Semester:
 

Kultur og sprogmødestudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Recommended Study Plans (English/English Combinations)

e2017
Dansk

Studie- og semesterstart / Study and semesterstart

e2017
Dansk

A. Kulturmøder placeret i tid, sted og rum

5 ECTS
e2017
Dansk
English

B. Kritiske perspektiver på vidensproduktion

5 ECTS
e2017
Dansk
English

C. Current Theme and Research in Cultural Encounters

5 ECTS
e2017
English

D. Mobilities - with or without workshops

5 / 10 ECTS
e2017
English

E. Kulturmøder og forskelle (med eller uden workshops)

10 / 5 ECTS
e2017
Dansk
English

Projekt 1. og 2. semester

15 ECTS
e2017
Dansk

Dybdeprojekt 3. semester

15 ECTS
e2017
Dansk

Praktikprojekt

15 ECTS
e2017
Dansk

Speciale (NY studieordning)

e2017
Dansk

In-depth project 3rd semester

15 ECTS
e2017
Dansk

Internship report

15 ECTS
e2017
English

Project 1st and 2nd semester

15 ECTS
e2017
English

Specialeopstart for studerende, der skal skrive speciale i foråret 2018

e2017
Dansk

Specialeseminar for studerende, der afleverer speciale i efterårssemestret 2017

e2017
English

Thesis introduction, for students who will write master thesis spring 2018

e2017
English