Semester:
 

Plan by og proces

Velkommen til Kandidatuddannelsen i Plan By og Proces. Formålet med uddannelsen er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor by-, regions og lokalsamfundsplanlægning i et tværfaglig perspektiv. På kandidatuddannelsen arbejder vi med samfundsvidenskabelige planlægningsteorier, planlægningsparadigmer, planlægningsstrategier samt planlægningsmetoder , f.eks borgerinddragelse og empowerment.

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalet studieforløb med Plan, By & Proces som fag 1

f2018
Dansk

Anbefalet studieforløb med Plan, by og proces som fag 2

f2018
Dansk

Studie- og semesterstart

f2018
Dansk

Vilkår for og perspektiver på planlægning

10 ECTS
f2018
Dansk

Metoder til planlægning

5 ECTS
f2018
Dansk

Metoder i kontekst

5 ECTS
f2018
Dansk

Planlægning i kontekst (spor: bæredygtige byer)

10 ECTS
f2018
Dansk

Fagprojekt i Plan, By og Proces (1. semester)

15 ECTS
f2018
Dansk

Projekt: Plan, By og Proces (3. semester)

15 ECTS
f2018
Dansk

Praktik i Plan, By og Proces (PBP som fag 2)

15 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig praktik (PERFORMANCE)

15 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig praktik (Socialvidenskab)

15 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig Praktik (sundhedsfremme)

15 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig praktik (TEKSAM)

15 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig praktik (Politik og administration)

15 ECTS
f2018
Dansk

Specialenetværk

f2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2018

f2018
Dansk