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: HA: Course 5: Project Management

5 ECTS
f2017
English

F17: HA: Kursus 5: Projektledelse

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: HA/VS: Course 2: Organisation Theory

5 ECTS
f2017
English

F17: HA/VS: Kursus 2: Virksomhedens organisation

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Subject module project A - Bachelor in Business Administration

15 ECTS
f2017
English

Fagmodul i filosofi og videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

F17: Semesterintroduktion og gruppedannelse på Filosofi bachelorfagmodulet

f2017
Dansk

F17: Projekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 3: Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i fysik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Fysik, enten eksperimentel eller teoretisk variant (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Termodynamik og statistisk mekanik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Fysisk modellering (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Fysisk problemløsning Ia (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Fysisk problemløsning Ib (5 ECTS) OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af Fagstudienævnet for Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Fysik - Eksperimentel

15 ECTS
f2017
Dansk
English

fagmodulprojekt i Fysik - teoretisk

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Problem solving in physics 1a

Intensiv course

5 ECTS
f2017
English

Problem solving in physics 1b

5 ECTS
f2017
English

Semester introduktion

31. Januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM Fælles semesterstart 12.15-13.00: Introduktion til fagmodulet og kandidatstudier i Fysik

1. februar Lokale: Room III 09:30-10:30: Common morning coffie Physics and mathematics 10:30-12:00: 1. project market for physics

3. februar Lokale: Room II 09:30-11:00: 2. project market for physics

6. februar Lokale: Room II 09:30-12:00: Project market III 12:00: Deadline for submission of application for project supervision

8. februar Lokale: Room I IMFUFA-seminar on project work.

f2017
Dansk

Fagmodul i geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer - og undervises på DANSK om efteråret og på ENGELSK om foråret:

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi: By, region og erhverv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi: Klima, landskab, miljø og naturressourcer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi: Sted, nation, identitet og kulturelle konflikter (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4: Den studerende skal vælge et kursus blandt en række kurser. Ikke alle kurser udbydes hvert semestre. Fagmodulkursus 4a: By-design og planlægning – kræfter og relationer (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 4b: Bæredygtig mangfoldighed i landskabet (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4c: Politisk geografi, postkolonialitet og visuel kultur (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4d: Introduktion til Geografiske Informations Systemer (GIS) (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4e: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4f: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point)

Se vejledendestudieforløb for geografi her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Introduktion og gruppedannelse - Geografi

f2017
Dansk

1: Course - Human geography: Perspectives on space and power from the Urban to the Global

5 ECTS
f2017
English

2: Course - Physical geography: Climate, landscape, environment and natural resources

5 ECTS
f2017
English

3: Course - Cultural geography: Place, Nation, Identity and Cultural conflicts.

5 ECTS
f2017
English

4c: Political Geography: Geopolitics, Postcolonialism and visual cultures

5 ECTS
f2017
English

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Kursus 4f: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

4d: Kursus - Introduction to Geographic Information Systems (GIS)

5 ECTS
f2017
English

The bachelor module project in geography

f2017
Dansk
English

Fagmodul i historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

F17: Historie: Semesterstart på Historie Februar 2017 For alle fagmodul-, og kandidatstuderend

f2017
Dansk

F17: Historie: Projekt i Historie

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Kursus 1: Historie NU

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Kursus 2: Lange Linjer efter 1750

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Kursus 3: Historisk metode og kildekritik

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Kursus 4: Specialisering

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Modelling and knowledge management (5 ECTS)

Fagmodulkursus 3: a) Webbaserede it-systemer (5 ECTS) eller b) Interaktive Installationer (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4: Brugerdrevet Design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Informatik - Fagmodulkursus 2 - Modelling and knowledge management

5 ECTS
f2017
English

Informatik - Fagmodulkursus 3b - Interaktive installationer

5 ECTS
f2017
Dansk

Informatik - Fagmodulkursus 4 - Brugerdrevet design: It-forundersøgelse af kommunikation, samarbejde og vidensdeling

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i internationale studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Internationale studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International Udvikling
Kursus 3 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kursus kan vælges;
- Kursus 3a: EU-governance
- Kursus 3b: International udvikling og politisk økonomi
- Kursus 3c: Global Governance
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges;
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

Den studerende vælger selv hvilket ét af fagmodulkurserne 3a, 3b, 3c, der skal gennemføres.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Internationale studier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:
• sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.
• give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring.
• udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

F17 IS: Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course 2: International Development

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: EU Governance

Joint course for subject module:
Course 3a: International Studies
Course 3: International Studies 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: International Development and Political Economy

Joint course for subject module:
Course 3b: International Studies
Course 5b: International Studies 1- subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: Global Governance

Joint course for subject module:
Course 3c: International studies
Course 5c: International studies 1-subject

5 ECTS
f2017
English

Fagmodul i internationale studier ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier
Fagmodulprojekt 2 i Internationale Studier
Kursus 1: International Politik
Kursus 2: International Udvikling
Kursus 3: EU-governance
Kursus 4: Globalisering og civilsamfund
Kursus 5 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;
- Kursus 5a: EU som global aktør
- Kursus 5b: International Udvikling og Politisk Økonomi
- Kursus 5c: Global Governance
Kursus 6 som udbydes i tre varianter, hvor kun ét af de tre kurser kan vælges;
- Kursus 6a: International Law for Social Sciences
- Kursus 6b: International udvikling: Kultur, magt og samfund
- Kursus 6c: Krig, fred og sikkerhed
Kursus 7: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
Kursus 8 Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 5a, 5b eller 5c, som gennemføres, samt hvilket af fagmodulkurserne 6a, 6b eller 6c som gennemføres.

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:
• sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.
• give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt.
• udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet i Internationale Studier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Global Studies, EU-studies, Internationale Udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige 1- fagsbacheloruddannelse med Internationale Studier. Fagmodulet er normeret til 70 ECTS-point.

F17 IS: Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course 2: International Development

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: EU Governance

Joint course for subject module:
Course 3a: International Studies
Course 3: International Studies 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: International Development and Political Economy

Joint course for subject module:
Course 3b: International Studies
Course 5b: International Studies 1- subject

5 ECTS
f2017
English

F17 IS: Course: Global Governance

Joint course for subject module:
Course 3c: International studies
Course 5c: International studies 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

Fagmodul i journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

JOUR - F17 - Semesterstart og vigtige praktiske oplysninger (for FMK2, 3, 4 og projekt-studerende)

f2017
Dansk

JOUR - F17 - Introlørdag

f2017
Dansk

JOUR - F17 - FMK1: Journalistisk teori og praksis

5 ECTS
f2017
Dansk

JOUR - F17 - FMK2: Journalistiske arbejdsmetoder

5 ECTS
f2017
Dansk

JOUR - F17 - FMK3: Journalistiske produktioner

5 ECTS
f2017
Dansk

JOUR - F17 - FMK4: Journalistik og samfund (25019)

5 ECTS
f2017
Dansk

JOUR - F17 - Projekt og gruppedannelse

15 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i kemi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Kemi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Kemisk termodynamik og kinetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Kvantekemi og spektroskopi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Ioners analytiske kemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Blandinger og separation (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Chemical thermodynamics and kinetics

5 ECTS
f2017
English

Fagmodulprojekt i Kemi

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Mixtures and separations

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM fælles semesterstart 11:15-12:00: Velkommen til fagmodulet og kandidatstudiet ved Søren Hvidt 13:00-14:00: Præsentation af kemivejledere 14:30-15:30: 1. projektbørs i Kemi

2. februar Lokale 28B.0 11:00-12:00: 2. projektbørs

f2017
Dansk

Fagmodul i kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Course 1: Communication: Theoretical Perspectives in Communication Studies

5 ECTS
f2017
English

Semesterintroduktion til bachelorfagmodulet på Kommunikation

f2017
Dansk

Kursus 2: Kommunikation: aktører, processer, kontekster

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 3: Kommunikation: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 4: Kommunikation: Workshop i faglig planlagt kommunikation

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulprojekt i kommunikation

15 ECTS
f2017
Dansk

Semester introduction to the bachelor module in Communication Studies

f2017
English

Course 2: Communication: Participants, Processes and Contexts

5 ECTS
f2017
English

Course 3: Communication: Planned Communication with Print Media Production

5 ECTS
f2017
English

Course 4: Communication: Workshop in Planned Subject Specific Communication

5 ECTS
f2017
English

Project in Communication Studies

15 ECTS
f2017
English

Fagmodul i kultur- og sprogmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

F17: Semesterintroduktion og gruppedannelse for fagmodulet i Kultur- og sprogmødestudier

f2017
Dansk

F17: Course 1: Cultural Theory

5 ECTS
f2017
English

F17: Kursus 2: Kategorisering og Magt

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 3: Kulturanalyse

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 4: Globalisering og det transnationale

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Project in Cultural Encounters

15 ECTS
f2017
English

F17: Projekt i Kultur- og Sprogmødestudier

15 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i matematik

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Matematik (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Matematisk modellering og dynamiske systemer (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Algebra (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Matematisk analyse I – grundlæggende teori (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Matematisk analyse II – videregående teori (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Algebra

5 ECTS
f2017
English

Fagmodulprojekt i matematik

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Mathematical analysis II

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. Januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM Fælles semesterstart

1. februar Lokale: Room III 09:30-10:30: Common morning coffiee physics and mathematics 13:00-15:30: Mathematical forum I

2. februar Lokale: Room III 09:30-12:00: Mathematical forum II

6. februar Lokale: Room V 09:30-12:00: Mathematical forum III

8. februar Lokale:Room I 13:00-15:00: IMFUFA- seminar on project work lokale: Room V 15:00-16:00: Mathematical forum IV

f2017
Dansk

Fagmodul i medicinalbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Human fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Medicinsk mikrobiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser).

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

Projektet skal afleveres senest mandag d. 29. maj 2017 kl. 12.00 i digital eksamen.

15 ECTS
f2017
Dansk

Human anatomi og vævslære

Intensiv kursus

5 ECTS
f2017
Dansk

Medical microbiology

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM fælles semesteropstart lokale: audi 15 11:15-12:00: Velkommen til fagmodulerne ved Tove Atlung

1. februar Lokale: 28B.0 13:15-16:00: 1. projektbørs i Medicinalbiologi - med præsentation af studieleder

3. februar Lokale: 28B.0 13:15-15:00: 2. projektbørs

7. februar Lokale: 12.1 - 073 Teori 13:00-14:00: 3. projektbørs

f2017
Dansk

Fagmodul i miljøbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Miljøbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Populationsbiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Dyr og planters fysiologi (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Feltbiologi og dataanalyse (5 ECTS)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

An introduction to ecosystems

ændret 10.05.16

5 ECTS
f2017
English

Animal and plant physiology

5 ECTS
f2017
English

Fagmodulprojekt i miljøbiologi

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Field course & data analysis

Skriv overskrift her...Please also note that students are required to pay ca. 500 DKr. per field course for food.

The full module course consists of 3 sub-courses: 2 field courses and a short, ordinary, but very intensive, course in data treatment (Statistics). Passing the 5 ECTS course requires that each of the 3 sub courses have been passed.

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM fælles opstart Lokale: 12.1 - 073 11:15-13:00 1. projektbørs i Miljøbiologi

3. februar Lokale:12.1-073 13:00-15:00: 2. projektbørs i Miljøbiologi

7. februar Lokale: 12.1-073 13:00-14:00: 3. projektbørs

f2017
Dansk

Fagmodul i molekylærbiologi

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer: Fagmodulprojektet i Molekylærbiologi (15 ECTS) Fagmodulkursus 1: Livets molekyler (5 ECTS) Fagmodulkursus 2: Biokemi (5 ECTS) Fagmodulkursus 3: Genetik (5 ECTS) Fagmodulkursus 4: Molekylærbiologiske metoder (5 ECTS) OBS: Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: Livets molekyler i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser: Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi: Ioners analytiske kemi (se under fagmodul Kemi) Kvantekemi og spektroskopi (se under fagmodul Kemi) Blandinger og separation (se under fagmodul Kemi) Populationsbiologi (se under fagmodul Miljøbiologi) An introduction to Ecosystems (se under fagmodul Miljøbiologi) Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser) Eller Valgkursus fra Molekylærbiologi: Fordybelse i Molekylærbiologi (se under valgfri kurser)

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART !

Fagmodulprojekt i Molekylærbiologi

Projektet skal afleveres senest mandag d. 29. maj 2017 kl. 12.00 i digital eksamen.

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Genetics

5 ECTS
f2017
English

Research in molecular biology

In Danish this course is called "fordybelse i molekylærbiologi"

This is an elective course

5 ECTS
f2017
English

Semester introduction

31. januar Lokale: 28B.0 10:00-11:00: INM fælles semesterstart

Lokale: Audi 15.0 11:15-12:00: Velkommen til fagmodulerne ved Tove Atlung 13:15-16:00 1. projektbørs i Molekylærbiologi

3. februar Lokale: Audi 15 13:15-15:00: 2. projektbørs

7. februar Lokale: Building 27.2 - Room III 11:15-12:00: 3. projektbørs

f2017
Dansk

Fagmodul i pædagogik og uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Kursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 2: Børn og unges læreprocesser

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 4: Pædagogisk feltforskning

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagcafé - AFLYST

f2017
Dansk

Projektudvikling og gruppedannelse

f2017
Dansk

Semesterstart F2017 pædagogik samt fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Fagmodul i performance design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

PERF - Semesterstart og gruppedannelse

f2017
Dansk

PERF - Projekt i Performance-design

15 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kursus 1: Performance Design

5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse

5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kursus 3: Analyse og Dokumentation

5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kursus 4: Performancestudier

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Planlovgivning og fysisk planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Komparativt feltkursus (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS) eller 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ects) eller 4c: Byen, byplanlægning og byliv (5 ects)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Semesterstart F17 - Fælles arrangement IMT

f2017
Dansk

Introduktion og gruppedannelse - PBP Bachelor

f2017
Dansk

Plan, By & Proces - Fagmodulprojekt

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

1: Plan, By & Proces - Planlovgivning & fysisk planlægning

5 ECTS
f2017
Dansk

2: Plan, By & Proces - Planlægningsteori & paradigmer

5 ECTS
f2017
Dansk

3: Plan, By & Proces - Komparativt feltkursus

5 ECTS
f2017
Dansk

4c: Plan, By & Proces - Byen, byplanlægning og byliv

5 ECTS
f2017
Dansk
English

Fagmodul i politik og administration, b1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Administration B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Administration som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Administration b1 og fagmodulet: Politik og Administration b2.

Fagmodulet: Politik og Administration b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration
Kursus 1: Politiske institutioner og deres samspil
Kursus 2: Styring i offentlige organisationer
Kursus 3: Forvaltningsret
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Administration B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Fagmodulprojekt PA-B1 i Politik og Administration

f2017
Dansk

F17: kursus 2: Styring i offentlige organisationer

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: kursus 3: Forvaltningsret

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i politik og administration, b2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Administration med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Administration b1.

Fagmodulet: Politik og Administration b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration
Kursus 1: Offentlig Økonomi og Regulering
Kursus 2: Politisk System og Indflydelse
Kursus 3: Ledelse i Politiske Organisationer
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

F17 PA: Kursus 1: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
f2017
Dansk

F17 PA: Kursus 3: Ledelse i politiske organisationer

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Fagmodulprojekt PA-B2 i Politik og Administration

f2017
Dansk

Fagmodul i psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Psykologi ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretning

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologiske fokusområder: Social-, Udviklings- og Personlighedspsykologi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulkursus 4: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodulprojekt i Psykologi, Gruppedannelse og Intern evaluering

f2017
Dansk

Fagmodul i socialvidenskab, b1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab
Kursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering
Kursus 2: Social risici, frygt og tryghed
Kursus 3: Velfærd regulering og institutioner
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

F17 SV: Fagmodulprojekt SV-B1 i Socialvidenskab

f2017
Dansk

F17 SV: Kursus 3: Velfærd, regulering og institutioner

5 ECTS
f2017
Dansk

F17 SV: Kursus 2: Social risici, frygt og tryghed

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i socialvidenskab, b2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet: Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab
Kursus 1: Retssociologi, normer og praksis
Kursus 2: Ulighed, marginalisering og stigmatisering
Kursus 3: Klasse, køn, etnicitet og generation
Kursus 4 som udbydes i 2 varianter, hvor kun ét af de to kurser kan vælges:
- Kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- Kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

F17 SV: Fagmodulprojekt SV-B2 i Socialvidenskab

f2017
Dansk

F17 SV: Kursus 1: Retssociologi, normer og praksis

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Aflyst pga. for få tilmeldte Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulkursus 4a - Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Kursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Introforløb og gruppedannelse

f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulkursus 1 - Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- & interessefelt

5 ECTS
f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulkursus 2 - Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt teoretisk perspektiv

5 ECTS
f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulkursus 3 - Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulkursus 4d - Kvantitativ metode

5 ECTS
f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulprojekt

15 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i teksam i - miljø og innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling - natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Metoder i miljø- og teknologivurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledendestudieforløb

Og for lang-teksam her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Semesterstart F17 - fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Introduktion og gruppedannelse - Teksam

f2017
Dansk

Teksam I - Fagmodulprojekt - Miljø og innovation

15 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 2; Teksam I - Grundkursus i Miljø & Innovation

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 3; teksam I - Samfundets energi og ressourceanvendelse

5 ECTS
f2017
Dansk

Kursus 4a; Teksam I - Metoder i teknologi- og miljøvurdering

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Kursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i teksam ii - miljø og planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam II: Miljø og planlægning er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Teksam II – Miljø og planlægning (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Bæredygtig samfundsudvikling (5 ECTS) eller Bæredygtig omstilling – politik og planlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam II her: Vejledendestudieforløb

Og for lang-teksam her: Vejledendestudieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Semesterstart F17 - fællesopstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Teksam II - Kursus 4a - Teorier og metoder til analyse af omstillingsprocesser

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: Kursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagmodul i virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier
kursus 1: Virksomhedens økonomi
kursus 2: Virksomhedens organisation
kursus 3: Virksomhedens marketing(udbydes kun på engelsk)
kursus 4 som udbydes i to varianter, hvoraf kun ét af de to kurser kan vælges:
- kursus 4a: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode
- kursus 4b: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende på humtek, hum og nat anbefales at vælge fagmodulskursus 4a frem for 4b.

Se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

F17: Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: 4b: Kursus - Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Project in Business Studies

15 ECTS
f2017
English

F17: Course 3: Marketing Classics, Theory and Evolution

5 ECTS
f2017
English

F17: Course: Social Science Analysis Strategy

Joint course for subject module:
Course 4b: International Studies & Business Studies
Course 4c: TEKSAM
Course 4f: Geography
Course 8: International Studies 1-subject & HA 1-subject

5 ECTS
f2017
English

F17: HA/VS: Course 2: Organisation Theory

5 ECTS
f2017
English

F17: HA/VS: Kursus 2: Virksomhedens organisation

5 ECTS
f2017
Dansk

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge to valgfrie kurser. Du kan vælge mellem de kurser, der udbydes som basiskurser på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse eller en af RUC’s andre bacheloruddannelser; kurser der udbydes som fagmodulkurserne, og kurser der udbydes alene som valgfrie kurser i denne liste. Endelig kan du også vælger kurser ved andre universiteter.
Du kan bruge de valgfrie kurser til enten at tone din uddannelse i en selvvalgt retning, til at opfylde fagmodulernes eventuelle anbefalede studiemæssige forudsætninger, eller til at kvalificere dig yderligere i en praktisk og/eller teoretisk retning i forhold til dine fagmoduler. I tredje og fjerde semester kan du bruge et valgkursus (eller begge) til at kvalificere dit valg af fagmoduler ved at følge et fagkursus, som du senere kan få overført til fagmodulet, hvis du vælger fagmodulet. Du får så frigivet dit valgfire kursus til senere brug. Hvis ikke du vælger det tilhørende fagmodul, har du så blot brugt dit ene valgfrie kursus, og du bliver således ikke forlænget af den grund. Du vælger selv, hvornår de valgfrie kurser skal placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år. Du skal være opmærksom på, at der på nogle kurser vil være et begrænset antal pladser, dette kan du læse mere om under det enkelte kursus.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER I KURSUS/EVALUERINGSBESKRIVELSERNE FREM TIL KURSUSSTART. DERFOR OPFORDRER VI TIL AT DU LÆSER BESKRIVELSEN IGEN INDEN KURSUSSTART ! DATOER OFFENTLIGGØRES SNAREST !

Valgfri kurser

Valgfri kursus / Profilkursus II: Bydesign 2 - Den (in)humane storby

5 ECTS
f2017
Dansk

Valgfri kursus / Profilkursus II: Organisation og ledelse 2 - Forandringsledelse og procesforbedring

5 ECTS
f2017
Dansk

Valgfri kusus / Profilkursus II: Interaktionsdesign 2

5 ECTS
f2017
Dansk

Valgfrit kursus / Profilkursus II: TechLife 2 – Humanistisk centrerede analysestrategier

5 ECTS
f2017
Dansk

Academic English Writing

5 ECTS
f2017
English

Fra Uddannelsestænkning til konkrekt undervisning

5 ECTS
f2017
Dansk

Journalistisk formidling

5 ECTS
f2017
Dansk

Kønsteori for begyndere og letøvede

5 ECTS
f2017
Dansk

Medierede oplevelser og events

5 ECTS
f2017
Dansk

Mundtlig retorik

5 ECTS
f2017
Dansk

Psychology & Globalisation

5 ECTS
f2017
English

Racism in theory and practice

5 ECTS
f2017
English

Thinking Critically about Critical Thinking

5 ECTS
f2017
English

Tværmediale metoder

5 ECTS
f2017
Dansk

Life in a mathematized world

5 ECTS
f2017
English

Understanding the universe

5 ECTS
f2017
English

VK F17: HRM

5 ECTS
f2017
English

VK F17: Inddragende forskningsmetoder - Liv, arbejde, by og sundhed

5 ECTS
f2017
Dansk

VK F17: Politisk kommunikation

5 ECTS
f2017
Dansk

VK F17: Politologi: Klassiske og moderne tænkere

5 ECTS
f2017
Dansk

VK F17: Videregående kvalitativ metode

5 ECTS
f2017
Dansk

VK F17: Videregående sociologi

5 ECTS
f2017
Dansk

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet udarbejdes inden for det naturvidenskabelige hovedområde og udgør den uddannelsesmæssige afrunding af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Det skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at afgrænse, formulere, analysere og bearbejde en naturvidenskabelig problemstilling. Bachelorprojektet afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig projektrapport - bachelorrapporten. Nærmere bestemmelser om bachelorprojektet kan findes i studieordningens §§27-28, http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

DER KAN FOREKOMME ÆNDRINGER FREM TIL OPSTART AF BACHELORPROJEKT. VENLIGST TJEK INDEN START PÅ BACHELORPROJEKT.

Bachelorprojekt

Bachelorprojekt på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse

The will be a meeting about the bachelorproject spring 2017 on Wednesday November, 30. november in Plenum 14.1. For nab students it will be from 11.00-12.00 for nib students it will be from 10.00-11.00

The bachelor project of the Bachelor Programme in Natural Sciences

Dette er blot en tilkendegivelse af at du ønsker at skrive bachelorprojekt. Selve gruppedannelse sker senere.

This is just an expression that you want to write a bachelorproject. The group formation will take place later.

15 ECTS
f2017
Dansk
English

Semester start Bachelorproject NIB and NAB

Program for Semester Start on Bachelorproject NIB and NAB - Plenum House 14.1

2 February from 9.00-10.00 - Welcome and information / from 10.00-11.00 Supervisor proposals / from 11.00-12.00 Student proposals / from 13.00-14.00 Supervisor proposals / from 14.00-15.00 Cluster discussions in gropus / from 15.00-16.00 Cluster discussions in groups

3 February from 9.00-10.00 Status student proposals / from 10.00-11.00 Supervisor proposals / from 11.00-12.00 Supervisor proposals / from 13.00-14.00 Cluster discussions in groups / from 14.00-15.00 Cluster discussions in groups / from 15.00-17.00 1st project market

6 February from 13.00-14.00 Supervisor proposals / from 14.00-16.00 2nd project market

8 February from 13.00-15.00 3rd project market

10 February from 10.00-11.00 Project forms supervisor wishes at 11.00 / from 15.00-16.00 Groups with supervisors are formed

f2017
Dansk
English