Semester:
 

Plan by og proces

Velkommen til Kandidatuddannelsen i Plan By og Proces. Formålet med uddannelsen er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor by-, regions og lokalsamfundsplanlægning i et tværfaglig perspektiv. På kandidatuddannelsen arbejder vi med samfundsvidenskabelige planlægningsteorier, planlægningsparadigmer, planlægningsstrategier samt planlægningsmetoder , f.eks borgerinddragelse og empowerment.

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Vilkår for og perspektiver på planlægning

10 ECTS
e2017
Dansk

Metoder til planlægning

5 ECTS
e2017
Dansk

Fagprojekt

15 ECTS
e2017
Dansk

Metoder i kontekst

5 ECTS
e2017
Dansk

Planlægning i kontekst

10 ECTS
e2017
Dansk

Projektorienteret praktikforløb, PBP - kandidat 1. semester

15 ECTS
e2017
Dansk

projektarbejde (PBP , fag 2 - 3. semester)

15 ECTS
e2017
Dansk

tværfagligt praktik (30 ects) (kun mulig på kombinationen pbp/sund eller pbp/pd eller pbp/sv)

15 ECTS
e2017
Dansk

specialenetværk på PBP - efterår 2017

e2017
Dansk

Speciale (ny studieordning)

e2017
Dansk

specialeopstart for studerende der skal skrive speciale i forår 2018

e2017
Dansk