Semester:
 

Ph.d.-skolen for mennesker og teknologi

IMT - Ph.D kursus: Feltarbejdskursus II: Feltanalyse – fra deltagelse til fremstilling

F2018

Ph.D kursus: Barndomsforskning, børneperspektiver og kvalitative metoder

F2018

Ph.D Kursus: Videnskabsteori og Metodologi

F2018

Phd. kursus: Forskerskolekursus i Feltarbejde: Fra problemstilling til metode.

F2018