Semester:
 

Politik og administration

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalede studieforløb

f2018
Dansk

Studie- og semesterstart

f2018
Dansk

Problemorienteret formidlingsprojekt

15 ECTS
f2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

15 ECTS
f2018
Dansk

Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation

10 ECTS
f2018
Dansk

Offentlig økonomi teori og metode

5 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Det globale samfund: mobilitet, hospitalitet og medborgerskab

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes: Flexicurity, sociale investeringer, migration og integration, ældreomsorg og behavioral public policy i et komparativ perspektiv

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Professioner og omsorg i velfærdsstaten

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Samskabelse og samarbejdsdreven innovation i teori og praksis

10 ECTS
f2018
Dansk

Specialiseringskursus; Staten og dens forandringer i liberale demokratier: Staten som teori, analytisk objekt og praktisk effekt

10 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Diskursanalyse: Hvilken? Hvordan?

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Den offentlige frontlinje - kvalitative undersøgelser i organisationer

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Grundkursus i kvantitative metoder (Praktisk statistik)

5 ECTS
f2018
Dansk

Videregående metodekursus; Surveys og avancerede metode til analyse af spørgeskemadata og tekst

5 ECTS
f2018
Dansk

Advanced study course: Geopolitics and Natural resources

10 ECTS
f2018
English

Advanced study course: Revolutions and contentious politics

10 ECTS
f2018
English

Advanced methodology course: Comparative Methods - From the Local to the Global

5 ECTS
f2018
English

Advanced methodology course: Fieldwork methods

5 ECTS
f2018
English

Advanced methodology course: Gender as Method

5 ECTS
f2018
English

Specialeworkshops // For studerende der skriver speciale i foråret 2018

f2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (15 + 15 ECTS)

f2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2018

f2018