PDF til print    Find kalender

Branding i praksis

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation / Strategisk kommunikation og digitale medier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

The information about the activity will be continuously updated until 30 May, changes may occur. The final description will be available from 1 June

Registration is happing through stads selvbetjening within the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Kurset "branding i praksis" har fokus på at udvikle kompetencer og viden om, hvordan organisationer kan udvikle stærke relationer og brands gennem en systematisk strategisk planlægning af deres eksterne kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på værktøjer inden for kommunikation, netværk, kultur, ledelse og marketing.

I løbet af kursusforløbet bliver de studerende introduceret til de centrale teorier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation, relationsudvikling og branding. De studerende vil få en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med at tilrettelægge og eksekvere branding.

Kurset vil ud over de konkrete værktøjer også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer. Derudover vil de studerende arbejde praktisk i større og mindre grupper med at analysere, diskutere, løse og præsentere branding-udfordringer for udvalgte cases.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 135 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

  • 6 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser.

  • 10 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse hjemmeopgaver.

  • 40 timer til eksamen, inkluderet forberedelse.

  • 11 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv.

Pensum

Pensum består af ca. 400 siders litteratur, primært på dansk.

Nedenstående liste er ikke helt komplet. Den opdateres og vil fremgå af kursets Moodle side som minimum en måned før kursusstart.

Generelt til hele kurset: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag) – udvalgte kapitler som er fordelt på kursusgange nedenfor:

Kursusgang 1 / Branding i forandring Sandstrøm, Lars (2015): 10 tendenser i kommunikationsfaget. Udgivet på corporaterelations.dk. (4 sider). Tidligere udgivet på kommunikationsforening.dk. http://www.corporaterelations.dk/wp-content/uploads/2017/01/1-CR-10-TENDENSER-KOMMUNIKATION-2015.pdf

Kapitel 1 (et nyt relationsparadigme) i: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag)

Kursusgang 2 / Mål og målgrupper Sandstrøm, Lars (2016): Road map for relationsbranding: 7 ruter mod et meningsfuldt brand. Udgivet på corporaterelations.dk. (9 sider). Tidligere udgivet på kommunikationsforening.dk http://www.corporaterelations.dk/wp-content/uploads/2017/01/2-CR-Branding-roadmap-2016.pdf

Wilson, A.J. og Ying Fan (2010): Examining the role of external brand stakeholders – a classification through communication mapping. 6th Thought Leaders International Conference in Brand Management, 18-20 April 2010, Università della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.2519&rep=rep1&type=pdf

Kapitel 2 og 3 (kortlægning af relationer + virksomheders relationsstrategi) i: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag). ** Kursusgang 3 / Brandfortællinger og medievalg** Sandstrøm, Lars (2018): Kommune-branding – fra markedsføring til involverende kommunikation. (14 sider). Udgivet på corporaterelations.dk. http://www.corporaterelations.dk/wp-content/uploads/2018/08/8-KOMMUNE-BRANDING-2018.pdf

Kapitel 7 (relationsstrategi og branding) i: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag).

Kursusgang 4 / Branding governance og måling Sandstrøm, Lars (2018): Få dit brand i sikkerhed. (2 sider) Udgivet på Bureabiz.dk september 2018. http://www.corporaterelations.dk/wp-content/uploads/2018/09/9-BRANDSIKKERHED-2018.pdf

Kapitel 8 (implementering og forankring af strategien) i: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag).

Kursusgang 5 / Employer branding/sociale medier Kristin Bachhaus og Surinder Tikoo: Conceptualizing and researching employer branding. (16 sider) Research Gate, 2004. https://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2017/12/TarjomeFa-8381-English.pdf

Sandstrøm, Lars (2018): Road map til sociale medier: 7 ruter til engagement på sociale medier. (17 sider). Udgivet på corporaterelations.dk. http://www.corporaterelations.dk/wp-content/uploads/2018/01/7-CR-SOCIAL-MEDIA-ROADMAP-2018.pdf

Kapitel 6 (sociale medier i relationsøkonomien) i: Sandstrøm, Lars (2014): Relationsstrategi – ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer. Forlaget Samfundslitteratur. (210 sider, 2. oplag)

Kursusgang 6 / Oplevelser og autenticitet Pine II, Joseph og James H. Gilmore (1998): “Welcome to the Experience Economy”, (9 sider, s. 97 – 105). Fra Harvard Business Review, July-August. http://enlillebid.dk/mmd/wp-content/uploads/2012/03/Welcome-to-the-Experience-Economy-Pine-and-Gilmore.pdf

Atkins & Rice (2012): Theory and principles of Public Communication campaigns. (16 sider) http://www.comm.ucsb.edu/faculty/rrice/C65AtkinRice2012PCC4.pdf

Evaluering- og feedback former

På kurset foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem læreroplæg og workshops, hvor de studerendes svar på opgaverne diskuteres i plenum. Endvidere modtager de studerende samlet skriftlig feedback efter eksamen, med fokus på styrker og svagheder. Ud over dette, vil der være løbende feedback mellem underviserne og de studerende, samt mellem de studerende, i relation to pensum, øvelser, samt kursets form og indhold.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Lars Sandstrøm (sandstrom@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation, information og medier, herunder viden om aktuelle metoder som kan anvendes til undersøgelse af emneområdet

  • Kendskab til aktuelle og centrale teorier samt kommunikationsfaglige begreber og termer af relevans for emneområdet

  • Færdigheder i at kunne analysere en konkret problemstilling i kommunikationsfaglige termer

  • Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret kommunikationsfaglig problemstilling

  • Færdigheder i at kunne anvende af relevante metoder til undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige felt, herunder præsentation og diskussion af begreber, teorier og undersøgelsesmetoder.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.


Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41064
Sidst ændret 06/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 14:15 - 08-09-2021 18:00 i uge 36
Branding i praksis (KOMM)

Tirsdag 14-09-2021 12:15 - 14-09-2021 16:00 i uge 37
Branding i praksis (KOMM)

Tirsdag 21-09-2021 12:15 - 21-09-2021 16:00 i uge 38
Branding i praksis (KOMM)

Tirsdag 28-09-2021 12:15 - 28-09-2021 16:00 i uge 39
Branding i praksis (KOMM)

Tirsdag 05-10-2021 12:15 - 05-10-2021 16:00 i uge 40
Branding i praksis (KOMM)

Tirsdag 12-10-2021 12:15 - 12-10-2021 16:00 i uge 41
Branding i praksis (KOMM)

Fredag 15-10-2021 12:00 - Onsdag 20-10-2021 12:00 i uge 41 og uge 42
Branding i praksis - Eksamen (KOMM)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Lørdag 08-01-2022 10:00 i uge 01
Branding i praksis - Reeksamen (KOMM)