Semester:
 

Teksam - miljøplanlægning

Du kan læse Teksam på 2 måder: enten som et fagskandidat (fagintegreret (lang) teksam eller i kombination med et andet fag med speciale i teksam, eller i kombination med et andet fag, hvor du skriver speciale i dit andet fag. Du kan læse mere om kombinationsmulighederne her:

https://ruc.dk/candidate-education/combinations/151

På Teksam studerer du, hvordan man løser planlægningsopgaver i relation til energi, klima, ressourcer og bæredygtighed

Kandidatniveau

Kandidatniveau

Semesterstart F17 - fælles opstartsarrangement IMT

f2017
Dansk

Introduktion og gruppedannelse - teksam

Introduktion, gruppedannelse og kursusopstart for teksamstuderende finder sted i perioden 1. februar - 7. februar (begge dage inklusive).

Endeligt program og lokale offentliggøres her på siden lige inden semesterstart

f2017
Dansk

Fagintegreret (lang) teksam: K2 projekt (15 ects)

Projektarbejde og projekt skrivning er obligatorisk .

15 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang teksam): K2 grundkursus: regulering og governance former

Kurset er obligatorisk på fagintegreret Teksam og samundervises med kurset Miljøintegration på kombi Teksam for studerende optaget september 2014.

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang) teksam: K2 fagkursus 1: forvaltning og implementering

Kurset er obligatorisk på den fagintegrerede Teksam uddannelse.

For fagintegrerede og kombi-studerende optaget før september 2014 udgør det K2 fagområdekursus Regulering og planlægning.

Kurset samundervises med kurset "Miljøintegration" som er obligatorisk for kombi-teksam studerende.

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang) teksam: K2 fagkursus 2: vidensgrundlag for regulering

Kurset er obligatorisk på fagintegreret og kombi Teksam for studerende optaget september 2014.

Kurset samundervises med K2 fagkursus vidensgrundlag for regulering for kombi-studerende.

5 ECTS
f2017
Dansk

K2 - Grundkursus: Regulering og governanceformer - F 17

Kurset er obligatorisk på såvel den fagintegrerede Teksam som Teksam i en kombinationsuddannelse for studerende der er optaget pr. september 2014 og frem. Kurset kan udgøre et obligatorisk valgkursus i From Government to Governance på 3. semester for studerende, der er optaget før september 2014.

Kurset samundervises med kurset regulering og governanceformer for studerende på fagintegreret teksam

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang teksam): K3 projekt (15 ects)

Projektarbejde og projekt skrivning er obligatorisk .

15 ECTS
f2017
Dansk

K2 - Fagkursus: Miljøintegration (kun for nye kombistuderende) - F 17

Kurset er obligatorisk for kombi-studerende optaget efter september 2014.

For fagintegrerede og kombi-studerende optaget før september 2014 udgør det K2 fagområdekursus Regulering og planlægning.

Kurset samundervises med kurset "Forvaltning og Implementering" på fagintegreret (lang) teksam

5 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang) teksam: K3 - Grundkursus: Strategier i bæredygtig omstilling - F 17

For studerende optaget 1.sept.2014 eller senere er det obligatorisk for fagintegrede Teksam-studerende, mens det kan tages som valgkursus af kombi-studerende på deres 3.semester.

For studerende optaget efter gammel studieordning vil det udgøre det obligatoriske fagområdekursus og en del af det obligatoriske grundkursus, se beskrivelser andetsteds på kursus.ruc.dk

Kurset samundervises med K3 kurset "analyser af bæredygtig udvikling" for studerende på Kombi-teksam

5 ECTS
f2017
Dansk

K2: Projekt (15 ects)

Obligatorisk for teksam studerende

15 ECTS
f2017
Dansk

K3 Analyse af bæredygtig udvikling

Kurset er obligatorisk for kombi-teksam studerende på 3. semester.

Kurset samundervises med kurset "strategier for bæredygtig omstilling" for studerende på fagintegreret (lang) teksam.

10 ECTS
f2017
Dansk

Fagintegreret (lang) teksam: K3 valgkursus: vandplanlægning og klimatilpasning

Dette kursus tilbydes også som valgkursus på K3 til kombi-teksam studerende.

Kurset afholdes på dansk eller engelsk afhængigt at tilmeldinger.

5 ECTS
f2017
Dansk
English

K2 - Fagkursus: Vidensgrundlag for regulering af miljø, energi og klimaomstilling

Kurset er obligatorisk på fagintegreret og kombi Teksam for studerende optaget september 2014.

Kurset samundervises med K2 fagkursus vidensgrundlag for regulering for studerende på fagintegreret (lang)teksam.

5 ECTS
f2017
Dansk

Specialenetværk Teksam Forår 17 - AFLYST

KURSET ER AFLYST

Teksam-Studerende, der skal skrive speciale i forårssemesteret 2017 opfordres til at følge specialeworkshoppen

I forårssemesteret 2017 udbydes specialenetværket som en ikke ects givende aktivitet.

5 ECTS
f2017
Dansk