PDF til print    Find kalender

Specialiseringskursus: Ulighed, Fattigdom og solidaritet

Semester
E2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Uligheden har været voksende. Der er stadig mange som lever i relativ fattigdom. Solidariteten er under pres – og mange ved måske ikke hvad solidaritet er. Hvordan man teoretisk skal forstå ulighed og om eksempelvis ulighed på nogle områder kan være retfærdige præsenteres først i kurset. Kurset vil herefter fokusere på såvel hvorfor der har været en stigende interesse for ulighed, herunder dets multi-dimensionelle karakter, samt forklare og præsentere årsager til udviklingen, men samtidig også se på om velfærdsstater har instrumenter til at reducere ulighed hvis de vil. Metodiske problemstillinger i relation til måling af ulighed og fattigdom indgår.

Der vil blive præsenteret ulighed indenfor en række forskellige områder for at illustrere dets mangfoldighed og sammenhæng på tværs af områder, herunder at ulighed kan være såvel monetær- som ikke-monetær (eksempelvis økonomi, køn, arbejdsmarked, sundhed, etnicitet, uddannelse, demokrati og lykke). Samtidig med, at det diskuteres om og hvordan der kan være overlap mellem disse.

Konsekvenser af at leve i fattigdom og ændringer i solidaritet er endelig en del af kurset.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS Holdundervisning 30 Andet (f.eks. studenteroplæg, øvelser, peer-review) 20 Forberedelse 180 Eksamen 40 Timer i alt 270

Pensum

Der er ingen grundbøger, men anvendelse af en række artikler og kapitler fra bøger det alle vil fremgå af det endelige program. Det er eksempelvis: Pareliussen, Jon Kristian, Mikkel Hermansen, Christophe André, and Orsetta Causa. 2018. “Income Inequality in the Nordics from an OECD Perspective.” Nordic Economic Policy Review, 17–57. (downloades via RUB). Alkire, Sabina. 2015. “The Capability Approach and Well-Being Measurement for Public Policy.” 94. Oxford Poverty and Human Development Initiative Working Paper. Oxford. Nolan, Brian, Matteo G Richiardi, and Luis Valenzuela. 2019. “The Drivers of Income Inequality in Rich Countries.” Journal of Economic Surveys 33 (4): 1285–1324. (downloades via RUB) Caminada, Koen, Kees Goudswaard, Chen Wang, and Jinxian Wang. 2019. “Income Inequality and Fiscal Redistribution in 31 Countries After the Crisis.” Comparative Economic Studies 61 (1): 119–48. https://doi.org/10.1057/s41294-018-0079-z. (downloades via RUB). Finansministeriet (2020): Ulighed i bredere forstand (Kapitel 4 i Ulighedsredegørelse). København, Finansministeriet (kan downloades fra www.fm.dk) Aaberge, Rolf, and Magne Mogstad. 2015. “Inequality in Current and Lifetime Income.” Social Choice and Welfare 44 (2): 217–30. Andersen, L., C. Dustmann, and R. Landersø. 2019. “Lowering Welfare Benefits: Intended and Unintended Consequences for Migrants and Their Families.” København. Chetty, Raj. 2021. “Improving Equality of Opportunity: New Insights from Big Data.” Contemporary Economic Policy 39 (1): 7–41. Kröger, T., Mathew Puthenparambil, J. and Van Aerschot, L. (2019), ’Care poverty: unmet care needs in a Nordic welfare state’, International Journal of Care and Caring, 3 (4), 485–500. Rostgaard, T. (forthcoming) Targeting of home care: new patterns of distribution and inequalities in Danish home care for older people, in Kröger, T. et al., Care Poverty, Unmet Needs and Inequalities in Care: theory, policy and practice. Transforming Care Book series. Bristol: Policy Press. Atkinson, A. (2019) what do we mean by poverty?, in, kap. 2.. Atkinson, A. measuring Poverty around the World. Princeton. Kan downloades her https://www.tony-atkinson.com/book-measuring-poverty-around-the-world/

Evaluering- og feedback former

Korte oplæg forventes af studerende med feed-back fra undervisere. Mindre gruppeøvelser undervejs i kurset

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Bent Greve (bgr@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske problemstillinger.

  • Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger inden for området.

  • Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for kursets tema.

  • Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige tidshorisonter

  • Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger inden for kursets tema.

  • Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof .

  • Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften ’Social og samfundsmæssig analyse’
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige problemstillinger på højeste internationale niveau
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre praktiske aktiviteter.

Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 31,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41472
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 10:00 i uge 36
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 10:00 i uge 37
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 23-09-2021 08:15 - 23-09-2021 10:00 i uge 38
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 10:00 i uge 39
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 10:00 i uge 40
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 14-10-2021 08:15 - 14-10-2021 10:00 i uge 41
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 21-10-2021 08:15 - 21-10-2021 10:00 i uge 42
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 28-10-2021 08:15 - 28-10-2021 10:00 i uge 43
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 04-11-2021 08:15 - 04-11-2021 10:00 i uge 44
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 11-11-2021 08:15 - 11-11-2021 10:00 i uge 45
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 18-11-2021 08:15 - 18-11-2021 10:00 i uge 46
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Torsdag 02-12-2021 08:15 - 02-12-2021 10:00 i uge 48
Ulighed, fattigdom og solidaritet (PF, POL, SV)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 17-01-2022 10:00 i uge 01 til uge 03
Ulighed, fattigdom og solidaritet - Prøve (PF, POL, SV)

Mandag 14-02-2022 10:00 - Mandag 28-02-2022 10:00 i uge 07 til uge 09
Ulighed, fattigdom og solidaritet - Omprøve (PF, POL, SV)