Semester:
 

Dansk

Se mere om studieretningerne og sammensætning af kurser på fagets Intranet https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/dansk/

Kandidatniveau

Se samlet kursus- og eksamensplan på fagets Intranetsider: https://intra.ruc.dk/index.php?id=29856

Kandidatniveau

Anbefalede Studieforløb

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Didaktik, skriftlig fremstilling i gymnasiet og litteraturpædagogik

5 ECTS
e2017
Dansk

Kulturjournalistik

5 ECTS
e2017
Dansk

Mediehistorie

10 ECTS
e2017
Dansk

Medieæstetik og mediegenrer

10 ECTS
e2017
Dansk

Skandinavistik med hovedvægt på svensk og norsk

5 ECTS
e2017
Dansk

Skriftlig kommunikation

5 ECTS
e2017
Dansk

Sprog og offentlighed

10 ECTS
e2017
Dansk

Videregående litteratur

10 ECTS
e2017
Dansk

Videregående sprog og sprogbrug

10 ECTS
e2017
Dansk

Projekt: Medieanalyse og medieteori

15 ECTS
e2017
Dansk

Projekt: Videregående sprog og sprogbrug

15 ECTS
e2017
Dansk

Projekt: Videregående litteratur

15 ECTS
e2017
Dansk

Projektorienteret praktikforløb

15 ECTS
e2017
Dansk

Speciale (ny studieordning)

e2017
Dansk

Specialeopstart for studerende, der skal skrive speciale i foråret 2018

e2017
Dansk

Specialeseminar for studerende, der skriver speciale i efteråret 2017

e2017
Dansk