Semester:
 

Forvaltning

Kandidatniveau

Kandidatniveau

F17 SVK: Introduktion for nye studerende på ISE

f2017
Dansk

S17: International Comparative Methods (Method course I, II, III and International focus II) Class I - Closed for registration

The course is also offered to students on the older curricula. Please contact ise-studieadministration@ruc.dk.

5 / 10 / 2.5 ECTS
f2017
English

S17: Discourse Analysis: International Perspectives (Method course I, II, III and International focus II)

The course is also offered to students on the older curricula. Please contact ise-studieadministration@ruc.dk.

2.5 / 5 / 10 ECTS
f2017
English

S17: Global Media (Advanced study course)

The course is also offered to students on the older curricula. Please contact ise-studieadministration@ruc.dk

10 / 7.5 ECTS
f2017
English

S17: Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation

10 ECTS
f2017
Dansk

S17: Offentlig Økonomi, teori og metode / F17 PA: Kursus 1: Offentlig økonomi og regulering

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

S17: Problemorienteret formidlingsprojekt

For alle studerende på Forvaltning og Politik og Administration

15 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Hva’ sker der danskere?! Solidaritet, demokritisk handlen og politikskabelse i lyset af flygtningesituationen (specialiseringskursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

15 / 10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Praksisrettede metoder: Den offentlige frontlinje – kvalitative undersøgelser i organisationer (Metodekursus)

5 / 2.5 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Praksisrettede metoder: Grundkursus i Kvantitative metoder/Praktisk statistik (Metodekursus)

5 / 2.5 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Praksisrettede metoder: Konfliktløsning - et redskab for offentlige forvaltere (Metodekursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

5 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Sommerskole: Magt, medier og politisk kommunikation (specialiseringskursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17 SVK: Videregående kvantitiative metoder: Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (Metodekursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

5 ECTS
f2017
Dansk

S17: Demokrati – teorier, analyser og cases (Specialiseringskursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

S17: International Comparative Methods (Method course I, II, III and International focus II) Class II

The course is also offered to students on the older curricula. Please contact ise-studieadministration@ruc.dk.

5 / 10 / 2.5 ECTS
f2017
English

S17: Ledelse i reformstaten: Er offentlige ledere dukker eller dirigenter? (Specialiseringskursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk.

10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

S17: Specialeforberedende projekt på K3

15 ECTS
f2017
Dansk

S17: Specialeworkshops for studerende på Forvaltning og PA

f2017
Dansk

S17: Summer school: Repoliticising capitalism: contradictions, critique and alternatives (Advanced study course)

The course is also offered to students on the older curricula. Please contact ise-studieadministration@ruc.dk.

10 ECTS
f2017
English

S17: Ulighed og fattigdom i velfærdsstaten under forandring (Specialiseringskursus)

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk

10 ECTS
f2017
Dansk

Specialeforberedende seminar for kommende specialeskriver på Forvaltning og Politik og Administration

f2017
Dansk