Semester:
 

Dansk

Se mere om studieretningerne og sammensætning af kurser på fagets Intranet https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/dansk/

Kandidatniveau

Se samlet kursus- og eksamensplan på fagets Intranetsider: https://intra.ruc.dk/index.php?id=29856

Kandidatniveau

F17: Semesterintroduktion og gruppedannelse på Dansk

f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Didaktik skriftlig fremstilling i gymnasiet og litteraturpædagogik / K1/K2: Skrivepædagogik med henblik på gymnasiet

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Kulturjournalistik / K1/K2: Kulturjournalistik

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Medieæstetik og mediegenrer / K1/K2: Mediegenrer - teori og analyse

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

For de studerende der har bestået enten Medieæstetik eller Mediegenrer efter gl. studieordning og gerne vil/skal tage Medieæstetik eller Mediegenrer i efteråret 2015, aftales kursusforløbet nærmere med den kursusansvarlige, og der udarbejdes en særlig eksamensopgave i overensstemmelse med bestemmelserne i gl. studieordning hvor det er opdelt i to separate kurser og der evt. er anden eksamensform (intern/ekstern bedømmelse) end i det nye samlede kursus.

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Skandinavistik med hovedvægt på svensk og norsk / K1/K2: Skandinaviske Studier (Norsk)

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2

3.75 / 5 ECTS
f2017
Norsk

F17: 1., 2. og 3. semester: Skandinavistik med hovedvægt på svensk og norsk / K1/K2: Skandinaviske Studier (Svensk)

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

3.75 / 5 ECTS
f2017
Svensk

F17: 1., 2. og 3. semester: Skriftlig kommunikation / K1/K2: Skriftlig kommunikation (sprog 3)

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Videregående litteratur / K1/K2: Litteratur 2, Dansk litteraturhistorie

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: 1., 2. og 3. semester: Videregående sprog og sprogbrug / K1/K2: Sprog 2, Pragmatik og Grammatik

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17: 3. semester: Mediehistorie / K1/K2: Mediehistorie

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før – samt 1. september 2015 og efter, både når Dansk er fag1 og fag2.

10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Projekt

f2017
Dansk

F17: Specialeseminar 1: For studerende på litterære og medielinjer der er startet på speciale 1/2-2017

f2017
Dansk

F17: Specialeseminar 2: For studerende på litterære og medielinjer der skal starte på speciale den 1/9-2017

f2017
Dansk

F17: Specialeseminar 2: For studerende på sproglige linjer der skal starte på speciale 1/9-2017

f2017
Dansk

F17: Specialeseminar 1: For studerende på sproglige linjer der er startet på speciale den 1/2-2017

f2017
Dansk

F17: 3. semester: Sprog og offentlighed

10 ECTS
f2017
Dansk

F17: Praktik projekt

f2017
Dansk

Fælles specialeopstartsarrangement på IKH

I år arrangerer IKH en fælles speciale opstart, for jer der skriver speciale i efteråret på Dansk, Historie, Filosofi, Kultur og sprogmødestudier, Engelsk og Performance Design. (Også for jer der skriver integreret speciale) Arrangementet bliver d. 21. 4 fra kl. 13-15.30, efterfulgt af socialt samvær og en kold øl eller vand.

På dagen vil du få alle de praktiske og vigtige oplysninger om tilmelding i STADS, specialekontrakten, vejlederansøgning og tildeling og meget mere. Studie- og karrierevejledningen vil også give dig gode råd om planlægning af specialeprocessen og muligheder for samarbejde med eksterne parter. Efterfølgende vil I gå ud på fagene og få inspiration til det faglige indhold og møde eventuelle specialemakkere og potentielle vejledere.

Der vil snart komme fuldt program, tid og sted her på siden.

HUSK de vigtige datoer i forhold til specialestart: • Den 1. Juni – Deadline for specialekontrakt i STADS • Den 1. August – Deadline for studieleders godkendelse af problemformulering, vejlederaftale og tildeling af vejleder. • Den 28. januar – aflevering af speciale (for kandidatstuderende, der er optaget den 1. februar 2016 eller før og 1. september mangler under 30 ECTS ud over specialet, fastsættes specialefristen i overensstemmelse med et tillæg på 25 dage for hver 5 ECTS, der skal gennemføres i specialesemesteret ud over specialet).

f2017
Dansk

Projekt (ny studieordning)

Denne side er under udarbejdelse.

Læs venligst studieordningen for yderligere information.

15 ECTS
f2017
Dansk

Projekt K1 (gl. studieordning)

Denne side er under udarbejdelse.

Læs venligst studieordningen for yderligere information

15 ECTS
f2017
Dansk

Projekt K2 (gl. studieordning)

Denne side er under udarbejdelse.

Læs venligst studieordningen for yderligere information

15 ECTS
f2017
Dansk