Semester:
 

Psykologi

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

Pædagogisk, og Arbejds- og Organisationspsykologi

10 / 5 ECTS
e2017
Dansk

Teknologi-psykologi - Studier i menneske-teknologi interaktion

5 ECTS
e2017
Dansk

Projekt i Psykologien i relation til arbejde, læring, teknologi og institutioner

15 ECTS
e2017
Dansk

Socialpsykologisk forskning i praksis

10 ECTS
e2017
Dansk

Projektorienteret praktikforløb (Psykologi)

15 ECTS
e2017
Dansk

Projekt i Udvikling af teori og praksis i relation til menneskers samfundsmæssige liv

15 ECTS
e2017
Dansk

Speciale (ny studieordning)

e2017
Dansk

Arbejdslivets psykologiske dimensioner

5 ECTS
e2017
Dansk

Hverdagslivets psykologiske dimensioner

5 ECTS
e2017
Dansk

Praktikunderstøttende kursus

e2017
Dansk

Specialeforberedende seminar

e2017
Dansk