PDF til print    Find kalender

Kursus: Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie

Semester
E2021
Uddannelse
Dansk
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Kursets samlede arbejdsbelastning er 270 timer. Kurset omfatter 16 kursusgange af 2 timer. Antal forberedelsestimer per kursusgang er 12,5. Forberedelsestiden omfatter litteratursøgning, læsning af kursets pensum forud for kursusgangene og formulering af spørgsmål til det læste. Eksamensopgavens forventede arbejdsbelastning er 37 timer.

Evaluering- og feedback former

Der evalueres i henhold til Studienævnet for Kultur og Identitets procedurer og formater.

Der gives feedback på øvelser og opgaveløsninger i undervisningsforløbet, og der kan gives mundtlig feedback på løsninger af eksamensopgaver.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Charlotte Engberg (engberg@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Kurset er opdelt i to dele. Første del giver den studerende viden om hovedtrækkene af dansk litteratur, idé- og kulturhistorie fra middelalderen og frem til omkring 1900. Det primære er arbejdet med litterære tekster, men der lægges også vægt på ændringer i bogens og litteraturens status i det sociale liv, blandt publikum, i offentligheden, institutionerne og i forhold til andre medieformer. Litteraturhistorien belyses også gennem emner fra de sammenhænge litteraturen indgår i, eksempelvis politisk historie, kunsthistorie, medie- og socialhistorie. Desuden inddrages litteraturhistoriografi. Kursets anden del udvider dette perspektiv og giver den studerende viden om teorier og metoder til at danne overblik og nye mønstre i litteratur- og kulturhistorien. Formålet er at give den studerende værktøjer til at arbejde produktivt – og ikke kun reproduktivt – med litteratur- og kulturhistorisk viden og data, blandt andet alternative (fx topiske, punktuelle og typologiske) analyseformer samt makroanalytiske og digitale metoder. Anden del giver desuden analytiske redskaber til at forstå skønlitteraturens mediehistoriske udvikling, indbefattet den boghistoriske udvikling, dens samspil med andre kunstarter samt dens rolle i forhold til forskellige former for remediering (fx filmatiseringer) igennem tiden.

 • Færdigheder i at analysere en tekst i en historisk, kultur- og idéhistorisk sammenhæng og redegøre for dens historisk specifikke træk

 • Færdigheder i at redegøre for en tematiks eller et motivs eller et tekstelements udvikling i historisk forskellige genrer og perioder

 • Færdigheder i at forstå skønlitterære tekster i forhold til andre diskurser og medieformer

 • Færdigheder i at redegøre for en ældre teksts eller tematiks nutidige relevans og aktualitet

 • Færdigheder i at problematisere kultur-, idé- og litteraturhistoriske analyser og fremstillinge

 • Færdigheder i at identificere og analysere nye mønstre i litteratur-, idé og kulturhistorien

 • Færdigheder i at arbejde analytisk med store kultur-, idé og litteraturhistoriske datamængder

 • Færdigheder i at analysere litterære værker, tendenser og strømninger i samspil med andre kunstarter og i mediehistorisk belysning

 • Kompetencer i at udarbejde og formidle oversigter over litteratur-, idé- og kulturhistoriske perioder

 • Kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at analysere og sammenstille tekstgrupper, så de belyser vigtige periodetræk og historiske udviklinger

 • Kompetencer i at formidle viden om litteratur i samspil med andre kunstformer og medier

 • Kompetencer i at forholde sig kritisk til overleveret kultur-, idé og litteraturhistorisk viden

 • Kompetencer i at skabe nye (teori- eller empiridrevne) litteratur- og kulturhistoriske erkendelser

 • Kompetencer i at forstå litteraturens udvikling ud fra mediehistoriske perspektiver

Overordnet indhold

Kursets genstand er (især skønlitterære) danske tekster, der belyser dansk litteratur-, idé- og kulturhistorisk udvikling fra middelalderen og frem til omkring 1900, samt forskellige teorier og metoder, der kan bruges til at danne overblik og nye mønstre i litteratur-, idé og kulturhistorien.

Type

Obligatorisk kursus for studerende på studieretning A) og C).

Valgkursus for studerende på studieretning B) og D).

Undervisnings- og arbejdsform

Som forberedelse til hver kursusgang læses den skøn- og faglitteratur, der kræves til den pågældende kursusgang, og de evt. tilknyttede øvelser laves. På kurset drøftes i seminarform den læste faglitteratur og resultaterne af øvelserne. Undervejs kan inddrages andre undervisnings- og arbejdsformer, f.eks. kortere forelæsninger, gruppediskussioner og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og maksimum 33.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Censur: Ingen.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40961
Sidst ændret 19/08/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 10:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 14-09-2021 08:15 - 14-09-2021 10:00 i uge 37
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 16-09-2021 10:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 21-09-2021 08:15 - 21-09-2021 10:00 i uge 38
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 23-09-2021 10:15 - 23-09-2021 12:00 i uge 38
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 28-09-2021 08:15 - 28-09-2021 10:00 i uge 39
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 30-09-2021 10:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 05-10-2021 08:15 - 05-10-2021 10:00 i uge 40
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 07-10-2021 10:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 12-10-2021 08:15 - 12-10-2021 10:00 i uge 41
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 14-10-2021 10:15 - 14-10-2021 12:00 i uge 41
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 19-10-2021 08:15 - 19-10-2021 10:00 i uge 42
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 21-10-2021 10:15 - 21-10-2021 12:00 i uge 42
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 28-10-2021 10:15 - 28-10-2021 12:00 i uge 43
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Tirsdag 02-11-2021 08:15 - 02-11-2021 10:00 i uge 44
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Torsdag 04-11-2021 10:15 - 04-11-2021 12:00 i uge 44
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie (DAN)

Mandag 08-11-2021 10:00 - Mandag 15-11-2021 10:00 i uge 45 og uge 46
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie - Eksamen (DAN)

Tirsdag 04-01-2022 10:00 - Tirsdag 11-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
Videregående dansk litteratur-, kultur- og idéhistorie - Reeksamen (DAN)