Semester:
 

Kommunikation (1-fags kandidat)

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Semesterintroduktion (Der er ikke introduktionsforløb for kandidaterne på 1-fags-kandidaterne i foråret 2017)

Der er ikke introduktionsforløb for kandidaterne på 1-fags-kandidaten i foråret 2017 (gælder dog ikke for specialestuderende, som har et særligt tilrettelagt forløb - se nedenfor).

f2017
Dansk

Gruppedannelse til projekt for 1-fags kandidaten

f2017
Dansk

1. kursusblok: Organisationskommunikation

Obligatorisk kursus for kombinationsstuderende på 1. semester med fagene Komm.+PD, Komm.+VIKR, Komm.+SV og Komm.+PA. Valgkursus for studerende på 2. semester, overgangsordning samt gl. studieordning.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

1. kursusblok: Æstetik og brugervenlighed i webdesign (2.2.-20.2.)

Obligatorisk kursus for 1-fags-kandidater på K2.

5 ECTS
f2017
Dansk

1. kursusblok: Interkulturel kommunikation

Obligatorisk kursus for uddannelserne (Kommunikation fag 1): Komm. og Arbejdsliv; Komm. og Psykologi; Komm. og KOS. Valgkursus for Kommunikation som fag 2 og for studerende på overgangsordning.

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

1. course period: Contemporary Themes in International Communication Research

Compulsory course for the programmes Communication and Business Studies and Communication and Cultural Encounters.

Optional course for Communication as Subject 2 and for students following a transitional scheme (i.e. students who initiated their studies earlier than September 1st 2015).

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

2. kursusblok: Strategisk kommunikation

Obligatorisk kursus på 1-fags-kandidaterne på K1. Obligatorisk kursus for kombinationsstuderende på NY studieordning (1. sem & 2. sem.), alle studerende med Kommunikation både som fag 1, som fag 2 og studerende på overgangsordning samt valgkursus for studerende på gammel studieordning på kombinationsuddannelse.

Undervisningen foregår på engelsk. Det er valgfrit, om essay skrives på engelsk eller dansk.

7.5 / 5 ECTS
f2017
English

2. kursusblok: Informationsteknologi og web-udvikling

Obligatorisk kursus for 1-fagskandiater på K2.

Valgkursus for kombinationsstuderende - KUN for K1 & K2 studerende på gammel studieordning.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

2. course periode: Strategic Communication

Compulsory course for the programmes Communication and Business Studies and Communication and Cultural Encounters. Compulsory course for students of Communication (combination programme) as Subject 1 and Subject 2. Optional course for students following a transitional scheme (i.e. students who initiated their studies earlier than September 1st 2015). The lessons will consist of a variety of activities, including case work, exercises, text discussions and lectures.

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

3. kursusblok: Dialogisk kommunikation

Obligatorisk kursus for kombinationsstuderende (Komm. fag 1) på 3. semester med fagkombinationen KOMM + Psykologi og KOMM + KOS. Valgkursus for kombinationsstuderende på 1. semester og 2. semester (gælder ikke for studerende, hvor kurset er obligatorisk på 3. semester). Valgkursus for 1-fags-kandidaterne, studerende på overgangsordning samt gl. studieordning.

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

3. kursusblok: Journalistisk formidling

Valgkursus for studerende på kombinationsuddannelserne og 1-fags-kandidaten. Kurset er et værkstedskursus med skriftlig bedømmelse.

Kurset er delt på 2 hold, vær derfor opmærksom i forhold til datoer og kursusgange. Fordeling på hold sker administrativt.

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

3. kursusblok: PR - Public Relations

Obligatorisk kursus for kombinationsstuderende (Komm. fag 1) på 3. semester med fagkombinationen KOMM + Arbejdsliv og KOMM + Virksomhedsstudier. Valgkursus for kombinationsstuderende på 1. og 2. semester (gælder ikke for studerende, hvor kurset er obligatorisk på 3. semester). Valgkursus for 1-fags-kandidaterne, studerende på overgangsordning samt gl. studieordning.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

3. kursusblok: Krisekommunikation (Krise- og risikokommunikation)

Valgkursus for studerende på kombinationsuddannelserne og 1-fags-kandidaten. Der tages forbehold for ændring af kursusdatoer indenfor kursusperioden.

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

3. kursusblok: Sociale netværk og web-analyse

Obligatorisk for studerende på 1-fags-kandidaten på K3. Valgkursus for studerende på kombinationsuddannelserne (værkstedskursus).

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

3. course period: Visual Culture and New Media

Mandatory course for Comm. + Business Studies and Comm. + Cultural Encounters in the 3rd semester. Selection Course for combination students of 1st and 2nd semester (not for students, where the course is compulsory in the 3rd semester), Choice Course for students of 1-subject candidate, transitional and old curriculum.

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

3. course period: Social Media

Obligatorisk kursus for studerende på 1-fags-kandidater på K3 og valgkursus for kombinationsstuderende. Valgkursus for studerende på kombinationsuddannelserne gl. ordning. Undervisning foregår på engelsk. Valgfrit om essay skrives på dansk eller engelsk. Elective for all students on the International Track.

5 / 7.5 ECTS
f2017
English

Projekt

15 ECTS
f2017
Dansk

Projektorienteret praktikforløb

Projekt (praktik) (15 ECTS).

15 ECTS
f2017
Dansk

1. kandidatmodul: Projektarbejde

Projektarbejde i: Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i intern og ekstern strategisk organisationskommunikation.

f2017
Dansk

2. kandidatmodul: Projektarbejde

Projektarbejde i: Informationsteknologi med særligt henblik på digitale medier og interaktionsdesign.

f2017
Dansk

3. kandidatmodul: Projektarbejde

Projektarbejde i: Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i organisationers brug af sociale medier.

f2017
Dansk

Introduktion for specialestuderende på kombi-udd. & 1-fags-kandidaten

Vær opmærksom på, at der er gruppedannelsesmøde for de interesserede tirsdag den 20.12.2016 kl. 10.15-12.00 i lokale 40.2-25. Introduktion den 11. og 12. januar 2017.

f2017
Dansk

Kursustilbud til specialestuderende på kombiudd. & 1-fags-kandidaten: At skrive speciale - teorier, metoder og processser (0 ECTS)

Lokale: alle kursusgange i 40.3-25 undtagen den 27.3. hvor undervisningen foregår i 43.2-29.

f2017
Dansk

4. kandidatmodul: Specialeafhandling

Specialeprojekt i: Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i intern og ekstern strategisk organisationskommunikation (30 ECTS).

15 ECTS
f2017
Dansk

Speciale: Anden del af gruppedannelse

f2017
Dansk

Speciale: Første del af gruppedannelse

f2017
Dansk

Specialeforberedende dag

f2017
Dansk