PDF til print    Find kalender

Fagmodulkursus 1: Performance Design

Semester
E2017
Uddannelse
Fagmodul i Performance Design
Aktivitetstype
Fagmodulkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

tilmelding via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på studieadministrationens hjemmeside.

Studiemæssige forudsætninger

Ingen

Fremmedsproglige forudsætninger

Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier)

Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om Performance Designs genrer og virkefelter samt centrale teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget.

  • Kendskab til og tilegnelse af relevante begreber og fagterminologi.

  • Forståelse af fagets sammenhæng med og placering mellem hovedområder, fag og discipliner.

Færdigheder:

  • Færdighed i at analysere og vurdere Performance Design.

  • Færdighed i at håndtere og formidle begreber, problemstillinger og praksisser inden for Performance Design.

  • Grundlæggende færdighed i at koncipere, planlægge og afvikle et Performance Design.

Kompetencer:

  • Kompetence til at kunne bedømme og reflektere kritisk over Performance Design.

  • Beherskelse af Performance Designs begrebsapparat og fagterminologi og kompetence til at diskutere og evaluere andres og egne produktioner.

Overordnet indhold

Overordnet indhold Fagmodulkurset skal introducere de studerende til performance- design teori, praksis, genrer og virkefelter, samt analytiske og metodiske tilgange. Den studerende skal opnå viden indenfor disse områder og tilegne sig relevante begreber og fagterminologi, samt forståelse af fagets sammenhæng med og placering mellem hovedområder, fag og discipliner.

På kurset præsenteres og analyseres forskellige områder af faget Performance Design. Der introduceres til klassiske og moderne performance- og designteorier og gennemføres praktiske øvelser i konceptudvikling, planlægning og afvikling af projekter. Undervisningen er en kombination af oplæg, praktiske øvelser samt diskussioner.

Uddybende beskrivelse

Se yderligere information på Moodle.

Undervisnings- og arbejdsform

en kombination af underviseroplæg, gruppearbejde, øvelser og praktisk afvikling i forbindelse med lystfesten i roskilde.

Forventet arbejdsindsats (ECTS-deklaration)

et kursus på 5 ECTS svarer til en forventet arbejdsindsats på 135 timer

Prøveform

Eksamen er en mundtlig eksamen i grupper. Der udvikles et performance design, argumenteres for designløsningen, og dennes relation til Performance Designs genrer og virkefelter samt teoretiske, analytiske og metodiske tilgange inden for faget. Performance designet præsenteres, diskuteres og perspektiveres ved en mundtlig fremlæggelse.

Varighed: eksamen varer en hel dag og ligger i tidsrummet 8 -18. Den studerende skal både være tilstede ved egen fremlæggelse og overvære medstuderendes fremlæggelser. Den konkrete afvikling af eksamen planlægges i forbindelse med semesterplanlægning og oplyses ved semesterstart.

Omprøveform

omprøve: individuel skriftlig bunden hjemmeopgave givet af kursusholder. opgaven tager udgangspunkt i en skriftlig argumentation for et performance design udviklet af den studerende hvori indgår en redegørelse for hvordan designet relaterer til faget performance design. den skriftlige opgave har en længde mellem 4 og 6 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum). skriftlige afleveringer der afviger fra omfangskravet, afvises fra bedømmelse. opgaven afleveres 5 hverdage efter udlevering.

omprøve i perioden 2. - 9. januar 2018.

Prøvetype
Gruppeprøve
Bedømmelse
Bestået / ikke-bestået
Censur
Ingen (dvs. at underviser bedømmer)
Aktivitetsansvarlig
Bjørn Laursen (blaursen@ruc.dk)
Anja Mølle Lindelof (lindelof@ruc.dk)
Ulrik Schmidt (ulriksc@ruc.dk)
Underviser
Bjørn Laursen (blaursen@ruc.dk)
Ulrik Schmidt (ulriksc@ruc.dk)
Schack Lindemann (schackl@ruc.dk)
Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
STADS stamdata
fagmodulkursus
belastning : 5 ECTS aktivitetskode : U25862
prøveform : skriftlig bedømmelse : Bestået/ikke bestå censur : Intern censur
Sidst ændret 21/06/2018

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 11-09-2017 16:00 - 11-09-2017 20:00 i uge 37
1. kursusgang:- Intro: PD og kurset

Mandag 18-09-2017 16:00 - 18-09-2017 18:30 i uge 38
2. kursusgang: Intro: Lys, installation og design

Mandag 25-09-2017 15:15 - 25-09-2017 17:45 i uge 39
3. kursusgang:Designfase 1: Konceptidé

Mandag 02-10-2017 15:15 - 02-10-2017 17:45 i uge 40
4. kursusgang: Designfase II: Prototyping

Mandag 09-10-2017 15:15 - 09-10-2017 17:45 i uge 41
5. kursusgang: Designfase III: Fra prototype til installation

Mandag 23-10-2017 08:30 - Fredag 27-10-2017 22:00 i uge 43
6. kursusgang: Designfase IV: Testopstilling og afprøvning

Torsdag 02-11-2017 19:00 - 02-11-2017 21:30 i uge 44
7. kursusgang: Generalprøve

Fredag 03-11-2017 17:00 - 03-11-2017 22:00 i uge 44
8. kursusgang: Afvikling: Lysfest 2017

Onsdag 22-11-2017 09:00 - 22-11-2017 15:00 i uge 47
Eksamen: Præsentation og gennemgang