Semester:
 

Psykologi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Anbefalet studieforløb med psykologi som fag 1

f2018
Dansk

Anbefalet studieforløb med Psykologi som fag 2

f2018
Dansk

Studie- og semesterstart

f2018
Dansk

Pædagogisk- og Arbejds- og Organisationspsykologi -1

10 ECTS
f2018
Dansk

Teknologi-psykologi - studier i menneske-teknologi interaktion

5 ECTS
f2018
Dansk

Psykologien i relation til arbejde, læring og institution - projekt

15 ECTS
f2018
Dansk

Socialpsykologisk forskning i praksis

10 ECTS
f2018
Dansk

Arbejdslivets psykologiske dimensioner / Arbejde og Subjektivitet (Samlæst)

5 ECTS
f2018
Dansk

Hverdagslivets psykologiske dimensioner

5 ECTS
f2018
Dansk

Teknologi, subjektivitet og hverdagsliv

5 ECTS
f2018
Dansk

3. semester projekt: Udvikling af teori og praksis i relation til menneskers samfundsmæssige liv

15 ECTS
f2018
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

15 ECTS
f2018
Dansk

Projektorienteret praktik (Psyk-Pæd, 20 ECTS)

10 ECTS
f2018
Dansk

Tværfaglig praktik: Pædagogik og Psykologi - Praktikunderstøttendekursus

5 ECTS
f2018
Dansk

Speciale (ny studieordning)

f2018
Dansk

Specialeopstart // For studerende som skal skrive speciale i efteråret 2018

f2018
Dansk