Semester:
 

Kultur og sprogmødestudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

F17: Semester Introduction and Group Formation to the Master in Cultural Encounters

f2017
English

F17: K2: Course in Communication

Course for students enrolled February 1, 2015 and before.

9 ECTS
f2017
English

F17: 1st and 2nd semester: A course. Cultural Encounters situated in time, place and space / K1 Core course

Shared course for students enrolled February 1, 2015 and before - and September 1, 2015 and after, when cultural encounters is either subject1 or subject2.

5 / 6 ECTS
f2017
English

F17: 1st and 2nd semester: B course. Cultural Encounters: Theories and perspectives / K1/K2: Thematic Course Theory of Science

Shared course for students enrolled February 1, 2015 and before - and September 1, 2015 and after, when cultural encounters is either subject1 or subject2.

3 / 5 ECTS
f2017
English

F17: 1th, 2nd and 3rd semester: D course. Mobiliteter (med og uden workshops) / K1/K2 Temakursus Joker

Fælles kursus for studerende optaget 1. februar 2015 og før - samt 1. september 2015 og efter, både når Kultur- og sprogmødestudier er fag1 og fag2.

3 / 5 / 10 ECTS
f2017
Dansk
English

F17: 1st, 2nd and 3rd semester: E course. Cultural Differences and Encounters (with or without workshops) / K1/K2: Thematic course Identity Theory

This course includes students accepted to ce after 1. september 2015 (new study regulations) and students accepted to ce on and before 1. february 2015 (old study regulations).

Please take note that different requirements for grading/passing this course applies to the two different study regulations.

See information under exam

5 / 10 / 3 ECTS
f2017
English

F17: K2 Research seminars

Course for students enrolled 1 February 2015 and before.

The activity is for students at Master’s level and is obligatory for students who wish to write an integrated thesis or K2-project at CE.

3 ECTS
f2017
English

F17: 1st, 2nd and 3rd semester: C course. Contemporary theme and research in practices of Cultural Encounters

Shared course for students enrolled February 1, 2015 and before - and September 1, 2015 and after, when cultural encounters is either subject1 or subject2.

5 ECTS
f2017
English

F17: K1 Reading group

course for students enrolled february 1, 2015 and before

3 ECTS
f2017
English

F17: Thesis seminars for students who must hand in this semester

f2017
English

F17: Speciale kickoff for Master's thesis writers in Autumn 2017

f2017
English

F17: Praktik projekt

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Projekt

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Projekt 1. og 2. semester

f2017
Dansk

F17: Projekt 3. semester

f2017
Dansk

F17: Internship project

15 ECTS
f2017
Dansk

F17: Project

15 ECTS
f2017
English

F17: Project 1th and 2nd semester

f2017
English

F17: Project 3rd semester

f2017
English

Fælles specialeopstartsarrangement på IKH

I år arrangerer IKH en fælles speciale opstart, for jer der skriver speciale i efteråret på Dansk, Historie, Filosofi, Kultur og sprogmødestudier, Engelsk og Performance Design. (Også for jer der skriver integreret speciale) Arrangementet bliver d. 21. 4 fra kl. 13-15.30, efterfulgt af socialt samvær og en kold øl eller vand.

På dagen vil du få alle de praktiske og vigtige oplysninger om tilmelding i STADS, specialekontrakten, vejlederansøgning og tildeling og meget mere. Studie- og karrierevejledningen vil også give dig gode råd om planlægning af specialeprocessen og muligheder for samarbejde med eksterne parter. Efterfølgende vil I gå ud på fagene og få inspiration til det faglige indhold og møde eventuelle specialemakkere og potentielle vejledere.

Der vil snart komme fuldt program, tid og sted her på siden.

HUSK de vigtige datoer i forhold til specialestart: • Den 1. Juni – Deadline for specialekontrakt i STADS • Den 1. August – Deadline for studieleders godkendelse af problemformulering, vejlederaftale og tildeling af vejleder. • Den 28. januar – aflevering af speciale (for kandidatstuderende, der er optaget den 1. februar 2016 eller før og 1. september mangler under 30 ECTS ud over specialet, fastsættes specialefristen i overensstemmelse med et tillæg på 25 dage for hver 5 ECTS, der skal gennemføres i specialesemesteret ud over specialet).

f2017
Dansk