PDF til print    Find kalender

Anbefalet Studieforløb

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Anbefalet studieforløb

Semesterets aktiviteter for Dansk

For studerende optaget september 2015 og senere

NB: Særligt for studerende optaget februar 2015 og tidligere) For studerende på gammel studieordning (optaget før september 2015), læs mere her.

Bemærk, at der er fire forskellige studieretninger på Dansk:

A. Gymnasiekompetence (tidligere Dansk sprog og litteratur)

B. Sprog og kommunikation (tidligere Sprog og offentlighed)

C. Litteratur- og kulturhistorie (tidligere Dansk litteratur og medier)

D. Medievidenskab

1. semester (Dansk som fag 1) og 2. semester (Dansk som fag 2)

Studieretning A: Gymnasiekompetence (tidligere Dansk sprog og litteratur)

Obligatorisk kursus:

 • Videregående sprog og kommunikation (10 ECTS)

eller

 • Videregående litteratur dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (10 ECTS)

(Det kursus, der ikke gennemføres under 1./2. semester, skal tages på 3. semester)

Obligatorisk kursus: Skriftlig kommunikation og kreativitet (5 ECTS)

Projekt: Danskdidaktik (15 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået et valgfrit emnekursus (5 ECTS), skal i stedet for et valgfrit emnekursus på 1/2. semester bestå det obligatoriske kursus ”Skriftlig kommunikation og kreativitet” (5 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået projektet på 1./2. semester, skal på 1./2. semester bestå projektet ”Danskdidaktik” (15 ECTS).

Studieretning B: Sprog og kommunikation (tidligere Sprog og offentlighed)

Obligatorisk kursus: Videregående sprog og kommunikation (10 ECTS)

Obligatorisk kursus: Skriftlig kommunikation og kreativitet (5 ECTS)

Projekt: Videregående sprog og sprogbrug (15 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået det obligatoriske kursus ”Videregående sprog og sprogbrug” (10 ECTS), skal i stedet for dette kursus bestå det obligatoriske kursus ”Videregående sprog og kommunikation” (10 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået et valgfrit emnekursus (5 ECTS) på 1./2. semester, skal i stedet for et valgfrit emnekursus på 1./2. semester bestå det obligatoriske kursus ”Skriftlig kommunikation og kreativitet” (5 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået projektet på 1./2. semester, skal på 1./2. semester bestå projektet ”Videregående sprog og sprogbrug” (15 ECTS).

Studieretning C: Litteratur- og kulturhistorie (tidligere Dansk litteratur og medier)

Obligatorisk kursus: Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (10 ECTS)

Obligatorisk kursus: Skriftlig kommunikation og kreativitet (5 ECTS)

Projekt: Videregående litteratur (15 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået det obligatoriske kursus ”Videregående litteratur” (10 ECTS), skal i stedet for dette kursus bestå det obligatoriske kursus ”Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie” (10 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået et valgfrit emnekursus (5 ECTS) på 1./2. semester, skal i stedet for et valgfrit emnekursus på 1./2. semester bestå det obligatoriske kursus ”Skriftlig kommunikation og kreativitet” (5 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået projektet på 1./2. semester, skal på 1./2. semester bestå projektet ”Videregående litteratur” (15 ECTS).

Studieretning D: Medievidenskab

Obligatorisk kursus: Mediehistorie og -æstetik (10 ECTS)

Obligatorisk kursus: Skriftlig kommunikation og kreativitet (5 ECTS)

Projekt: Medieanalyse og medieteori (15 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået det obligatoriske kursus ”Medieæstetik og mediegenrer” (10 ECTS), skal i stedet for dette kursus bestå det obligatoriske kursus ” Mediehistorie og -æstetik” (10 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået dele af 1./2. semester, men ikke har bestået et valgfrit emnekursus (5 ECTS) på 1./2. semester, skal i stedet for et valgfrit emnekursus på 1./2. semester bestå det obligatoriske kursus "Skriftlig kommunikation og kreativitet" (5 ECTS).

3. semester (Dansk som fag 1 og fag 2)

Studerende med dansk som fag 1 skal på dette semester deltage i specialeseminar

Studieretning A: Gymnasiekompetence (tidligere Dansk sprog og litteratur)

Obligatorisk kursus:

 • Videregående sprog og kommunikation (10 ECTS)

eller

 • Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (10 ECTS)

(Den studerende skal tage det kursus, som ikke er taget på 1./2. semester)

Valgfrit emnekursus – vælg et af følgende (5 ECTS):

 • Sprog, kultur og kognition (5 ECTS)

 • Kulturteori og medier (5 ECTS)

 • Kulturjournalistik (5 ECTS)

 • Mediehistorie (5 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået kurset ”Videregående sprog og sprogbrug” (10 ECTS) på faget Dansk på 1./2. semester skal på 3. semester bestå kurset ”Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie” (10 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået kurset ”Videregående litteratur” (10 ECTS) på faget Dansk på 1./2. semester skal på 3. semester bestå kurset ”Videregående sprog og kommunikation” (10 ECTS).

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået projektet på faget Dansk på 1./2. semester, skal som valgfrit emnekursus på 3. semester bestå kurset ”Skandinavistik” (5 ECTS) efter studieordning pr. 1. september 2017.

Studieretning B: Sprog og kommunikation (tidligere Sprog og offentlighed)

Obligatorisk kursus: Sprog, kultur og kognition (5 ECTS)

Valgfrie emnekurser med en samlet vægt på 10 ECTS:

Vælg mellem enten et af kursus af 10 ECTS, eller to kurser af hver 5 ECTS.

 • Kulturteori og medier (5 ECTS)

 • Kulturjournalistik (5 ECTS)

 • Dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie før 1900 (5 ECTS)

 • Mediehistorie (5 ECTS)

 • Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (10 ECTS)

 • Mediehistorie og -æstetik (10 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende skal på 3. semester bestå det obligatoriske kursus ”Sprog, kultur og kognition” (5 ECTS), med mindre de før 1. september 2018 har bestået 15 ECTS kurser på faget dansk på 3. semester.

Studieretning C: Litteratur- og kulturhistorie (tidligere Dansk litteratur og medier)

Obligatorisk kursus: Kulturteori og medier (5 ECTS)

Valgfrie emnekurser med en samlet vægt på 10 ECTS:

Vælg mellem enten et af kursus af 10 ECTS, eller to kurser af hver 5 ECTS.

 • Sprog, kultur og kognition (5 ECTS)

 • Kulturjournalistik (5 ECTS)

 • Mediehistorie (5 ECTS)

 • Sprog og kommunikation (5 ECTS)

 • Videregående sprog og kommunikation (10 ECTS)

 • Mediehistorie og -æstetik (10 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende skal på 3. semester bestå det obligatoriske kursus ”Kulturteori og medier” (5 ECTS), med mindre de før 1. september 2018 har bestået 15 ECTS kurser på faget dansk på 3. semester.

Studieretning D: Medievidenskab

Obligatorisk kursus: Kulturjournalistik (5 ECTS)

Valgfrie emnekurser med en samlet vægt på 10 ECTS:

Vælg mellem enten et af kursus af 10 ECTS, eller to kurser af hver 5 ECTS.

 • Sprog, kultur og kognition (5 ECTS)

 • Dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie før 1900 (5 ECTS)

 • Sprog og kommunikation (5 ECTS)

 • Kulturteori og medier (5 ECTS)

 • Videregående sprog og kommunikation (10 ECTS)

 • Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (10 ECTS)

OBS!! overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2018.

Studerende, der før 1. september 2018 har bestået det obligatoriske kursus ”Medieæstetik og mediegenrer” (10 ECTS) på 1./2. semester, men ikke har bestået det obligatoriske kursus ”Mediehistorie” (10 ECTS) på 3. semester, skal færdiggøre 3. semester på faget Dansk efter studieordning pr. 1. september 2017.

Bemærk: For studerende med Dansk som fag 2 på studieretning B, C og D kan studienævnet godkende, at kurserne erstattes af projektorienteret praktikforløb (15 ECTS).

Det er ikke muligt at søge om projektorienteret praktikforløb, hvis Journalistik er fag 1.

Læs mere om praktik her.

4. semester (Dansk som fag 1)

Speciale (30 ECTS)

Sidst ændret 04/05/2021

Undervisningsgange: