PDF til print    Find kalender

1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS = 135 timer. Timerne fordeles på 5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning samt 17 timers forberedelse pr kursusgang fordelt på 15 timers læsning af pensum samt 2 timers forberedelse af gruppeoplæg og udarbejdelse af refleksionsnoter mv.

Derudover 30 timer til skriftlig prøve.

Pensum

Dansk og engelsk litteratur indgår. Omfanget er ca. 80-120 sider per kursusgang.

Evaluering- og feedback former

De studerende modtager løbende feedback i forbindelse med gruppeoplæg og plenumdiskussioner i holdundervisningen.

Kurset evalueres i forbindelse med sidste kursusgang, dels elektronisk, dels via en studenterstyret mundtlig evaluering.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Steen Baagøe Nielsen (baagoee@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Forståelse af samfundsteoretisk, historisk og international komparativ viden om udviklingen af social intervention som politik- og praksisfelt

  • Viden: Viden om forvaltningsmæssige, juridiske og økonomiske betingelser for offentlige institutioners grundlag og virkemåde

  • Viden: Viden om vilkår for samarbejde indenfor og mellem offentlige institutioner samt mellem offentlige institutioner, private virksomheder og interesseorganisationer

  • Viden: Viden om bredere samfundsmæssige betingelser for social bæredygtighed og udvikling i professioner, hverdagsliv, institutioner og organisationer

  • Færdigheder: Reflektere kritisk over bredere samfundsmæssige betingelser for social bæredygtighed og udvikling i hverdagsliv, institutioner og organisationer

  • Færdigheder: Identificere forskelle og ligheder mellem forskellige samfundsteoretiske tilgange til social intervention

Overordnet indhold

Kurset giver en forståelse af det komplekse terræn som en social intervention foregår i. En social intervention opstår ikke i et magtfrit vakuum, men fremstår ofte som en løsning på et politisk problem og i relation til eksisterende institutioner.
Kurset lægger vægt på de forskellige politiske og forvaltningsmæssige kontekster og styringsparadigmer, der rammesætter eller influerer på forskellige aktørers identiteter, handlemuligheder og samarbejder i konkrete sociale interventioner.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Prøveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav. Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på 7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt. løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.

Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26723
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 24-09-2021 08:15 - 24-09-2021 12:00 i uge 38
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (SI)

Tirsdag 28-09-2021 08:15 - 28-09-2021 12:00 i uge 39
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (SI)

Torsdag 30-09-2021 08:15 - 30-09-2021 12:00 i uge 39
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (SI)

Tirsdag 05-10-2021 08:15 - 05-10-2021 12:00 i uge 40
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (SI)

Torsdag 07-10-2021 08:15 - 07-10-2021 12:00 i uge 40
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (SI)

Mandag 11-10-2021 10:00 - Torsdag 14-10-2021 10:00 i uge 41
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster - Skriftlig prøve (SI)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster - Omprøve (SI)