Semester:
 

Master i sundhedsfremme

Ressourcemobilisering i sundhedsfremme: Interventioner og brugerperspektiver - Brugerinddragende sundhedsfremmestrategier (modul 2)

5 ECTS
F2018

Ressourcemobilisering i sundhedsfremme: Interventioner og brugerperspektiver - Projektarbejde (modul 2)

10 ECTS
F2018

Masterprojekt (modul 4)

15 ECTS
F2018