Semester:
 

Ph.d.-skolen for mennesker og teknologi

International PhD summer School - Lifelong Learning and Professional Development

F2017

Ph.D-kursus: Artikelskrivning - i lyset af analysearbejdet, den gode afhandling, og krav til dissemination

F2017

Ph.d.-Klynge: Kroppen i Sundhedsfremmeforskning

F2017

Ph.d.-kursus: Designing Human Technologies 5.0

F2017

Ph.d.-kursus: Feltarbejdskursus II: Feltanalyse – fra deltagelse til fremstilling

F2017

Ph.d.-kursus: Videnskabsteori og metodologi

F2017