Semester:
 

Sociale interventionsstudier

Kandidatniveau

Kandidatniveau

1. semester: Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

1. semester: Sociale Interventioner i hverdagslivskontekster

5 ECTS
e2017
Dansk

1. semester: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster for social intervention

5 ECTS
e2017
Dansk

1. semester: Tværfaglige studier af social intervention i kontekst

5 ECTS
e2017
Dansk

1. semester: Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst

15 ECTS
e2017
Dansk

3. semester: Studie- og semesterstart

e2017
Dansk

3. semester: Kvantitative metoder som redskab til at analysere virkninger af social intervention

5 ECTS
e2017
Dansk

3. semester: Dokumentation, virkning og vidensdeling

15 ECTS
e2017
Dansk

1. semester: Læsegrupper

e2017
Dansk

1. semester: Semesterarrangement ”Praktik"

e2017

3. semester: Effekt-, kvalitet- og produktionsfremme i sociale interventionsprojekter

5 ECTS
e2017
Dansk

3. semester: Social Interventions virkninger i forhold til brugere, hverdagsliv og institutionelle kontekster

5 ECTS
e2017
Dansk

Specialeopstartsseminar på IMT

e2017
Dansk