PDF til print    Find kalender

Anbefalet studieforløb

Semester
F2022
Uddannelse
Sociale Interventionsstudier *
Anbefalet studieforløb

1. semester

 • Obligatorisk: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Tværfaglige, kontekstualiserede undersøgelser (5 ECTS)
 • Projekt I: Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst (15 ECTS)

2. semester

 • Obligatorisk: Design og samarbejdsfacilitering (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Udvikling og ledelse i projekter (5 ECTS)
 • Valgkursus (5 ECTS): Design, dokumentation og samarbejde eller et 5 ECTS studieaktivitet blandt øvrige fag på RUC.
 • Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

Hvis du vælger et kursus fra et af RUC andre fag, skal det forhåndsgodkendes af studienævnet.

3. semester

 • Obligatorisk: Kvantitative metoder ifm social intervention (5 ECTS)
 • Obligatorisk: Virkning, kvalitet og produktivitet (5 ECTS)
 • Valgkursus: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (5 ECTS) eller et 5 ECTS studieaktivitet blandt øvrige fag på RUC.
 • Projekt III: Dokumentation, virkning og vidensdeling (15 ECTS)

Hvis du vælger et kursus fra et af RUC andre fag, skal det forhåndsgodkendes af studienævnet.

4. semester

 • Speciale (30 ECTS)
Sidst ændret 09/04/2021

Undervisningsgange: