Semester:
 

Geografi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Semesterstart F17 - Fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Introduktion og gruppedannelse - Geografi

Introduktion og gruppedannelse for geografi studerende finder sted fra 1. februar til 7. februar (begge dage inklusive).

f2017
Dansk

Fagprojekt geografi (geografi som fag 1 og som fag 2)

Projektarbejde og projekt skrivning er obligatorisk .

15 ECTS
f2017
Dansk

Geografiske processer

Obligatorisk kursus for alle geografi studerende på 2015-ordningen. Valgfrit kursus for geografi-studerende på 2007-ordningen.

2007-ordningen = studerende optaget 1. februar 2015 eller før

2015-ordningen = studerende optaget 1. september 2015

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

Projektorienteret praktikforløb, geografi - kandidat 1. semester

Der vælges enten projektorienteret praktikforløb ELLER fagprojekt (1 ka).

15 ECTS
f2017
Dansk

Valgfrit kursus: Videregående geografisk metode kursus = GIS, se beskrivelsen under GIS

I forårssemesteret 2017 udbydes GIS som videregående geografisk metode kursus. Se beskrivelsen under dette kursus.

f2017
Dansk
English

Valgfrit kursus: Videregående geografisk tema kursus : Violent Environments

Der udbydes følgende valgfrie temakurser på geografi forårssemesteret 2017:

Violent Environments

(Uddybende kursusbeskrivelse kommer snarest muligt)

Ovenstående kurser tilbydes til studerende på 2015-ordningen som 5 ects kurser, og til studerende på 2007-ordningen som 7,5 ects kurser

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

Feltkursus (obligatorisk)

Obligatorisk kursus for ALLE geografi studerende

KURSET AFVIKLES SOM SOMMERKURSUS I PERIODEN 1. AUGUST - 31. AUGUST 2017.

GEOGRAFISK FELTKURSUS AFHOLDES 1 GANG OM ÅRET SOM SOMMERKURSUS

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

Valgkursus: specialiseringskursus : Cities, Culture and Politics NB ! oprettes som studenterdrevet studiekreds

I forårssemesteret 2017 udbydes kurset :

Cities, Culture and Politics

som specialiseringskursus på 3. semester på geografi.

Ovenstående kursus tilbydes til studerende på 2015-ordningen som 5 ects kurser, og til studerende på 2007-ordningen som 7,5 ects kurser.

Studerende skal være opmærksom på, at dette kursus modsvarer kurset "Kosmopolitisk Urbanisme", og kan ikke tages hvis kurset kosmopolitisk urbanisme allerede er bestået.

Ovenstående kurser tilbydes til studerende på 2015-ordningen som 5 ects kurser, og til studerende på 2007-ordningen som 7,5 ects kurser.

GRUNDET MEGET FÅ TILMELDINGER KØRER KURSET I FORÅRET 17 SOM STUDENTERDREVET STUDIEKREDS berørte studerende vil få en mail med yderligere information hurtigst muligt

7.5 ECTS
f2017
Dansk
English

Specialeworkshop

For geografi studerende, der skal skrive deres speciale i forårssemesteret 2017

7.5 ECTS
f2017
Dansk

Critical Urban Geography - also offered as optional course for SDS students in Module 2

Obligatorisk kombi-specifikt kursus på 2015-ordningen (5 ects). Valgfrit temakursus 2007-ordningen (7,5 ects) (for GEografi studerende)

2007-ordningen = studerende optaget 1. februar 2015 eller før

2015-ordningen = studerende optaget 1. september 2015

The course is also offered as an optional course for SDS students in Module 3 (5 ects)

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

GIS Course - optional course

For environmental risk students this course can be taken as either a profile or an optional course for graduate students as 5 ects. For Geography students this course can be taken as 7,5 ects (for students enrolled before 1/9-2015) or 5 ects (for students enrolled after 1/9, 2015). SDS students must take this course as 5 ects.

All course dates are subject to change.

5 ECTS
f2017
Dansk
English

Miljøproblemers naturgeografiske grundlag

For environmental risk students this course can be taken as either a profile or an optional course for graduate students as 5 ects. Please note that teaching language is Danish.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

Specialeforberedende seminar

f2017
Dansk