Semester:
 

Performance design

Kandidatniveau

Kandidatniveau

PERF - Semesterstart og gruppedannelse d. 6.-9. februar 2017 (Introduktion til PD og derefter gruppedannelse)

Semesterstart for kandidaterne på Performance design.

Der vil være introduktion til faget og derefter vil der være gruppedannelse, til dem som skal skrive kandidatprojekt.

(Praktikrapport kan du læse om på kursus.ruc.dk under praktik)

f2017
Dansk

PERF - Æstetik (5 ECTS) / Æstetik & Design (7,5 ECTS) obligatorisk

Kurset er obligatorisk:

Performance Design som fag 1 - kurset er obligatorisk på 1. semester.

Performance Design som fag 2 - kurset er obligatorisk på 2. semester.

Performance Design, gammel studieordning - kurset er obligatorisk på 1. kandidatmodul. Et kursus på 5 ECTS har en forventet arbejdsindsats på 137,5 i alt Fordelingen mellem tilstedeværelse, forberedelse, øvelsesarbejde og eksamen varierer fra kursus til kursus, men svarer overordnet til 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per kursusgang 40 timer: Eksamensopgave (5 sider) 13,5 timer: Andre aktiviteter 137,5 timer i alt Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kulturproduktion (5 ECTS) / Kulturproduktion og -økonomi (7,5 ECTS) obligatorisk

Kurset er obligatorisk:

Performance Design som fag 1 - kurset er obligatorisk på 1. semester.

Performance Design som fag 2 - kurset er obligatorisk på 2. semester.

Performance Design, gammel studieordning - kurset er obligatorisk på 2. kandidatmodul. Et kursus på 5 ECTS har en forventet arbejdsindsats på 137,5 i alt Fordelingen mellem tilstedeværelse, forberedelse, øvelsesarbejde og eksamen varierer fra kursus til kursus, men svarer overordnet til 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per kursusgang 40 timer: Eksamensopgave (5 sider) 13,5 timer: Andre aktiviteter 137,5 timer i alt Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Design (Performance design) 10 ECTS obligatorisk

Obligatorisk kursus på 3. semester.

10 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Studietur

f2017
Dansk

PERF - Oplevelsesdesign (valgkursus)

Et kursus på 5 ECTS har en forventet arbejdsindsats på 137,5 i alt Fordelingen mellem tilstedeværelse, forberedelse, øvelsesarbejde og eksamen varierer fra kursus til kursus, men svarer overordnet til 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per kursusgang 40 timer: Eksamensopgave (5 sider) 13,5 timer: Andre aktiviteter 137,5 timer i alt Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Kreativt Lederskab (valgkursus)

Litteratur: Reader ”Kreativt Lederskab – i Performance Design & Kulturvirksomheder” (RUCs boghandel) samt artikler på Moodle

Et kursus på 5 ECTS har en forventet arbejdsindsats på 137,5 i alt Fordelingen mellem tilstedeværelse, forberedelse, øvelsesarbejde og eksamen varierer fra kursus til kursus, men svarer overordnet til 24 timer: Konfrontationstimer fordelt på forelæsninger og øvelser 60 timer: 2,5 timers forberedelsestid per kursusgang 40 timer: Eksamensopgave (5 sider) 13,5 timer: Andre aktiviteter 137,5 timer i alt Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra. Andre aktiviteter omfatter semesterintroduktion, litteratursøgning, deltagelse i diverse foredrag, seminarer, evaluering, mv.

5 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Projekt

15 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Praktikprojekt

15 ECTS
f2017
Dansk

PERF - Projektrapport (ny studieordning 1.,2.,3. semester)

f2017
Dansk

PERF - Projektrapport (gl. studieordning)

f2017
Dansk

PERF - Praktik (gl. studieordning)

f2017
Dansk

PERF - Praktik (ny studieordning)

f2017
Dansk

F17: Tværfagligt praktikprojekt (Plan, By & Proces + Performance Design)

BEMÆRK

Retningslinjer på denne side omhandler Performance Design.

Plan, By & Proces kan have andre retningslinjer. Orienter dig venligst også om disse.

Dette forløb er til 30 ECTS

f2017
Dansk

PERF - Speciale

f2017
Dansk

Speciale Kickoff 2 - forberedende seminar for kommende specialeskrivere

f2017
Dansk

Specialeforberedende seminar

f2017
Dansk