PDF til print    Find kalender

Offentlig økonomi: teori og metode

Semester
E2021
Uddannelse
Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Se nærmere under de enkelte kursusgange

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Holdundervisning 20

Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review) 10

Forberedelse 85

Eksamen(fri opgave + mundtlig) 20

Timer i alt 135

Pensum

Fælles for alle deltagere på kursus er nedenstående lærebøger: Bent Greve & Jesper Jespersen (red.) (2019): Den offentlige sektors økonomi. Hans Reitzels Forlag, København. Benævnt GJ ved beskrivelsen af de enkelte kursusgange, 4. udgave Bøgh-Andersen, Lotte m.fl. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave. Stiglitz, Joseph E. og Jay K. Rosengaard (2015): Economics of The Public Sector. 4th ed. W.W. Norton & Company. New York / London. Benævnt SR ved beskrivelsen af de enkelte kursusgange. Greve, B. (2019), Velfærdssamfundet - en grundbog. Kapitel 2, 5. udgave, København, Hans Reitzel.

Hertil enkelte tekster i moodle relateret til de enkelte kursusgange

Evaluering- og feedback former

Gennemgang af øvelser og slutevaluering.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse

Studerende anbefales at have tilegnet sig basal viden om samfundsøkonomi (fx ved at studere indholdet af ’Grundkursus i samfundsøkonomi’) samt have kendskab til anvendelse af regneark (fx fra programmet ’Excel’).

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv.

  • Viden om den økonomiske politiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet.

  • Viden om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker

  • Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.

  • Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik

  • Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet.

  • Færdigheder i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser.

Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder.

Overordnet indhold

Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen heraf. Herunder bl.a. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske aspekter inden for forskellige policy områder.

Øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes.

Type

Politik: Obligatorisk kursus

Politik og forvaltning: Valgkursus - Videregående metodekursus.

Erhvervskandidat i Politik og Forvaltning: Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger efterfulgt af øvelsestimer. Forelæsningerne vil overvejende fokusere på teoretiske og beskrivende aspekter af kursets indhold, mens øvelsestimerne i højere grad vil fokusere på de metodiske og anvendelsesmæssige aspekter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i fri opgave evt. udarbejdet af en gruppe.
Prøven foregår som en dialog

Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
1 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.
2 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.
3 studerende højst 9.600 tegn inkl. mellemrum.

Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering: 25 minutter.

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige produkt(er) og den mundtlige prøve.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Personlige notater, egne rapporter og opgavebesvarelser.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40100
Sidst ændret 03/02/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Onsdag 08-09-2021 08:15 - 08-09-2021 10:00 i uge 36
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 08-09-2021 10:15 - 08-09-2021 12:00 i uge 36
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 15-09-2021 08:15 - 15-09-2021 10:00 i uge 37
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 15-09-2021 10:15 - 15-09-2021 12:00 i uge 37
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 22-09-2021 08:15 - 22-09-2021 10:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 22-09-2021 10:15 - 22-09-2021 12:00 i uge 38
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 29-09-2021 08:15 - 29-09-2021 10:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 29-09-2021 10:15 - 29-09-2021 12:00 i uge 39
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 06-10-2021 08:15 - 06-10-2021 10:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 06-10-2021 10:15 - 06-10-2021 12:00 i uge 40
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 13-10-2021 08:15 - 13-10-2021 10:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 13-10-2021 10:15 - 13-10-2021 12:00 i uge 41
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 27-10-2021 08:15 - 27-10-2021 10:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 27-10-2021 10:15 - 27-10-2021 12:00 i uge 43
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 03-11-2021 08:15 - 03-11-2021 10:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 03-11-2021 10:15 - 03-11-2021 12:00 i uge 44
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 10-11-2021 08:15 - 10-11-2021 10:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 10-11-2021 10:15 - 10-11-2021 12:00 i uge 45
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 17-11-2021 08:15 - 17-11-2021 10:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode (PF, POL)

Onsdag 17-11-2021 10:15 - 17-11-2021 12:00 i uge 46
Offentlig økonomi: teori og metode - øvelser (PF, POL)

Onsdag 24-11-2021 10:00 - 24-11-2021 10:00 i uge 47
Offentlig økonomi: teori og metode - Aflevering, prøve (PF, POL)

Mandag 03-01-2022 08:15 - Tirsdag 04-01-2022 18:00 i uge 01
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundtlig prøve (PF, POL)

Mandag 07-02-2022 10:00 - 07-02-2022 10:00 i uge 06
Offentlig økonomi: teori og metode - Aflvering, omprøve (PF, POL)

Mandag 21-02-2022 08:15 - Tirsdag 22-02-2022 18:00 i uge 08
Offentlig økonomi: teori og metode - Mundtlig omprøve (PF, POL)