Semester:
 

Psykologi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

1. sem./2. sem.: Pædagogisk psykologi

5 ECTS
f2017
Dansk

1. sem./2. sem.: Arbejds-og Organisationspsykologi

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

1. sem./2. sem.: Teknologi-psykologi - Studier i menneske-teknologi interaktion

5 ECTS
f2017
Dansk

1. sem./2. sem.: Gruppedannelse

f2017
Dansk

1. sem./2. sem.: Store projektskriveruge

f2017
Dansk

3. sem: Socialpsykologisk forskning i praksis

OBS på samlæsning mellem 2. kand: Kvalitative metoder - avanceret (gammel studieordning) og 3. sem: Socialpsykologisk forskning i praksis (ny studieordning)

10 / 7.5 ECTS
f2017
Dansk

2. sem/3. sem: Arbejdslivets psykologiske dimensioner

OBS på samlæsning mellem 2. kand: Arbejdslivets psykologiske dimensioner (gammel studieordning) og 3. sem: Arbejdslivets psykologiske dimensioner (ny studieordning)

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

2. sem/3. sem: Hverdagslivets psykologiske dimensioner

OBS på samlæsning mellem 2. kand: Hverdagslivets psykologiske dimensioner (gammel studieordning) og 3. sem: Hverdagslivets psykologiske dimensioner (ny studieordning)

7.5 / 5 ECTS
f2017
Dansk

2. sem/3. sem: Teknologi, Subjektivitet og hverdagsliv

5 ECTS
f2017
Dansk

Projektdannelse/Gruppedannelse PSYK - 3. semester som fag 2 (projekt)

f2017
Dansk

4. sem: Speciale Midtvejskonference

f2017
Dansk

4. sem: Specialeworkshop

f2017
Dansk

1. sem./2. sem.: Intern evaluering

f2017
Dansk

3. sem: Intern evaluering (PSYK som fag 2)

f2017
Dansk

Projektaflevering og eksamensperiode

15 ECTS
f2017
Dansk

Semesterstart på Psykologi for bachelor- og kandidatstuderende

f2017
Dansk

Specialeforberedende seminar

f2017
Dansk