Semester:
 

Forvaltning

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

f2018
Dansk

Anbefalede studieforløb

f2018
Dansk

Problemorienteret formidlingsprojekt

15 ECTS
f2018
Dansk

Specialeforberedende projekt

15 ECTS
f2018
Dansk

Projektorienteret praktikprojekt (15 ects point)

15 ECTS
f2018
Dansk

Projektorienteret praktikprojekt (30 ects point)

30 ECTS
f2018
Dansk

Speciale

f2018

Specialeworkshops // For studerende der skriver speciale i foråret 2018

f2018
Dansk

Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation

10 ECTS
f2018
Dansk

Offentlig økonomi teori og metode

5 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Det globale samfund: mobilitet, hospitalitet og medborgerskab

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Professioner og omsorg i velfærdsstaten

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Samskabelse og samarbejdsdreven innovation i teori og praksis

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Staten og dens forandringer i liberale demokratier: Staten som teori, analytisk objekt og praktisk effekt

10 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Diskursanalyse: Hvilken? Hvordan?

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Grundkursus i kvantitative metoder (Praktisk statistik)

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Surveys og avancerede metode til analyse af spørgeskemadata og tekst

5 ECTS
f2018
Dansk

Advanced methodology course: Comparative Methods - From the Local to the Global

5 ECTS
f2018
English

Advanced methodology course: Fieldwork methods

5 ECTS
f2018
English

Advanced methodology course: Gender as Method

5 ECTS
f2018
English

Advanced study course: Geopolitics and Natural resources

10 ECTS
f2018
English

Advanced study course: Revolutions and contentious politics

10 ECTS
f2018
English

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2018

f2018