Semester:
 

Kultur og sprogmødestudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalede studieforløb (engelsk/dansk kombinationer)

f2018
Dansk

Recommended Study Plans (English/English Combinations)

f2018
Dansk

Studie- og semesterstart / Study and semesterstart

f2018
English

Course A: Cultural Encounters Situated in Time, Place and Space

5 ECTS
f2018
English

Course B: Critical Perspectives on Knowledge Production

5 ECTS
f2018
English

Course C: Current Theme and Research in Cultural Encounters

5 ECTS
f2018
English

Course D: Mobilities (with or without workshops)

5 / 10 ECTS
f2018
English

Kursus D: Mobiliteter (med eller uden workshop)

10 / 5 ECTS
f2018
Dansk

Course E: Cultural encounters and differences (with or without workshops)

10 / 5 ECTS
f2018
English

Projekt 1. og 2. semester

15 ECTS
f2018
Dansk

Project 1st and 2nd semester

15 ECTS
f2018
English

Dybdeprojekt 3. semester

15 ECTS
f2018
Dansk

In-depth project 3rd semester

15 ECTS
f2018
Dansk

Praktikprojekt

15 ECTS
f2018
Dansk

Internship report

15 ECTS
f2018
English

Speciale

f2018
Dansk

Thesis

f2018
English

Thesis seminars for students who must hand in this semester (spring 2018)

f2018
English

Preparatory Thesis Seminar // For students who will write master thesis autumn 2018

f2018
English

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2018

f2018
Dansk