PDF til print    Find kalender

Sociale medier, intimitet og hverdagsliv

Semester
E2021
Uddannelse
Kommunikation
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Der sker løbende opdatering af informationer omkring aktiviteten frem til d. 30. maj, hvorfor der kan forekomme ændringer. Fra 1. juni kan du se den samlede og gældende beskrivelse/engelsk version.

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

The information about the activity will be continuously updated until 30 May, changes may occur. The final description will be available from 1 June

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Uddybende beskrivelse

Vi lever og udlever i stigende grad vores intime og private liv gennem sociale medier. Folk finder kærester via Tinder, dater på Grindr, udstiller deres ’perfekte’ børn på Facebook, mobber deres skolekammerater på Snapchat, arrangerer protestbevægelser som Black Lives Matter eller MeToo via Twitter – for blot at nævne nogle af de mange eksempler på, hvordan vores private og sociale liv leves på (og påvirkes af) sociale medier. Men hvad betyder denne mediering for vores personlige relationer, identiteter og intimiteter? Og hvordan kan vi arbejde professionelt med hverdagsmedieringen? Kurset fokuserer på de mange former for intimt hverdagsbrug af online medier og kaster kritiske analytiske blikke på, hvordan online medier og deres affordances både kan styrke og svække kommunikationen.

Vi vil både se på både mikroniveau, hvor vi belyser specifikke mediers affordances og på større makro-perspektiver, hvor vi belyser de kommercielle interesser, algoritmer-ideologier og høstning af personlige data, der følger med vores stigende brug af sociale medier.

Teoretisk trækkes der tråde til både nyere medieforskning, visuel kultur, feministisk teori, queer teori og affekt teori.

Hvor forskning i sociale medier har været præget af enten utopi (medier kan løse alle problemer) eller dystopi (medier ødelægger os), vil kurset lægge sig midt imellem.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Det forventes, at den studerende er forberedt (har læst dagens tekster grundigt) og deltager aktivt i undervisningen (bidrager til diskussion og løsning af opgaver, herunder oplæg på kurset).

Det forventes, at den studerende registrerer sig eget mediebrug over min. tre dage.

Kurset er et fuldtidskursus, dvs. at det forventes, at den studerende arbejder minimum fuldtid med kurset (undervisning og læsning af pensum) i den periode, kurset varer.

ECTS-deklaration: Forventet arbejdsindsats i forbindelse med kurset er 270 timer (1 ECTS point = 27 arbejdstimer):

12 x 4 timer undervisning, fordelt på forelæsninger og øvelser

11 timer forberedelsestid per undervisningsgang, hvilket inkluderer læsning af kursets pensum, løsning af diverse hjemmeopgaver og besøg i den selvvalgte organisation.

80 timer til eksamen, inkluderet forberedelse

10 timer til andre aktiviteter, såsom evaluering, semesterintroduktion mv

Forberedelsestid indebærer både læsning af kursets pensum, samt løsning af diverse opgaver undervejs på kurset, som kræver forberedelse hjemmefra.

Pensum

Dette er et foreløbigt pensum. Det endelige pensum vil blive opdateret på kursets moodle-side inden kursusstart.

1: Introduktion til kurset og feltet. Registrering af eget medieforbrug.

2: Smart phones og den evige tilstedeværelse

3: Fotodeling. Det digitale fotografis mange funktioner og karakteristika

4: Selvrepræsentation og selfies

5: Tracking og det kvantificerede selv

6: Tracking og kommercialisering

7: Online aktivisme.

8: Micro-celebrities og influencere

9: Podcasts. Intimitet i fortælling og reception

10: Død og sorg online

11: Disconnection. (U)frivillige pauser og modstand

12: Tracking af eget medieforbrug. Afslutning af kurset. Opsamling og eksamen.

Evaluering- og feedback former

Under kurset vil de studerende løbende få feedback på deres mundtlige deltagelse i kurset (herunder oplæg). Der vil være mulighed for detaljerede feedback på den skriftlige eksamensopgave.

Eksamensadministration
IKH Studieadministration (ikh-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Tobias Raun (tobiasra@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation, information og medier, herunder kendskab til gængse praksisformer i relation til emneområdet

  • Viden om aktuelle teorier af relevans for emneområdet herunder kendskab til væsentlige kommunikationsfaglige begreber og termer

  • Viden om aktuelle metoder, som anvendes til undersøgelse af emneområdet

  • Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret kommunikationsfaglig problemstilling

  • Færdigheder i at kunne anvende relevante metoder til undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling

  • Færdigheder i at kunne omsætte analyser og viden til en praktisk kommunikationsfaglig sammenhæng

Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige felt, herunder præsentation og diskussion begreber, teorier og undersøgelsesmetoder.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og helligdage.


Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder grammatik og sproglig korrekthed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41309
Sidst ændret 26/01/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 16-09-2021 12:15 - 16-09-2021 16:00 i uge 37
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 23-09-2021 12:15 - 23-09-2021 16:00 i uge 38
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 30-09-2021 12:15 - 30-09-2021 16:00 i uge 39
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 07-10-2021 12:15 - 07-10-2021 16:00 i uge 40
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 14-10-2021 12:15 - 14-10-2021 16:00 i uge 41
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 28-10-2021 12:15 - 28-10-2021 16:00 i uge 43
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Mandag 01-11-2021 08:15 - 01-11-2021 12:00 i uge 44
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 04-11-2021 12:15 - 04-11-2021 16:00 i uge 44
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Mandag 08-11-2021 08:15 - 08-11-2021 12:00 i uge 45
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 11-11-2021 12:15 - 11-11-2021 16:00 i uge 45
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Mandag 15-11-2021 08:15 - 15-11-2021 12:00 i uge 46
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Torsdag 18-11-2021 12:15 - 18-11-2021 16:00 i uge 46
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv (KOMM)

Mandag 22-11-2021 10:00 - Lørdag 27-11-2021 10:00 i uge 47
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv - Eksamen (KOMM)

Mandag 10-01-2022 10:00 - Lørdag 15-01-2022 10:00 i uge 02
Sociale medier, intimitet og hverdagsliv - Reeksamen (KOMM)