Semester:
 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Bachelorniveau

Bachelorniveau

Introforløb og gruppedannelse

f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Fagmodulprojekt

15 ECTS
f2017
Dansk

Kandidatniveau

Kandidatniveau

1. og 2. sem / K1 og K2: Sundhedsfremmepolitik, - planer og interventioner

5 ECTS
f2017
Dansk

1. og 2. sem. / K1 og K2: Sundhed i kontekst

Undervisningsdage

Tirsdage og fredage kl 8,30 - 12 (evt klynge uv 10 -12)

5 ECTS
f2017
Dansk

1. og 2. sem./ K1 - Kritisk introduktion til epidemiologi

5 ECTS
f2017
Dansk

3. sem. - Betingelser for Sundhedsfremmetiltag

10 ECTS
f2017
Dansk

3.sem. - Valgfrit kursus: Teknologi og mennesker i Sundhedsfremme

Undervisningsgange:

Onsdage kl 8,15 – 12,00

5 ECTS
f2017
Dansk

K2: Specialeskriverkursus

Undervisningen foregår følgende dage:

6/2 kl 9,00 - 12,00: 02.1-187

20/3 kl 9,00 - 12,00

15/5 kl 9,00 - 12,00

Undervisningen foregår mandage

5 ECTS
f2017
Dansk

Specialeforberedende seminar

f2017
Dansk

Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier - Projekt på kandidatuddannelsen

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at opkvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. TiL den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivetse på mindst 10 og maksimum 20 sider, samt forberedes mundtlig feedback til opponentgruppen.

Intern evaluering afholdes i perioden 1. -5. maj 2017. Reservér hele perioden indtil du har fået oplyst dato for hvilken dag du skal til intern evaluering.

Omprøve: Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skat være på min. 1 og max. 2 normalsider.

15 ECTS
f2017
Dansk