Semester:
 

Plan by og proces

Velkommen til Kandidatuddannelsen i Plan By og Proces. Formålet med uddannelsen er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor by-, regions og lokalsamfundsplanlægning i et tværfaglig perspektiv. På kandidatuddannelsen arbejder vi med samfundsvidenskabelige planlægningsteorier, planlægningsparadigmer, planlægningsstrategier samt planlægningsmetoder , f.eks borgerinddragelse og empowerment.

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Semesterstart F17 - Fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Introduktion og gruppedannelse - PBP kandidat

Introduktion, gruppedannelse og kursusopstart for PBP kandidatstuderende finder sted i perioden 1. februar - 7. februar (begge dage inklusive), i lokale Kort- og Stensalen, hus 02.

f2017
Dansk

Vilkår for og perspektiver på planlægning - 1. semester

Obligatorisk kursus for studerende optaget efter 1. september 2015 (2015-ordningen).

Studerende optaget før 1. september 2015 (2009-ordningen) skal følge undervisningen i dette kursus med henblik på at indstille sig til eksaminerne i temakursus 1 (Planlægningens vilkår, 3,75 ects) samt temakursus 2 (strategisk planlægning, 3,75 ects).

10 / 3.75 ECTS
f2017
Dansk

K1 - Metoder til planlægning

obligatorisk kursus for PBP studerende på K1.

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagprojekt (Plan By Proces) - 2. semester

Obligatorisk for PBP studerende

15 ECTS
f2017
Dansk

Metoder i kontekst (Plan By Proces, fag 1) - 3. semester

Dette kursus tilbydes også som tema- og metodekursus til studerende på 2009-ordningen, dvs. indskrevet før 1/9-2015.

Kurset tilbydes til studerende på 2009-ordningen som kurset "Kommunal planlægning i praksis", og studerende på 2009-ordningen kan vælge at tage kurset som 2x3,75 ects svarende til 7,5 ects.

Studerende på 2009-ordningen skal tilmelde sig kurset "kommunal planlægning i praksis" i STADS, og tilmelde sig både del 1 og del 2.

Studerende indskrevet på 2015-ordningen, dvs indskrevet 1/9-2015 eller senere, skal tilmelde sig kurset under kurset "Metoder i kontekst" (5 ects) i STADS.

5 ECTS
f2017
Dansk

Planlægning i kontekst (Plan By Proces, fag 1) - 3. semester (Bæredygtige Byer)

I forårssemesteret 2017 udbydes kun 1 spor under dette kursus: Bæredygtige Byer.

Studerende skal vælge dette spor og tilmelde sig dette i STADS. Kurset er organiseret med 4 fælleskursusgange + kursusgangene under sporet. Nedenfor beskrives studieordningens bestemmelser til kurset.

Kurset er obligatorisk for studerende indskrevet efter 1/9-2015.

For studerende indskrevet før 1/9-2015 kan kurset følges som valgfrit temakursus (del 1 + del 2) som bæredygtige byer. Kurset kan ikke følges af studerende på denne studieordning, der tidligere har bestået kurset Bæredygtige Byer.

10 / 3.75 ECTS
f2017
Dansk

Fagprojekt (Plan By Proces, fag 2 ) - 3. semester

Studerende, der læser Plan By Proces som fag 2 skal vælge_ enten_ projektorienteret praktikforløb eller fagprojekt på 3. semester.

15 ECTS
f2017
Dansk

Projektorienteret praktikrapport (Plan By Proces, fag 2) - 3. semester

Studerende, der læser Plan By Proces som fag 2 skal vælge:

_ enten_ projektorienteret praktikforløb eller fagprojekt på 3. semester samt kurser på fag 1.

Studerende, der læser PBP som fag 1 , skal på 3 semester vælge kurserne : Metoder i kontekst og Planlægning i kontekst, samt 15 ects på fag 2.

15 ECTS
f2017
Dansk

Specialenetværk

PBP-Studerende, der skal skrive speciale i forårssemesteret 2017 skal følge specialeworkshoppen som en obligatorisk (ikke-ECTS givende) forudsætning for at indstille sig til eksamen i specialet.

f2017
Dansk

GIS Course - optional course

For environmental risk students this course can be taken as either a profile or an optional course for graduate students as 5 ects. For Geography students this course can be taken as 7,5 ects (for students enrolled before 1/9-2015) or 5 ects (for students enrolled after 1/9, 2015). SDS students must take this course as 5 ects.

All course dates are subject to change.

5 ECTS
f2017
Dansk
English

Specialeforberedende seminar

f2017
Dansk