Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den Internationale Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point. For at kunne opnå en international bacheloruddannelse skal minimum 145 ECTS point aflægges på engelsk.

Basiskurser og projekter

I løbet af den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne og basisprojekterne er en obligatorisk del af din bacheloruddannelse, og skal gennemføres i kronologisk rækkefølge, som er angivet i studieordningen. Se det anbefalede studieforløb her

Basiskurserne og basisprojekterne er ikke mulige at vælge på tværs af bacheloruddannelser på RUC.

Basiskurser og projekter

Basic Project 1

15 ECTS
E2024
English

Basic Project 3

15 ECTS
E2024
English

Basic Course 1: Basic Course in Political Science

5 ECTS
E2024
English

Basic Course 2: Basic Course in Sociology

5 ECTS
E2024
English

Basic Course 3: Methods in Social Sciences

5 ECTS
E2024
English

Basic Course 7: Philosophy of Social Science

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler dog placeres i dette fag – hvilke fagmoduler, det drejer sig om, fremgår af fagmodulsbeskrivelserne. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Dette fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Som SIB-studerende skal du være opmærksom på, at minimum 145 ECTS point skal aflægges på engelsk. Dette betyder, at du godt kan kombinere et fagmodul udbudt på engelsk med et fagmodul udbudt på dansk og stadig blive international samfundsvidenskabelig bachelor.

Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i Arbejdsliv

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier
kursus 1: Arbejde og Organisation
kursus 2: Individet i arbejdslivet
kursus 3: Arbejdsmarked

Vedr. fagmodulkursus 4: Studerende på humanistisk bachelor (HAB) kan vælge mellem kursus 4a Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv eller kursus 4b Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode).

kursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges:
kursus 4a: Surveymetoder i praksis
kursus 4a: Mixed Methods
kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse
kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)
kursus 4a: Feltstudier i organisationer
kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi
kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a eller 4b der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende, der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales, at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Arbejdsliv

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Bioprocess Science

Courses available this semester can be found below

Recommended academic qualifications

Please be aware of possible recommended academic qualifications before registering for study activities. The recommended academic qualifications are listed on the courses here at study.ruc.dk

Main subject area affiliation: The subject module belongs under the main subject area of Natural Sciences.

The subject module corresponds to 35 ECTS points and consists of the following elements:

 • Subject Module Project in Bioprocess Science (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An Introduction to Bioprocess Science (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Applied Bioprocess Science - Upstream (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Applied Bioprocess Science - Downstream (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4a: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4b: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Please note regarding Subject Module Course 4:

Subject Module Course 4 depends on the student’s other subject module:

If the student is enrolled in the Subject Module in Environmental Biology, Mathematics or Chemistry, the student must take the following course: Subject Module Course 4a: General Molecular Biology (5 ECTS)

If the student is enrolled in the Subject Module in Computer Science or Molecular Biology, the student must take the following course: Subject Module Course 4b: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Please re-visit the course pages when the sign-up period starts and again around semesterstart.

List of study-activities offered in this semester:

Lab Safety Course for newcomers to Roskilde University

E2024
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Bioprocess Science

15 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 1: An Introduction to Bioprocess Science

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 3: Applied Bioprocess Science - Downstream

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 1/4a: General Molecular Biology

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

Fagmodulkursus 4: Sprog og diskurs

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Dansk

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i Dansk

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4: Sprog og diskurs

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Software Development (10 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende følger fagmodulkursus 1 (Essential Computing), inden de øvrige aktiviteter i fagmodulet påbegyndes

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Subject module project in Computer Science

15 ECTS
E2024
English

Fagmodulprojekt i datalogi

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Essential Computing

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject Module Course 1: Essential Computing

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 2: Software Development

10 ECTS
E2024
Dansk
English

Subject Module Course 3: Interactive Digital Systems

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Erhvervsøkonomi – HA, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA

kursus 1: Virksomhedens Økonomi

kursus 2: Virksomhedens Organisation

kursus 3: Virksomhedens marketing (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 4: Finance (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 5: Projektledelse

kursus 6: Strategy (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode

kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi_

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Business Administration and Leadership), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
E2024
Dansk

Subject module project B in Business Administration

15 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2: Organization Theory

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4/5: Finance

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 6: Strategy

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Document Analysis

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Qualitative Critical Methods

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodulkursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Filosofihistorie 1600-1900

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Fysik

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Uddannelsen hører under Det Naturvidenskabelige hovedområde.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Fysik (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: Thermodynamics and Statistical Mechanics I (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Electrodynamics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Quantum Mechanics (10 ECTS)

OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af studielederen i Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

Der er yderligere krav til de gymnasiale niveauer for at blive optaget på fagmodulet: Bachelorfag med yderligere adgangskrav

A-niveau i fysik kan opnås ved at følge BK-kurset Supplementary Physics eller Classical Mechanics.

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Udbudte aktiviteter i dette semester:

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Physics

15 ECTS
E2024
English

Fagmodulprojekt i Fysik

15 ECTS
E2024
Dansk

Subject Module Course 1: Thermodynamics and Statistical Mechanics I

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 2: Electrodynamics

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer :

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)
 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS-point)

Vedr. fagmodulkursus 4: Studerende på humanistisk bachelor (HAB) kan vælge mellem kursus 4a Geografi i praksis eller kursus 4b Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode).

 • Fagmodulkursus 4a/7: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode) (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Feltstudier i organisationer (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Surveymetoder i praksis (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Mixed Methods (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk (5 ECTS-point)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Geografi

15 ECTS
E2024
Dansk
English

Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi

5 ECTS
E2024
Dansk
English

Fagmodulkursus 2: Naturgeografi

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi

5 ECTS
E2024
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Historie

Fagmodulkursus 1: Historie, tid og forandring

Fagmodulkursus 2: Moderne historie fra 1750 til i dag

Fagmodulkursus 3: Historisk analyse, arkiv og metode

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Historie

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i Historie

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1 – Historie, tid og forandring

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Moderne historie fra 1750 til i dag

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Historisk analyse, arkiv og metode

10 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Brugerdrevet analyse og design af it-systemer (10 ECTS)

Fagmodulkursus 3: Webbaserede it-systemer (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Brugerdrevet analyse og design af it-systemer

10 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Web-baserede it-systemer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Internationale Studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

Project:

 • Subject module project 1 in International Studies (15 ECTS)

Subject module course 1 and 2:

 • Subject module course 1: International Politics (5 ECTS)

 • Subject module course 2: International Political Economy (5 ECTS)

Subject module course 3 is offered in the following variants of which one is selected

 • Subject module course 3/3a: EU Institutions and Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 3b: Political Economy of Development (5 ECTS)

 • Subject module course 3c: International Institutions and Global Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 3d: Global Sociology (5 ECTS)

 • Subject module course 3e: EU as a global actor (5 ECTS)

 • Subject module course 3f: International Law for the Social Sciences (5 ECTS)

 • Subject module course 3g: International development; Culture, power and society (5 ECTS)

 • Subject module course 3h: War, Peace and Insecurity (5 ECTS)

Subject module course 4a and 4b: The social science methods course is offered in 2 different variants:

 • Subject module course 4a: Advanced Social Science Methodology (5 ECTS)

 • Subject module course 4b: Social Science Analysis Strategy (5 ECTS-point)

Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:

 • sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.

 • give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring.

 • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
E2024
English

Subject module course 1: International Politics

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3d/4: Global Sociology

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3f/6a: International Law for the Social Sciences

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3g/6b: International Development; Culture, Power and Society

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3h/6c: War, Peace and Insecurity

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Document Analysis

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Qualitative Critical Methods

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Internationale Studier, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Subject module projects:

 • Subject module project 1 in International Studies (15 ECTS)

 • Subject module project 2 in International Studies (15 ECTS)

Subject module course 1-4:

 • Subject module course 1: International Politics (5 ECTS)

 • Subject module course 2: International Political Economy (5 ECTS)

 • Subject module course 3: EU Institutions and Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 4: Global Sociology (5 ECTS)

Subject module course 5 is offered in the following variants of which one is selected

 • Subject module course 5a: EU as a global actor (5 ECTS)

 • Subject module course 5b: Political Economy of Development (5 ECTS)

 • Subject module course 5c: International Institutions and Global Governance (5 ECTS)

Subject module course 6 is offered in the following variants of which one is selected:

 • Subject module course 6a: International Law for the Social Sciences (5 ECTS)

 • Subject module course 6b: International development; Culture, power and society (5 ECTS)

 • Subject module course 6c: War, Peace and Insecurity (5 ECTS)

Subejct module course 7-8:

 • Subject module course 7: Advanced Social Science Methodology (5 ECTS)

 • Subject module course 8: Social Science Analysis Strategy (5 ECTS)

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulet i Internationale studier har til formål, at

 • sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt,

 • give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt,

 • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidat-uddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
E2024
English

Subject module project 2 in International Studies

15 ECTS
E2024
English

Subject module course 1: International Politics

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3d/4: Global Sociology

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3f/6a: International Law for the Social Sciences

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3g/6b: International Development; Culture, Power and Society

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3h/6c: War, Peace and Insecurity

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Document Analysis

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Qualitative Critical Methods

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Journalistik

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Journalistik

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i journalistik

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Kemi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Uddannelsen hører under Det Naturvidenskabelige hovedområde.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Subject Module Project in Chemistry (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart.

Udbudte aktiviteter i dette semester:

Lab Safety Course for newcomers to Roskilde University

E2024
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Chemistry

15 ECTS
E2024
English

Fagmodulprojekt i Kemi

15 ECTS
E2024
Dansk

Subject Module Course 2: Atoms and Molecules

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Professionel Kommunikation

Fagmodulkursus 1 - Teori og praksis

Fagmodulkursus 2 - Det digitale medielandskab

Fagmodulkursus 3 - Professionelle kommunikationsfærdigheder

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

OVERGANGSREGLER

Fagmodulkursus 1: Teori og praksis erstatter tidligere Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation.

Fagmodulkursus 2: Det digitale medielandskab erstatter tidligere Fagmodulkursus 2: Kommunikation: aktører, processer, kontekster.

Fagmodulkursus 3: Professionelle kommunikationsfærdigheder erstatter tidligere fagmoodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift-/billedproduktion og Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation.

Studerende der har gennemført enten Fagmodulkurserne 3: Planlagt kommunikation med skrift-/billedproduktion eller Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation før studieordning af 1. september 2023, skal følge udvalgte kursusgange på det nye Fagmodulkursus 3: Professionelle kommunikationsfærdigheder og gå til eksamen i det manglende fagmodulkursus 3 eller 4 efter reglerne i studieordningen af 1. september 2022.

Fagmodulprojekt i Professionel Kommunikation erstatter tidligere Fagmodulprojekt i Kommunikation.

Fagmodulprojekt i Professionel Kommunikation

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Teori og praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Det digitale medielandskab

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Professionelle kommunikationsfærdigheder

10 ECTS
E2024
Dansk

Subject module project in Professionel Communication

15 ECTS
E2024
English

Subject module course 1 - Theory & Practice

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2 - The Digital Media Landscape

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3 - Professional Communication Skills

10 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Kulturmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kulturmødestudier

Fagmodulkursus 1: Kategorisering og magt

Fagmodulkursus 2: Kulturteori

Fagmodulkursus 3: Kulturanalyse

Subject module course 4 - Globalisation and the Transnational (udbydes kun på engelsk)

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Kulturmødestudier

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i Kulturmødestudier

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1- Kategorisering og magt

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2- Kulturteori

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3 – Kulturanalyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Study- and semesterstart - Subject module in Cultural Encounters

E2024
Dansk

Subject module project in Cultural Encounters

15 ECTS
E2024
English

Subject module course 1 - Categorisation and Power

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2 - Cultural Theory

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3 - Cultural Analysis

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4 - Globalisation and the Transnational

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Matematik

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne på her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Uddannelsen hører under Det Naturvidenskabelige hovedområde.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Subject Module project in Mathematics (15 ECTS)
 • Subject Module course 1: Dynamical Systems and Models (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Algebra (5 ECTS)
 • Subject Module course 3: Mathematical Analysis I (5 ECTS)
 • Subject Module course 4: Mathematical Analysis II (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart.

Udbudte aktiviteter i dette semester:

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Mathematics

15 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 2: Algebra

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 3: Mathematical Analysis I

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Medicinalbiologi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Uddannelsen hører under Det Naturvidenskabelige hovedområde.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS)
 • Fagmodulkursus 1: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 2: Human Fysiologi (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Medical Microbiology (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS)

OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: General Molecular Biology i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser:

Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi:

 • Subject module course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)
 • Subject module course 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)
 • Subject module course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population Biology (5 ECTS)

Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser)

Eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Research in Molecular Biology

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart.

Udbudte aktiviteter i dette semester:

Lab Safety Course for newcomers to Roskilde University

E2024
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Human fysiologi

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject Module Course 1/4a: General Molecular Biology

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Miljøbiologi

Courses available this semester can be found below

Recommended academic qualifications

Please be aware of possible recommended academic qualifications before registering for study activities. The recommended academic qualifications are listed on the courses here at study.ruc.dk

Main subject area affiliation: The subject module belongs under the main subject area of Natural Sciences.

The subject module corresponds to 35 ECTS points and consists of the following elements:

 • Subject Module Project in Environmental Biology (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population Biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Animal and Plant Physiology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Please re-visit the course pages when the sign-up period starts and again around semesterstart.

List of study-activities offered in this semester:

Lab Safety Course for newcomers to Roskilde University

E2024
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Environmental Biology

15 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 2: Population Biology

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Molekylærbiologi

Courses available this semester can be found below

Recommended academic qualifications

Please be aware of possible recommended academic qualifications before registering for study activities. The recommended academic qualifications are listed on the courses here at study.ruc.dk

Main subject area affiliation: The subject module belongs under the main subject area of Natural Sciences.

The subject module corresponds to 35 ECTS points and consists of the following elements:

 • Subject Module Project in Molecular Biology (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Biochemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Genetics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Methods in Molecular Biology (5 ECTS)

NB: Students combining Molecular biology with Medical biology must attend Subject Module Course 1: General Molecular Biology during their first subject module, and during their second subject module they must attend one of the following courses:

A subject module course in either Chemistry or Environmental biology:

 • Subject module course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)
 • Subject module course 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)
 • Subject module course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)

(see subject module Chemistry)

 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population biology (5 ECTS)

(see subject module Environmental biology)

Or One of the courses BK4-8 (see Basic Courses) of the Bachelor Study Programme in Natural Science

Or Optional course in Molecular biology: Research in Molecular Biology (5 ECTS)

Please re-visit the course pages when the sign-up period starts and again around semesterstart.

List of study-activities offered in this semester:

Lab Safety Course for newcomers to Roskilde University

E2024
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

E2024
Dansk
English

Study Start event at Department of Science & Environment

E2024
Dansk
English

Subject Module Project in Molecular Biology

15 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 1/4a: General Molecular Biology

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 2: Biochemistry

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 4: Methods in Molecular Biology

5 ECTS
E2024
English

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

 • Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

 • Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

 • Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

 • Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Uddannelse, læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Børn og unges uddannelse og læreprocesser

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4: Forskningsmetoder i pædagogik og uddannelsesforskning

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Performance Design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Performance Design

Fagmodulkursus 1: Performance Design

Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

OBS!! fra efterårssemesteret 2021 udgår de tidligere fagmodulkurser 2 og 3 til 5 ECTS på Performance Design, og bliver i stedet erstattet af et nyt fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse til 10 ECTS. Studerende der har gennemført et af fagmodulkurserne 2 eller 3 efter studieordning af 1. september 2020, skal følge udvalgte kursusgange på det nye fagmodulkursus 2 i Designmetode og projektledelse og gå til eksamen i det manglende fagmodulkursus 2 eller 3 efter reglerne i studieordningen af 1. september 2020.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Performance-design

E2024
Dansk

Fagmodulprojekt i Performance-design

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Performance-design

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2 Designmetoder og projektledelse

10 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det urbane (5 ECTS)

Vedr. fagmodulkursus 4: Studerende på humanistisk bachelor (HAB) kan vælge mellem kursus 4C Byens Materialiteter og Teknologier eller kursus 4a Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode).

 • kursus 4c: Byens materialiteter og teknologier

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det urbane

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Politik og Forvaltning, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Forvaltning med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Forvaltning B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Forvaltning som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Forvaltning b1 og fagmodulet: Politik og Forvaltning b2.

Fagmodulet: Politik og Forvaltning b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning

 • Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil

 • Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer

 • Fagmodulkursus 3: Politisk system og indflydelse

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Forvaltning B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Politik og Forvaltning.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning: Politikprojektet

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Politik og Forvaltning, B2, étfags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Forvaltning b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Forvaltning med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Forvaltning b1.

Fagmodulet er normeret til 70 ECTS og består af følgende uddannelseselementer: to projekter samt fagmodulkurserne 1-8.

Fagmodulprojekter:

 • Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning: Politikprojektet (15 ECTS)

 • Fagmodulprojekt 2 i Politik og Forvaltning: Styrings- og ledelsesprojektet (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1-8:

 • Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Politisk system og indflydelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 5: Offentlig økonomi og regulering (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 6: Forvaltningsret (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 7: Ledelse i politiske organisationer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 8: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4a: Advanced social science methodology: Advanced Methods in Problemoriented Project Work

 • kursus 4a: Advanced social science methodology: Document Analysis

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning: Politikprojektet

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulprojekt 2 i Politik og Forvaltning: Styrings- og ledelsesprojektet

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 5/6: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 7: Ledelse i politiske organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Fagmodulet: Psykologi, består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojekt i Psykologi

 • Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

 • Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

 • Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Psykologi

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

10 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Samfundsøkonomi

Fagmodulprojekt 2 - Samfundsøkonomisk projekt om bæredygtighed med et element af økonometri

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Matematik for samfundsøkonomer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Økologisk økonomi

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject module course 4/5: Finance

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 5/6: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 7 - Videregående samfundsvidenskabelig metode: Økonometri

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab B1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab

 • Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering

 • Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed

 • Fagmodulkursus 3: Velfærd, regulering og institutioner

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Socialvidenskab.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet er normeret til 70 ECTS, og består af følgende uddannelseselementer: to projekter samt fagmodulkurserne 1-8

Fagmodulprojekt:

 • Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab (15 ECTS)

 • Fagmodulprojekt 2 i Socialvidenskab (15 ECTS)

Fagmodulkurser 1-8:

 • Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Velfærd, regulering og institutioner (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 5: Retssociologi, normer og praksis (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 6: Ulighed, marginalisering og stigmatisering (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 7: Klasse, køn, etnicitet og generation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges:

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulprojekt 2 i Socialvidenskab

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 6: Ulighed, marginalisering og stigmatisering

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 7: Klasse, køn, etnicitet og generation

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

Vedr. fagmodulkursus 4: Studerende på humanistisk bachelor (HAB) kan vælge mellem kursus 4a Kvantitative metode eller kursus 4b Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode).

 • kursus 4a: Kvantitativ metode

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

15 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1: Sundhed og sundhedsfremme i social, kulturel og politisk kontekst

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori i sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a Kvantitativ metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Teknologi og miljøvurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 1a: Bæredygtig omstilling i et innovationsperspektiv: konsekvenser for miljø og natur

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Teksam II - Miljø og Planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Et-fags bachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodul Teksam II består af følgende aktiviteter:

 • Fagmodulprojekt i Teknologisk Samfundsvidenskabelig planlægning II, Miljø og - planlægning (15 ECTS).

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning

 • Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning

Fagmodulkursus 1 udbydes i 2 varianter: 1a: Natur, teknologi og samfund (5 ECTS). 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima (5 ECTS).

Den studerende vælger, hvilket af fagmodulkurserne 1a og 1b som skal gennemføres. Hvis den studerende vælger også at følge fagmodulet Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning I, Miljø og innovation, skal begge kurser gennemføres.

Vedr. fagmodulkursus 4: Studerende på humanistisk bachelor (HAB) kan vælge mellem kursus 4a Teknologi og miljøvurdering eller 4a Teorier og metoder for cirkulær økonomi eller kursus 4b Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode).

Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi (5 ECTS). Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS). Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS).

Studerende vælger et (1) af ovenstående fagmodulkurser.

Se vejledende studieforløb for Teksam II her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Teksam II – Miljø og planlægning

15 ECTS
E2024
Dansk
English

Fagmodulkursus 1a: Bæredygtig omstilling i et innovationsperspektiv: konsekvenser for miljø og natur

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodul i Virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

  • Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

  • Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation

  • Fagmodulkursus 3: Virksomhedens marketing (kurset udbydes kun på engelsk)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Advanced Methods in Problemoriented Project Work

 • kursus 4a: Document Analysis

 • kursus 4a: Qualitative Critical Methods

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Virksomhedsstudier.

Se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
E2024
Dansk

Subject module project in Business Studies

15 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2: Organization Theory

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Grundlæggende juridisk metode

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Kvalitative interviews: Design, kodning og analyse

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Samfundsvidenskabelig metode for humanister

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Surveymetoder i praksis

5 ECTS
E2024
Dansk

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metodekursus: Feltstudier i organisationer

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Document Analysis

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Qualitative Critical Methods

5 ECTS
E2024
English

Subject Module Course 4a/4b/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
E2024
English

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode: Metoder til kollaborativ udvikling i organisationer og organisationsnetværk

5 ECTS
E2024
Dansk

Subject Module in Social Psychology of everyday life

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

 • Subject module project in Psychology

 • Subject module course 1: Psychology of everyday life

 • Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

 • Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

 • Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

Subject module project in Psychology

15 ECTS
E2024
English

Subject module course 1: Psychology of everyday life

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

5 ECTS
E2024
English

Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

5 ECTS
E2024
English

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge valgkurser svarende til 10 ECTS-point.

Du kan f.eks. bruge de valgfrie kurser til tone din uddannelse i en selvvalgt retning eller kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning af din uddannelse udover de uddannelseselementer som indgår i fagmodulerne eller basisdelen af bacheloruddannelsen.

Et valgkursus er normeret til enten 5 ECTS eller 10 ECTS.

De valgfrie kurser kan placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år.

Læs venligst studieordningen for mere information samt en anbefaling om, hvornår valgkurserne placeres i uddannelsen.

Du kan vælge valgfrie kurser fra denne liste eller du kan vælge et af fagmodulkurserne, men mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. Husk at tjekke, hvornår kurset er planlagt, så du ikke har overlap mellem dine studieaktiviteter.

Valgfri kurser

Elective course: Entrepreneurship, Foresight and Sustainable Transition

5 ECTS
E2024
English

Sprogprofil // Fransk

E2024
Dansk
English
Fransk

Sprogprofil // Tysk

E2024
Dansk
English
Tysk

Elective course: Academic English Writing

5 ECTS
E2024
English

Valgkursus: Journalistisk formidling

5 ECTS
E2024
Dansk

Elective Course: Understanding the Continuous World

5 ECTS
E2024
English

Entreprenørskab som værdiskabende kvalifikation og proces (valgkursus)

5 ECTS
E2024
Dansk

Political economy of social-ecological transformation (elective course)

5 ECTS
E2024
English

Organisation, køn og mangfoldighed (valgkursus)

5 ECTS
E2024
Dansk

Grundkursus i Sociologi (valgkursus)

5 ECTS
E2024
Dansk

Grundkursus i Politologi (valgkursus)

5 ECTS
E2024
Dansk

bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal skrives indenfor dit eget hovedområde, og det kan inddrage et eller begge valgte fagmoduler. Hvis bachelorprojektet inddrager begge fag, og et af fagene ligger udenfor dit eget hovedområde, skal hovedvægten være på det fag, som ligger indenfor dit eget hovedområde. Bachelorprojektet skal placeres på uddannelsens 3. studieår, og det anbefales, at bachelorprojektet placeres på 6. semester og gennemføres samtidig med fagmodulkurset i Analysestrategier.

bachelorprojekt

Bachelor Project: International Studies

15 ECTS
E2024
English

Bachelor Project: Business Studies

15 ECTS
E2024
English

Bachelor Project: Business Administration

15 ECTS
E2024
English