PDF til print    Find kalender

3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention

Semester
E2021
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via STADS-Selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Men omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Registration through STADS-Selvbetjeningwithin the announced registration period, as you can see on the Studyadministration homepage.

When registering for courses, please be aware of the potential conflicts between courses or exam dates on courses. The planning of course activities at Roskilde University is based on the recommended study programs which do not overlap. However, if you choose optional courses and/or study plans that goes beyond the recommended study programs, an overlap of lectures or exam dates may occur depending on which courses you choose.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

5 ECTS = 135 timer. Timerne fordeles på 5 kursusgange á 4 timers aktiv deltagelse i undervisning samt 16 timers forberedelse pr kursusgang fordelt på 13 timers læsning af pensum samt 3 timers forberedelse og efterbehandling af gruppeøvelser mv.

Derudover 35 timer til skriftlig prøve.

Eksamensadministration
IMT Studieadministration (imt-studieadministration@ruc.dk)
Undervisningsansvarlig
Anders Ejrnæs (ejrnaes@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
  • Viden: Viden om forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner

  • Viden: Viden om kvantitative metoders rækkevidde og begrænsninger i forhold til dokumentation og evaluering

  • Færdigheder: Anvende og kombinere kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter

  • Færdigheder: Anvende statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner

  • Færdigheder: Anvende relevant software til statistisk analyse af sociale interventioner

Kompetencer: Udarbejde undersøgelsesdesign for komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på studier af indsatsernes virkning

Overordnet indhold

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at anvende kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale interventionsprojekter. Kurset vil give en indføring i forskellige statistiske test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale interventioner. De studerende vil lære at anvende relevant software til statistisk analyse. I kurset lægges der ydermere vægt på, at de studerende lærer at udarbejde undersøgelsesdesign for kvantitative og komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på studier af indsatsernes virkning.

Type

Obligatorisk kursus

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem undervisningsstyrede aktiviteter og øvelser, hvor de studerende lærer at indsamle og bearbejde kvantitative data.

Prøveform
Gruppebaseret skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal være individualiseret.

Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Hjemmeopgaven skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Omprøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 36.000-40.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U26732
Sidst ændret 03/03/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Torsdag 02-09-2021 08:15 - 02-09-2021 12:00 i uge 35
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (SI)

Torsdag 02-09-2021 13:15 - 02-09-2021 15:00 i uge 35
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Klynge (SI)

Tirsdag 07-09-2021 08:15 - 07-09-2021 12:00 i uge 36
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (SI)

Tirsdag 07-09-2021 13:15 - 07-09-2021 15:00 i uge 36
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Klynge (SI)

Torsdag 09-09-2021 08:15 - 09-09-2021 12:00 i uge 36
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (SI)

Torsdag 09-09-2021 13:15 - 09-09-2021 15:00 i uge 36
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Klynge (SI)

Tirsdag 14-09-2021 08:15 - 14-09-2021 12:00 i uge 37
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (SI)

Tirsdag 14-09-2021 13:15 - 14-09-2021 15:00 i uge 37
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Klynge (SI)

Torsdag 16-09-2021 08:15 - 16-09-2021 12:00 i uge 37
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (SI)

Torsdag 16-09-2021 13:15 - 16-09-2021 15:00 i uge 37
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Klynge (SI)

Mandag 20-09-2021 10:00 - Torsdag 23-09-2021 10:00 i uge 38
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Skrifltig prøve (SI)

Mandag 03-01-2022 10:00 - Mandag 10-01-2022 10:00 i uge 01 og uge 02
3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention - Skriftlig omprøve (SI)