PDF til print    Find kalender

Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet

Semester
E2021
Uddannelse
Virksomhedsledelse
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Uddybende beskrivelse

Gennem kurset opnår den studerende en kritisk indsigt i og forståelse af strategisk ledelse, herunder hvorledes virksomheder gennem planlægning og organisering af strategiprocesser handler i et strategisk samspil med deres omgivelser. Gennem de senere årtier har spørgsmål om virksomhedens legitimitet, etik og samfundsansvar bevæget sig fra periferien til i dag at stå som centrale problemfelter af eksistentiel betydning for virksomheden. Med ’legitimitet’ menes i bred forstand, at noget gælder som socialt acceptabelt. Kurset har derfor til formål at give de studerende et overblik over perspektiver på strategisk og ansvarsfuld ledelse, samt relevante analyseredskaber, for derigennem at sætte dem i stand til at analysere konkrete virksomheder og problemer, og udarbejde strategiske tiltag, som er legitime, etiske og ansvarlige.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

10 ECTS Undervisning : 40 timer Undervisningsforberedelse og læsning: 130 Hours Eksamen inklusiv forberedelse: 100 timer Total arbejdsindsats: 270 timer

Pensum

Studerende introduceres til det strategiske genstandsfelt, til hvorledes CSR og bæredygtighed kan tænkes ind i forretningsstrategien, samt hvordan det tænkes ind i koncernstrategien.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Jacob Dahl Rendtorff (jacrendt@ruc.dk)
Kristian J. Sund (sund@ruc.dk)
ECTS
10
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om og indsigt i teorier om virksomhedens strategiske ledelse, samt ledelsens rolle i strategisk planlægning og udfoldelse.

Forståelse for nye krav til virksomhedens samspil med omverdenen, ansvar, etik og legitimitet

  • Forståelse for virksomhedens strategiske kompetencer, processer og organisering i forhold til forandringer i omverdenen.

  • Færdigheder i at tilegne sig viden om forskellige teoretiske opfattelser af virksomhedens samspil med dens omgivelser samt konkurrenceevne

  • Færdigheder i at knytte den teoretiske refleksion til de praktiske situationer hvor teorierne kan bibringe en bedre beskrivelse af virksomhedens konkrete udfordringer, strategier, og strategiprocesser

  • Færdigheder i at udvikle, vurdere, og evaluere relevante strategier på baggrund af konkrete virksomhedseksempler og -kontekster

  • Færdigheder i at kritisk analysere og formidle nuanceret viden om problemstillinger vedrørende virksomhedens strategiske ledelse, organisering, og udvikling, samt virksomhedens ansvar, etik og legitimitet

  • Kompetencer til selvstændig identifikation og anvendelse af forskellige redskaber til at løse konkrete strategiske problemstillinger

  • Kompetencer til at se konsekvenserne af ny viden og beskrive gyldigheden og rækkevidden af den indsigt denne viden giver

  • Kompetencer til at reflektere over brugbarheden af teorier og redskaber i forskellige situationer.

Overordnet indhold

Gennem kurset opnår den studerende en kritisk indsigt i og forståelse af strategisk ledelse, herunder hvorledes virksomheder gennem planlægning og organisering af strategiprocesser handler i et strategisk samspil med deres omgivelser. Gennem de senere årtier har spørgsmål om virksomhedens legitimitet, etik og samfundsansvar bevæget sig fra periferien til i dag at stå som centrale problemfelter af eksistentiel betydning for virksomheden. Med ’legitimitet’ menes i bred forstand, at noget gælder som socialt acceptabelt. Kurset har derfor til formål at give de studerende et overblik over perspektiver på strategisk og ansvarsfuld ledelse, samt relevante analyseredskaber, for derigennem at sætte dem i stand til at analysere konkrete virksomheder og problemer, og udarbejde strategiske tiltag, som er legitime, etiske og ansvarlige.

Type

Valgfrit kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Der af holdes et antal forelæsninger. I forbindelse med forelæsningerne indgår et antal øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.  Opgaven skal tage udgangspunkt i pensum.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U41440
Sidst ændret 03/05/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Mandag 13-09-2021 08:15 - 13-09-2021 12:00 i uge 37
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 20-09-2021 08:15 - 20-09-2021 12:00 i uge 38
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 27-09-2021 08:15 - 27-09-2021 12:00 i uge 39
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 04-10-2021 08:15 - 04-10-2021 12:00 i uge 40
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 11-10-2021 08:15 - 11-10-2021 12:00 i uge 41
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 18-10-2021 08:15 - 18-10-2021 12:00 i uge 42
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 25-10-2021 08:15 - 25-10-2021 12:00 i uge 43
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 01-11-2021 08:15 - 01-11-2021 12:00 i uge 44
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 08-11-2021 08:15 - 08-11-2021 12:00 i uge 45
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Mandag 15-11-2021 08:15 - 15-11-2021 12:00 i uge 46
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet (VL)

Tirsdag 16-11-2021 10:00 - Tirsdag 07-12-2021 10:00 i uge 46 til uge 49
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet - Prøve (VL)

Mandag 07-02-2022 10:00 - Mandag 28-02-2022 10:00 i uge 06 til uge 09
Strategisk ledelse, virksomhedsansvar og legitimitet - Omprøve (VL)