ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point, samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point.

Basiskurser og projekter

I løbet af/På den naturvidenskabelige bacheloruddannelse skal du følge otte basiskurser og tre basisprojekter. Basiskurserne udgøres af tre obligatoriske fælleskurser, BK1-3, og fem kurser, BK4-8, som vælges fra et større kursusudbud. Fælleskurserne afholdes i starten af de tre første semestre og skal tages i rækkefølge. Nærmere regler om rækkefølge m.v. fremgår af studieordningen.

Basiskurser og projekter

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Basisprojekt 2 – samspil mellem teori, model, eksperiment og simulering i naturvidenskab

15 ECTS
F2023
Dansk

Basiskursus 2 – Eksperimentelle metoder

5 ECTS
F2023
Dansk

Optional Basic Course 4-8: Biological Chemistry

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Classical Mechanics

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Environmental Studies and Human Health

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Functional Biology – Zoology

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Functional Programming and Language Implementations

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Linear Algebra

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Logic and discrete mathematics

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Organic Chemistry

5 ECTS
F2023
English

Optional Basic Course 4-8: Statistical Models

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkurser og projekter

I løbet af din bacheloruddannelse skal du vælge to fagmoduler. Det er muligt for alle bachelorstuderende på RUC at vælge fagmoduler på tværs af de fire hovedområder: Humaniora, Humanistisk Teknologi, Naturvidenskab samt Samfundsvidenskab. Dog er det vigtigt at huske, at ÉT af dine to fagmoduler skal være indenfor dit eget hovedområde. Under hvert fagmodul fremgår det, hvilket hovedområde fagmodulet tilhører. Hvis du vælger et fagmodul, som er godkendt som ét-fags bacheloruddannelse, skal begge fagmoduler placeres i dette fag. Du vælger selv, hvornår fagmodulkurserne skal placeres på dit 2. og 3. år af din bacheloruddannelse, dog skal du være opmærksom på, at der kan være krav om kursusrækkefølge på bestemte fagmoduler. Disse forhold fremgår af fagmodulbeskrivelsen, samt af de enkelte kursusbeskrivelser. Fagmodulbeskrivelserne kan også indeholde oplysninger om anbefalede faglige forudsætninger, som man evt. kan søge at opfylde gennem anvendelser af valgkurser. Derudover har enkelte fagmoduler yderligere adgangskrav i form af gymnasiale fag, der skal være bestået inden du læser hele fagmodulet på dit 4. eller 5. semester. Find disse fag her

Fagmodulkurser og projekter

Fagmodul i Arbejdslivsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

_Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier
kursus 1: Arbejde og Organisation
kursus 2: Individet i arbejdslivet
kursus 3: Arbejdsmarked

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

kursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges:
kursus 4a: Surveymetoder i praksis
kursus 4a: Mixed Methods
kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse
kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)
kursus 4a: Feltstudier i organisationer
kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi
kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk_

Den studerende vælger selv, hvilket af kurserne 4a eller 4b der gennemføres. Såfremt den studerende ønsker at følge et af de samfundsvidenskabelige metodekurser – 4b eller 4c – men har fulgt ét af kurserne på sit andet fagmodul, vælges det kursus, som mangler. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4c tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4b bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende, der kombinerer et Arbejdslivsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, anbefales at vælge fagmodulskursus 4c - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre ét af følgende fagmodulkurser; fagmodulkursus 4a eller fagmodulkursus 4b. Det anbefales, at det valgte kursus gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Arbejdslivsstudier.

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Arbejdslivsstudier

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Arbejde og organisation

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Individet i arbejdslivet

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Arbejdsmarked

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Metoder og videnskabsteori i studier af arbejdsliv

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Bioprocess Science

Courses available this semester can be found below

The subject module belongs under the Board of Studies for Natural Sciences

The subject module is affiliated with the Corps of External Examiners for Biology

Recommended academic qualifications

Please be aware of possible recommended academic qualifications before registering for study activities. The recommended academic qualifications are listed on the courses here at study.ruc.dk

Programme elements

 • Subject Module Project in Bioprocess Science (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An Introduction to Bioprocess Science (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Applied Bioprocess Science I (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Applied Bioprocess Science II (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4a: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4b: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Please note regarding Subject Module Course 4:

Subject Module Course 4 depends on the student’s other subject module:

If the student is enrolled in the Subject Module in Environmental Biology, Mathematics or Chemistry, the student must take the following course: Subject Module Course 4a: General Molecular Biology (5 ECTS)

If the student is enrolled in the Subject Module in Computer Science or Molecular Biology, the student must take the following course: Subject Module Course 4b: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Please re-visit the course pages when the sign-up period starts and again around semesterstart

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Subject Module Project in Bioprocess Science

15 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 2: Applied Bioprocess Science I

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 4 (4b): Field Course and Data Analysis

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Dansk

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

Fagmodulkursus 4: Sprog og diskurs

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Dansk

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i Dansk

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Tekstanalyse

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Medieanalyse

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Moderne dansk litteratur og kultur

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4: Sprog og diskurs

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Datalogi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddanne. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Datalogi (15 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 1: Essential Computing (5 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 2: Software Development (10 ECTS-point)

 • Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS-point)

Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulprojektet begyndes, dog kan fagmodulkursus 1 følges samtidig med fagmodulprojektet såfremt ekstra arbejdsindsats påregnes.

Det anbefales at den studerende følger fagmodulkursus 1 senest samtidig med at fagmodulkursus 2 følges. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 begyndes.

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Studie- og semesterstart (DAT)

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i datalogi

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject module project in Computer Science

15 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 2: Software Development

10 ECTS
F2023
Dansk
English

Subject Module Course 3: Interactive Digital Systems

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Erhvervsøkonomi – HA, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Erhvervsøkonomi/HA kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Fagmodulet består af følgende studieelementer– 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi-HA

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi-HA

kursus 1: Virksomhedens Økonomi

kursus 2: Virksomhedens Organisation

kursus 3: Virksomhedens marketing (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 4: Finance (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 5: Projektledelse

kursus 6: Strategy (kurset udbydes kun på engelsk)

kursus 7: Videregående samfundsvidenskabelig metode

kursus 8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi_

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formål:

• den studerende kan - efter gennemførelse af denne faguddannelse - selvstændigt anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder.

• den studerende uddannes til en tværvidenskabelig tilgang til analyse af virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det erhvervsøkonomiske felt. Den tværvidenskabelige tilgang omfatter også samfundsøkonomiske, sociologiske og planlægningsmæssige perspektiver.

• den studerende vil have kendskab til projektstyringsteorier og metoder, og være i stand til at forklare og analysere projektarbejde og projektledelse i virksomheder i både sociologisk og økonomisk perspektiv.

• den studerende skal kunne deltage i og tilrettelægge projektarbejde.

• den studerende får igennem uddannelsen evne til at overskue komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og i at udfærdige analyser og troværdige konklusioner i forbindelse med erhvervsøkonomiske situationer, herunder i forbindelse med projektsamfundet og projektorganisering i virksomheder og organisationer.

Fagmodulet i Erhvervsøkonomi - HA har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse, (herunder Social Sciences in Business Administration and Leadership), den internationale kandidatuddannelse i Social Entrepreneurship and Management eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår i Roskilde Universitets Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse. Fagmodulet er normeret til i alt 70 ECTS-point.

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Study and Semester Start

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt A i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject module project A in Business Administration

15 ECTS
F2023
English

Fagmodulprojekt B i Erhvervsøkonomi - HA

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject module project B in Business Administration

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation.

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject module course 2: Organization Theory

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4: Finance

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 5: Projektledelse

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject module course 5: Project management

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 6: Strategy

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4a/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodulkursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

Fagmodulkursus 2: Filosofihistorie 1600-1900

Fagmodulkursus 3: Etik og Politisk Filosofi

Fagmodulkursus 4: Metafysik og Erkendelsesteori

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i Filosofi og Videnskabsteori

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1 - Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Filosofihistorie 1600-1900

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Etik og Politisk Filosofi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Metafysik og Erkendelsesteori

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Fysik

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Fysik (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: Thermodynamics and Statistical Mechanics I (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Electrodynamics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Quantum Mechanics (10 ECTS)

OBS: Det er en forudsætning for at kunne vælge fagmodulprojektet i den teoretiske variant, at den studerende tidligere i sin bacheloruddannelse har gennemført mindst ét projekt med eksperimentelt indhold af passende niveau og omfang. Påbegyndelsen af et projekt i en teoretisk variant skal derfor godkendes af studielederen i Fysik under hensyntagen til tidligere gennemførte eksperimentelle projekter i bachelorstudiet.

Der er yderligere krav til de gymnasiale niveauer for at blive optaget på fagmodulet, se Bachelorfag med yderligere adgangskrav A-niveau i fysik kan opnås ved at følge BK-kurset Supplementary Physics eller Classical Mechanics.

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Subject Module Project in Physics

15 ECTS
F2023
English

Fagmodulprojekt i Fysik

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject Module Course 3: Quantum Mechanics

10 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Geografi

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Fagmodulet i geografi er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer :

 • Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)
 • Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 2: Naturgeografi (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode) (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Feltstudier i organisationer (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Surveymetoder i praksis (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Mixed Methods (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS-point)
 • Fagmodulkursus 4a/7: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk (5 ECTS-point)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Geografi

15 ECTS
F2023
Dansk
English

Fagmodulkursus 2: Naturgeografi

5 ECTS
F2023
Dansk
English

Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi

5 ECTS
F2023
Dansk
English

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Historie

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Historie

Fagmodulkursus 1: Historie NU

Fagmodulkursus 2: Lange linjer efter 1750

Fagmodulkursus 3: Historisk metode og arkivkundskab

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Historie

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i Historie

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1 – Historie NU

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Lange linjer efter 1750

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Historisk metode og arkivkundskab

10 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Informatik

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

Fagmodulprojekt i Informatik (15 ECTS)

Fagmodulkursus 1: Organisatorisk forandring og it (5 ECTS)

Fagmodulkursus 2: Brugerdrevet analyse og design af it-systemer (10 ECTS)

Fagmodulkursus 3: Webbaserede it-systemer (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Særlige uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B!

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Informatik

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Brugerdrevet analyse og design af it-systemer

10 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Web-baserede it-systemer

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Internationale Studier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra dette fagmodul i Internationale studier.

Studerende der ønsker at læse Internationale studier som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier, ét fags fagmodul.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

Project:

 • Subject module project 1 in International Studies (15 ECTS)

Subject module course 1 and 2:

 • Subject module course 1: International Politics (5 ECTS)

 • Subject module course 2: International Political Economy (5 ECTS)

Subject module course 3 is offered in the following variants of which one is selected

 • Subject module course 3/3a: EU Institutions and Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 3b: Political Economy of Development (5 ECTS)

 • Subject module course 3c: International Institutions and Global Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 3d: Global Sociology (5 ECTS)

 • Subject module course 3e: EU as a global actor (5 ECTS)

 • Subject module course 3f: International Law for the Social Sciences (5 ECTS)

 • Subject module course 3g: International development; Culture, power and society (5 ECTS)

 • Subject module course 3h: War, Peace and Insecurity (5 ECTS)

Subject module course 4a and 4b: The social science methods course is offered in 2 different variants:

 • Subject module course 4a: Advanced Social Science Methodology (5 ECTS)

 • Subject module course 4b: Social Science Analysis Strategy (5 ECTS-point)

Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale studier.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:

 • sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.

 • give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring.

 • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Study and Semester Start

F2023
Dansk

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3/3a: EU Institutions and Governance

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3b/5b: Political Economy of Development

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3e/5a: EU as a Global Actor

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3c/5c: International Institutions and Global Governance

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4a/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Internationale Studier, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet udbydes på engelsk.

Internationale studier, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Internationale studier med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Internationale studier.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 2 projekt og 8 kurser, i alt 70 ECTS point:

Subject module projects:

 • Subject module project 1 in International Studies (15 ECTS)

 • Subject module project 2 in International Studies (15 ECTS)

Subject module course 1-4:

 • Subject module course 1: International Politics (5 ECTS)

 • Subject module course 2: International Political Economy (5 ECTS)

 • Subject module course 3: EU Institutions and Governance (5 ECTS)

 • Subject module course 4: Global Sociology (5 ECTS)

Subject module course 5 is offered in the following variants of which one is selected

 • Subject module course 5a: EU as a global actor (5 ECTS)

 • Subject module course 5b: Political Economy of Development (5 ECTS)

 • Subject module course 5c: International Institutions and Global Governance (5 ECTS)

Subject module course 6 is offered in the following variants of which one is selected:

 • Subject module course 6a: International Law for the Social Sciences (5 ECTS)

 • Subject module course 6b: International development; Culture, power and society (5 ECTS)

 • Subject module course 6c: War, Peace and Insecurity (5 ECTS)

Subejct module course 7-8:

 • Subject module course 7: Advanced Social Science Methodology (5 ECTS)

 • Subject module course 8: Social Science Analysis Strategy (5 ECTS)

Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 8 tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulkursus 7 bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulet i Internationale studier har til formål, at

 • sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende de centrale teorier og metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt,

 • give den studerende en indgående forståelse af de politologiske, politisk-økonomiske og sociologiske aspekter af international og europæisk udvikling, samarbejde, styring og konflikt,

 • udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.

Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidat-uddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet udbydes på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Study and Semester Start

F2023
Dansk

Subject module project 1 in International Studies

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 2: International Political Economy

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3/3a: EU Institutions and Governance

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3e/5a: EU as a Global Actor

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3b/5b: Political Economy of Development

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3c/5c: International Institutions and Global Governance

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4a/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Journalistik

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Journalistik

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Journalistik

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i journalistik

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Journalistisk teori og praksis

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Journalistiske arbejdsmetoder

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Journalistiske produktioner

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4: Journalistik og samfund

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Kemi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Subject Module Project in Chemistry (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Atoms and Molecules (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Analytical Chemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Subject Module Project in Chemistry

15 ECTS
F2023
English

Fagmodulprojekt i Kemi

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject Module Course 1: Chemical Thermodynamics and Kinetics

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 3: Analytical Chemistry

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 4: Inorganic Chemistry

5 ECTS
F2023
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Fagmodul i Kommunikation

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Professionel Kommunikation

Fagmodulkursus 1 - Teori og praksis

Fagmodulkursus 2 - Det digitale medielandskab

Fagmodulkursus 3 - Professionelle kommunikationsfærdigheder

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

OVERGANGSREGLER

Fagmodulkursus 1: Teori og praksis erstatter tidligere Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation.

Fagmodulkursus 2: Det digitale medielandskab erstatter tidligere Fagmodulkursus 2: Kommunikation: aktører, processer, kontekster.

Fagmodulkursus 3: Professionelle kommunikationsfærdigheder erstatter tidligere fagmoodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift-/billedproduktion og Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation.

Studerende der har gennemført enten Fagmodulkurserne 3: Planlagt kommunikation med skrift-/billedproduktion eller Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation før studieordning af 1. september 2023, skal følge udvalgte kursusgange på det nye Fagmodulkursus 3: Professionelle kommunikationsfærdigheder og gå til eksamen i det manglende fagmodulkursus 3 eller 4 efter reglerne i studieordningen af 1. september 2022.

Fagmodulprojekt i Professionel Kommunikation erstatter tidligere Fagmodulprojekt i Kommunikation.

Fagmodulprojekt i Kommunikation

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation (Kurset samlæses med Subject Module Course 1. Der udbydes ikke undervisning på FMK1 kurset, men kun eksamen.)

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2 - Kommunikation: aktører, processer, kontekster

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3 - Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4 - Workshop i faglig planlagt kommunikation

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject Module project in Communication

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 1 - Theoretical Perspectives on Communication

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 2 - Participants, Processes and Contexts

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3 - Print Media

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4 - Workshop in Planned Subject Specific Communication

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Kultur- og sprogmødestudier

Fagmodulkursus 1: Kategorisering og magt

Fagmodulkursus 2: Kulturteori

Fagmodulkursus 3: Kulturanalyse

Subject module course 4 - Globalisation and the Transnational (udbydes kun på engelsk)

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i Kultur- og Sprogmødestudier

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1- Kategorisering og magt

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2- Kulturteori

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3 – Kulturanalyse

5 ECTS
F2023
Dansk

Study- and semesterstart - Subject module in Cultural Encounters

F2023
English

Subject module project in Cultural Encounters

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 1 - Categorisation and Power

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 2 - Cultural Theory

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3 - Cultural Analysis

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4 - Globalisation and the Transnational

5 ECTS
F2023
English

Fagmodul i Matematik

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne på her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Matematik (15 ECTS)
 • Subject Module course 1: Dynamical Systems and Models (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Algebra (5 ECTS)
 • Subject Module course 3: Mathematical Analysis I (5 ECTS)
 • Subject Module course 4: Mathematical Analysis II (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Subject Module Project in Mathematics

15 ECTS
F2023
English

Fagmodulprojekt i Matematik

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject Module Course 1: Dynamical Systems and Models

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 4: Mathematical Analysis II

5 ECTS
F2023
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Fagmodul i Medicinalbiologi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Medicinalbiologi (15 ECTS)
 • Fagmodulkursus 1: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 2: Human Fysiologi (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Medical Microbiology (5 ECTS)
 • Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS)

OBS: Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: General Molecular Biology i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser:

Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi:

 • Subject module course 1: Chemical thermodynamics and kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Atoms and molecules (5 ECTS)
 • Subject module course 3: Analytical chemistry (5 ECTS)
 • Subject module course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population biology (5 ECTS)

Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser)

Eller valgkursus fra Molekylærbiologi: Research in Molecular Biology

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject Module Course 3: Medical Microbiology

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære

5 ECTS
F2023
Dansk

Elective Course: Research in Molecular Biology

5 ECTS
F2023
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Fagmodul i Miljøbiologi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojektet i Miljøbiologi (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Animal and plant physiology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Field Course and Data Analysis (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Subject Module Project in Environmental Biology

15 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 1: An Introduction to Ecosystems

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 3: Animal and Plant Physiology

5 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 4 (4b): Field Course and Data Analysis

5 ECTS
F2023
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Fagmodul i Molekylærbiologi

En liste over udbudte studieaktiviteter i dette semester findes i bunden af denne side

Anbefalede faglige forudsætninger

Vær opmærksom på eventuelle anbefalede faglige forudsætninger inden du tilmelder dig aktiviteter på dette fagmodul. Disse vil fremgå af kurserne her på study.ruc.dk.

Hovedområdetilknytning: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende studieelementer:

 • Subject Module Project in Molecular Biology (15 ECTS)
 • Subject Module Course 1: General Molecular Biology (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Biochemistry (5 ECTS)
 • Subject Module Course 3: Genetics (5 ECTS)
 • Subject Module Course 4: Methods in Molecular Biology (5 ECTS)

OBS: Studerende, som kombinerer Molekylærbiologi med Medicinalbiologi, skal følge fagmodulkursus 1: General Molecular Biology i det første fagmodul, som de tilmelder sig, og skal i det andet fagmodul følge et af følgende kurser:

Et fagmodulkursus fra enten Kemi eller Miljøbiologi:

 • Subject module course 1: Chemical thermodynamics and kinetics (5 ECTS)
 • Subject Module course 2: Atoms and molecules (5 ECTS)
 • Subject module course 3: Analytical chemistry (5 ECTS)
 • Subject module course 4: Inorganic Chemistry (5 ECTS)

(se under fagmodul Kemi)

 • Subject Module Course 1: An introduction to Ecosystems (5 ECTS)
 • Subject Module Course 2: Population biology (5 ECTS)

(se under fagmodul Miljøbiologi)

Eller Et af kurserne på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse fra kursusviften BK4-8 (se under basiskurser)

Eller Valgkursus fra Molekylærbiologi: Research in Molecular Biology (5 ECTS)

Det er altid en god idé at genbesøge kursussiderne inden tilmeldingsperioden og igen inden semesterstart

Subject Module Project in Molecular Biology

15 ECTS
F2023
English

Subject Module Course 3: Genetics

5 ECTS
F2023
English

Elective Course: Research in Molecular Biology

5 ECTS
F2023
English

Recommended plan of study / Anbefalede studieforløb

F2023
Dansk
English

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Vær opmærksom på at Pædagogik og Uddannelsesstudier ikke udbyder hele fagmodulet på engelsk.

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

 • Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

 • Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

 • Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

 • Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

5 ECTS
F2023
Dansk

Studie- og semesterstart (PÆD FA)

F2023
Dansk

Fagmodul i Performance Design

Hovedområdetilknytning: Den humanistiske bacheloruddannelse

Fagmodulet består af følgende studieelementer – 1 projekt og 3 kurser, i alt 35 ECTS point:

Fagmodulprojekt i Performance Design

Fagmodulkursus 1: Performance Design

Fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

Se anbefalede studieforløb

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

OBS!! fra efterårssemesteret 2021 udgår de tidligere fagmodulkurser 2 og 3 til 5 ECTS på Performance Design, og bliver i stedet erstattet af et nyt fagmodulkursus 2: Designmetoder og projektledelse til 10 ECTS. Studerende der har gennemført et af fagmodulkurserne 2 eller 3 efter studieordning af 1. september 2020, skal følge udvalgte kursusgange på det nye fagmodulkursus 2 i Designmetode og projektledelse og gå til eksamen i det manglende fagmodulkursus 2 eller 3 efter reglerne i studieordningen af 1. september 2020.

Studie- og semesterstart - Fagmodul i Performance-design

F2023
Dansk

Fagmodulprojekt i Performance-design

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Performance-design

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2 Designmetoder og projektledelse

10 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4: Performancestudier

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Plan, by og proces

Hovedområde tilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samsfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det urbane (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4c: Byens materialiteter og teknologier

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det urbane

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4C: Byens materialiteter og teknologier

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Politik og Forvaltning, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Forvaltning med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Politik og Forvaltning B1 hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Politik og Forvaltning som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Politik og Forvaltning b1 og fagmodulet: Politik og Forvaltning b2.

Fagmodulet: Politik og Forvaltning b1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning

 • Fagmodulkursus 1: Politiske institutioner og deres samspil

 • Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer

 • Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Politik og Forvaltning B1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Politik og Forvaltning.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Politik og Forvaltning

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Styring i offentlige organisationer

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Forvaltningsret

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Fagmodul i Politik og Forvaltning, B2, étfags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Politik og Forvaltning b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Politik og Forvaltning med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Politik og Forvaltning b1.

Fagmodulet: Politik og Forvaltning b2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 2 i Politik og Forvaltning

 • Kursus 5: Offentlig Økonomi og Regulering

 • Kursus 6: Politisk System og Indflydelse

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4a: Advanced social science methodology: Advanced Methods in Problemoriented Project Work

 • kursus 4a: Advanced social science methodology: Document Analysis

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 2 i Politik og Forvaltning

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 5: Offentlig økonomi og regulering

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 7: Ledelse i politiske organisationer

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Fagmodul i Psykologi

Hovedområdetilknytning: Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Fagmodulet: Psykologi, består af følgende studieelementer:

 • Fagmodulprojekt i Psykologi

 • Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

 • Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

 • Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Se hele fagmodulbeskrivelsen her: Fagmodulbeskrivelser

Fagmodulprojekt i Psykologi

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger

10 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B1

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra fagmodul i Socialvidenskab b1, hvorom beskrivelse fremgår nedenstående.

Studerende der ønsker at læse Socialvidenskab som ét fags fagmodul, skal vælge studieelementerne fra både fagmodulet: Socialvidenskab b1 og fagmodulet: Socialvidenskab b2, étfags fagmodul.

Fagmodulet: Socialvidenskab B1, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab

 • Fagmodulkursus 1: Samfundstypologier, transformationer og globalisering

 • Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed

 • Fagmodulkursus 3: Velfærd, regulering og institutioner

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Socialvidenskab b1, med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Socialvidenskab.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 1 i Socialvidenskab

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sociale risici, frygt og tryghed

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Velfærd, regulering og institutioner

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Fagmodul i Socialvidenskab, B2, ét fags fagmodul

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet i Socialvidenskab b2 ét fags fagmodul, kan KUN vælges hvis du læser på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, da det er et ÈT fagsfagmodul.

Studerende der ønsker at kombinere Socialvidenskab med et andet fagmodul, skal vælge studieelementer fra det fagmodul der hedder: Socialvidenskab b1.

Fagmodulet: Socialvidenskab B2 ét fags fagmodul, består af følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt 2 i Socialvidenskab

 • Fagmodulkursus 5: Retssociologi, normer og praksis

 • Fagmodulkursus 6: Ulighed, marginalisering og stigmatisering

 • Fagmodulkursus 7: Klasse, køn, etnicitet og generation

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges:

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

Se anbefalede studieforløb

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt 2 i Socialvidenskab

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 5: Retssociologi, normer og praksis

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Fagmodul i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Hovedområde: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og Den humanistiske bacheloruddannelse.

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Kvantitativ metode

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

Se vejledende studieforløb her

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

Bemærk! Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Matematik B

NB!! Der kan være adgangskrav: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori i sundhedsfremmefeltet

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4a: Kvantitativ metode

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

To-fags bachelorer kan tage enten: Teksam I: Miljø og Innovation eller Teksam II: Miljø og planlægning.

Et-fagsbachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodulet i Teksam I - Miljø og innovation er normeret til 35 ECTS og består af følgende fagelementer:

 • Fagmodulprojekt i Teksam I – Miljø og innovation (15 ECTS)

 • Fagmodulkursus 1: Natur, teknologi og samfund (5 ECTS) eller Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse (5 ECTS)

 • Fagmodulkursus 4: Teknologi og miljøvurdering (5 ECTS) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS)

Se vejledende studieforløb for teksam I her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulprojekt i Teksam I - Miljø og innovation

15 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 2: Grundkursus i Miljø og innovation

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 3: Samfundets energi- og ressourceanvendelse

5 ECTS
F2023
Dansk
English

Fagmodulkursus 4a: Teknologi og miljøvurdering

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Teksam II - Miljø og Planlægning

Hovedområdetilknytning: Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Et-fags bachelorer skal vælge både Teksam I og Teksam II.

Fagmodul Teksam II består af følgende aktiviteter:

 • Fagmodulprojekt i Teknologisk Samfundsvidenskabelig planlægning II, Miljø og - planlægning (15 ECTS).

 • Fagmodulkursus 2: Grundkursus i miljøplanlægning

 • Fagmodulkursus 3: Miljø-, energi og ressourceplanlægning

Fagmodulkursus 1 udbydes i 2 varianter: 1a: Natur, teknologi og samfund (5 ECTS). 1b: Planlægning af bæredygtig omstilling: Energi og klima (5 ECTS).

Den studerende vælger, hvilket af fagmodulkurserne 1a og 1b som skal gennemføres. Hvis den studerende vælger også at følge fagmodulet Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning I, Miljø og innovation, skal begge kurser gennemføres.

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi (5 ECTS). Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS). Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS).

Studerende vælger et (1) af ovenstående fagmodulkurser.

Se vejledende studieforløb for Teksam II her: Vejledende studieforløb

Se hele fagmodulbeskrivelsen her

NB!! Der er adgangskrav - læs her: Yderligere adgangskrav

Fagmodulkursus 4a: Teorier og metoder for cirkulær økonomi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Fagmodul i Virksomhedsstudier

Hovedområdetilknytning: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Fagmodulet består følgende studieelementer – 1 projekt og 4 kurser, i alt 35 ECTS point:

 • Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

  • Fagmodulkursus 1: Virksomhedens økonomi

  • Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation

  • Fagmodulkursus 3: Virksomhedens marketing (kurset udbydes kun på engelsk)

Fagmodulkursus 4 som udbydes i flere varianter, hvor kun ét kursus kan vælges. Studerende indskrevet på HUM skal tilmelde sig kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Feltstudier i organisationer

 • kursus 4a: Kvalitativ interview: Design, kodning og analyse

 • kursus 4a: Metoder til Engaged Scholarship i organisationer og organisationsnetværk

 • kursus 4a: Mixed Methods

 • kursus 4a: Samfundsvidenskabelig metode for humanister (Kvantitativ metode)

 • kursus 4a: Surveymetoder i praksis

 • kursus 4a: Advanced Methods in Problemoriented Project Work

 • kursus 4a: Document Analysis

 • kursus 4a: Qualitative Critical Methods

 • kursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

NB: En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der har valgt to samfundsfaglige fagmoduler, skal både tage fagmodulskursus (4a og 4b). 4a i det ene fagmodul og 4b i det andet fagmodul. Kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi understøtter analysearbejdet i bachelorprojektet, hvorfor det anbefales, at fagmodulskursus 4b tages parallelt med bachelorprojektet på 6. semester. Fagmodulskursus 4a bør således vælges på 5. semester.

En samfundsvidenskabelig bachelorstuderende der kombinerer Virksomhedsstudier med et fagmodul uden for det samfundsfaglige hovedområde, skal læse fagmodulskursus 4b - samfundsvidenskabelig Analysestrategi, idet kurset understøtter bachelorprojektet.

Bachelorstuderende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, humtek og nat) skal gennemføre fagmodulkursus 4a. Det anbefales, at fagmodulkursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet Virksomhedsstudier. Se anbefalede studieforløb

se anbefalede studieforløb

Formål:

Formålet med fagmodulet i Virksomhedsstudier er, at den studerende opnår indsigt i erhvervsøkonomiske tilgange til virksomhedsstudier, herunder relevante aspekter af virksomhedens økonomi, virksomhedens organisation og virksomhedens afsætning. Fagmodulet i Virksomhedsstudier har til formål at:
• sætter den studerende i stand til at anvende aspekter af centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder til analyse af virksomheder. Den studerende kan udvikle og begrunde viden om virksomhedsprocesser og erhvervsøkonomiske problemstillinger.
• giver den studerende en forståelse af en tværvidenskabelig tilgang, herunder virksomhedsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter og processer i det virksomhedsmæssige felt.
• udvikler den studerendes færdigheder i at overskue komplekse problemstillinger, indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser indenfor aspekter af virksomhedsstudier.

Fagmodulet i Virksomhedsstudier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier (og for samfundsvidenskabelige bachelorer også kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management) eller beslægtede kandidatuddannelser.

Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point.

Fagmodulprojekt i Virksomhedsstudier

15 ECTS
F2023
Dansk

Subject module project in Business Studies

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 1: Accounting

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 2: Virksomhedens organisation.

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject module course 2: Organization Theory

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3: Marketing Management

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4a/7: Advanced Social Science Methodology - Advanced Methods in Problemoriented Project Work

5 ECTS
F2023
English

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5 ECTS
F2023
Dansk

Subject module course 4b/8: Social Science Analysis Strategy

5 ECTS
F2023
English

Studie- og semesterstart

F2023
Dansk

Study and Semester Start

F2023
Dansk

Subject Module in Social Psychology of everyday life

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer (1 projekt og 4 kurser):

 • Subject module project in Psychology

 • Subject module course 1: Psychology of everyday life

 • Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

 • Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

 • Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

Subject module project in Psychology

15 ECTS
F2023
English

Subject module course 1: Psychology of everyday life

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 2: Cultural and social dimensions of Psychology – theoretical perspectives and themes

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 3: Developmental, Personality and Social Psychology

5 ECTS
F2023
English

Subject module course 4: Psychological methodology and research practice

5 ECTS
F2023
English

Valgfri kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du følge valgkurser svarende til 10 ECTS-point.

Du kan f.eks. bruge de valgfrie kurser til tone din uddannelse i en selvvalgt retning eller kvalificere dig i en praktisk og/eller teoretisk retning af din uddannelse udover de uddannelseselementer som indgår i fagmodulerne eller basisdelen af bacheloruddannelsen.

Et valgkursus er normeret til enten 5 ECTS eller 10 ECTS.

De valgfrie kurser kan placeres på bacheloruddannelsens 2. og 3. år.

Læs venligst studieordningen for mere information samt en anbefaling om, hvornår valgkurserne placeres i uddannelsen.

Valgfri kurser

Sprogprofil // Fransk

F2023
Dansk
Fransk

Sprogprofil // Spansk

F2023
Dansk
English
spansk

Sprogprofil // Tysk

F2023
Dansk
Tysk

Valgkursus: Bæredygtige fødevaresystemer: Mad, Mennesker og Teknologi

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Smart Cities

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Kønsteori for begyndere og let øvede

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Mundtlig retorik

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Humanistisk Entrepenørskab

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Fra Uddannelsestænkning til konkret undervisning

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Kreativ skrivning og imagination

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Medierede oplevelser og events

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Krig og konflikt i kulturanalytisk perspektiv

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Digital medier, krop og køn

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Visuelle metoder

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Nye digitale verdener

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Sociale medier og digitale metoder

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Moralfilosofi og etiske brændpunkter

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Sundhed og hverdagsliv: Humanistiske sundhedsstudier og sundhedsformidling

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: På godt dansk - grammatik og skrivning

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Sociale medier: Nye fællesskaber, nye udfordringer

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Journalistisk formidling

5 ECTS
F2023
Dansk

Valgkursus: Mediesamfundet

5 ECTS
F2023
Dansk

Elective course: Chinese thought and culture: an illustrated overview

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Global migration

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Transdisciplinary Thinking from the Global South: Whose problems, whose solutions?

5 ECTS
F2023
English

Elective course: The practice of prepping – tools and skills for survival and reinvention in times of global crisis

5 ECTS
F2023
English

Elective course: AI and communication practices

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Environmental Humanities

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Video Communication - introduction to video production and critical analysis

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Academic English Speaking

5 ECTS
F2023
English

Elective course: Academic English Writing

5 ECTS
F2023
English

Elective Course: Understanding the Universe

5 ECTS
F2023
English

Elective Course: Data Science and Visualization

5 ECTS
F2023
English

International Business Law

5 ECTS
F2023
English

Politisk kommunikation

5 ECTS
F2023
Dansk

Politiske tænkere - klassiske og moderne

5 ECTS
F2023
Dansk

Human Ressource Management

5 ECTS
F2023
Dansk

bachelorprojekt

Bachelorprojektet udarbejdes inden for det naturvidenskabelige hovedområde og udgør den uddannelsesmæssige afrunding af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Det skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at afgrænse, formulere, analysere og bearbejde en naturvidenskabelig problemstilling. Bachelorprojektet afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig projektrapport - bachelorrapporten. Nærmere bestemmelser om bachelorprojektet kan findes i studieordningen. Se studieordningen her

bachelorprojekt

Bachelorprojekt

15 ECTS
F2023
Dansk
English