Semester:
 

Historie

Kandidatniveau

Kandidatniveau

F17: Historie: Semesterstart på Historie februar 2017 For alle fagmodul- og kandidatstuderende

f2017
Dansk

F17: Historie: Praktik projekt

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: 1. og 2. semester: Lange linjer før 1750 / K1: Breddekursus Ældre tid før 1750

7.5 / 10 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: 1. og 2. semester: Lange linjer efter 1750 / K1 Breddekursus Moderne Danmark/Norden og Europa /Verden

7.5 / 10 / 5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: 1. og 2. semester: Historie og teori / K1: Historisk teori og historiografi

Fælles kursus for studerende optaget 1.februar og før – samt 1.september 2015 og efter, både når historie er fag1 og fag2

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: 1. og 2. semester: Tværgående valgkurser som kan indgå i Historie

f2017
Dansk

F17: Historie: 3. semester: Anvendt historie / K2: Supplerende breddekursus

Undervisningen på kurset Anvendt historie på 3. semester samkøres med supplerende breddekursus på 2. kandidatmodul på gammel studieordning.

2.5 / 7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: 3. semester Praktisk historiografi

10 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: K2 Temakursus samlæses med FMK 4 - Specialicering

7.5 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Specialeseminar

f2017
Dansk

F17: Historie: Projekt (Ny studieordning)

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Historie: Projekt (Gl. studieordning)

15 ECTS
f2017
Dansk

Fælles specialeopstartsarrangement på IKH

I år arrangerer IKH en fælles speciale opstart, for jer der skriver speciale i efteråret på Dansk, Historie, Filosofi, Kultur og sprogmødestudier, Engelsk og Performance Design. (Også for jer der skriver integreret speciale) Arrangementet bliver d. 21. 4 fra kl. 13-15.30, efterfulgt af socialt samvær og en kold øl eller vand.

På dagen vil du få alle de praktiske og vigtige oplysninger om tilmelding i STADS, specialekontrakten, vejlederansøgning og tildeling og meget mere. Studie- og karrierevejledningen vil også give dig gode råd om planlægning af specialeprocessen og muligheder for samarbejde med eksterne parter. Efterfølgende vil I gå ud på fagene og få inspiration til det faglige indhold og møde eventuelle specialemakkere og potentielle vejledere.

Der vil snart komme fuldt program, tid og sted her på siden.

HUSK de vigtige datoer i forhold til specialestart: • Den 1. Juni – Deadline for specialekontrakt i STADS • Den 1. August – Deadline for studieleders godkendelse af problemformulering, vejlederaftale og tildeling af vejleder. • Den 28. januar – aflevering af speciale (for kandidatstuderende, der er optaget den 1. februar 2016 eller før og 1. september mangler under 30 ECTS ud over specialet, fastsættes specialefristen i overensstemmelse med et tillæg på 25 dage for hver 5 ECTS, der skal gennemføres i specialesemesteret ud over specialet).

f2017
Dansk