Semester:
 

Filosofi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

F17: Semesterintroduktion og gruppedannelse på Filosofi

f2017
Dansk

F17: Projekt

15 / 18 ECTS
f2017
Dansk

F17: Breddekursus - Det 20. Århundredes filosofi: Fra Frege til Derrida

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17: Dybdekursus - Os og 'de fremmede'. Jungs civilisations- og kulturkritik i det 20. Århundrede

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

F17: K1/K2: Etik

6 ECTS
f2017
Dansk

F17: K1: Metafysik og erkendelsesteori

6 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17: 3. semester: Tværgående valgkurser som kan indgå i Filosofi og Videnskabsteori

f2017
Dansk

Fælles specialeopstartsarrangement på IKH

I år arrangerer IKH en fælles speciale opstart, for jer der skriver speciale i efteråret på Dansk, Historie, Filosofi, Kultur og sprogmødestudier, Engelsk og Performance Design. (Også for jer der skriver integreret speciale) Arrangementet bliver d. 21. 4 fra kl. 13-15.30, efterfulgt af socialt samvær og en kold øl eller vand.

På dagen vil du få alle de praktiske og vigtige oplysninger om tilmelding i STADS, specialekontrakten, vejlederansøgning og tildeling og meget mere. Studie- og karrierevejledningen vil også give dig gode råd om planlægning af specialeprocessen og muligheder for samarbejde med eksterne parter. Efterfølgende vil I gå ud på fagene og få inspiration til det faglige indhold og møde eventuelle specialemakkere og potentielle vejledere.

Der vil snart komme fuldt program, tid og sted her på siden.

HUSK de vigtige datoer i forhold til specialestart: • Den 1. Juni – Deadline for specialekontrakt i STADS • Den 1. August – Deadline for studieleders godkendelse af problemformulering, vejlederaftale og tildeling af vejleder. • Den 28. januar – aflevering af speciale (for kandidatstuderende, der er optaget den 1. februar 2016 eller før og 1. september mangler under 30 ECTS ud over specialet, fastsættes specialefristen i overensstemmelse med et tillæg på 25 dage for hver 5 ECTS, der skal gennemføres i specialesemesteret ud over specialet).

f2017
Dansk

Praktik projekt

Denne side er under udarbejdelse.

Læs venligst studieordningen for mere information.

15 ECTS
f2017
Dansk