PDF til print    Find kalender

Videregående metodekursus: Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskemadata og tekst

Semester
E2021
Uddannelse
Socialvidenskab / Politik / Politik og Forvaltning
Aktivitetstype
Kandidatkursus
Undervisningssprog
Dansk
Tilmelding

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside.

Når du tilmelder dig kurset, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt. Uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i, at det er muligt at gennemføre et anbefalet studieforløb uden overlap. Omkring valgfrie elementer og studieplaner som går ud over de anbefalede studieforløb, kan der forekomme overlap, alt efter hvilke kurser du vælger.

Ved for få tilmeldte aflyses kurset.

Uddybende beskrivelse

Kurset sigter dels på at give en videregående indføring i spørgeskema konstruktion dels på at give indføring i nogle avancerede metoder til analyse af sådanne spørgeskema data, men også til tekst analyser. Udgangspunktet for kurset er niveaumæssigt grundkurset i kvantitativ metode fra sam.bac. (BK8). Konkret vil kursets første del gå i dybden med spørgeskema konstruktion og de forskellige facetter af dette mens anden del af kurset vil give en indføring til primært multiple korrespondance analyser. Hensigten med kurset er at introducere de studerende til metoder der kan være med at højne kvaliteten af de data der indsamle samt højne kvaliteten af de analyser der foretages. Kurset er struktureret som et vekselvirknings kursus der skifter mellem introduktioner og arbejde med øvelser og arbejde i workshops. Øvelserne fungerer samtidig som en introduktion til R og vil give en blid introduktion til statistisk programmering.

Anbefalede faglige forudsætninger: Studerende skal have bestået det grundlæggende kvantitative metode kursus (BK8) eller tilsvarende kursus (f.eks. Grundkursus i praktisk statistik).

Det forventes at den studerende har installeret R og Rstudio inden kursets start og at de har fulgt de introducerende øvelser.

Forventet arbejdsindsats (ects-deklaration)

Holdundervisning: 20 timer

Forberedelse: 40 timer til forelæsninger, øvelser og workshops 30 timer til diskussioner og til øvelser efter hver holdundervisning

Eksamen: 45 timer

Timer i alt: 135 time

Pensum

Bøger der skal anskaffes/købes inden kursusstart:

NB leveringstiden kan godt være 3-4 uger!!!

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet (2010) Multiple Correspondence Analysis, Series in Quantitative Applications in the Social Sciences no 163, SAGE university Paper. REX e-bog udgave Link

Jean Converse & Stanley Presser (1986) Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire, Series in Quantitative Applications in the Social Sciences no. 63, SAGE university paper. REX e-bogs udgave Link

Begge bøger kan købes via nettet til ca 10 £ stykket. De findes også som e-bøger via REX

Se moodle for en uddybende pensum liste.

Evaluering- og feedback former

Evaluering sker via eksamen og feedback via øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner med underviser.

Eksamensadministration
ISE Studieadministration (ise-studieadministration@ruc.dk)
Aktivitetsansvarlig
Troels Schultz Larsen (tschultz@ruc.dk)
Anton Grau Larsen (agraul@ruc.dk)
ECTS
5
Forudsætning for deltagelse
Pt. ingen data fra studieordning.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Pt. ingen data fra studieordning.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden:

Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau.

  • Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

  • Færdigheder:

  • Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.

  • Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis.

  • Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret.

  • Kompetencer:

  • Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige akademiske og/ellervidenskabeligt baserede praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster.

  • Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold
  • Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.

  • Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Type

Valgkursus

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 26,400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed på 21 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå af study.ruc.dk.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Omprøveform
Samme som ordinær eksamen
Eksamenskode(r)
Eksamenskode(r) : U40763
Sidst ændret 09/04/2021

Undervisningsgange:

Vis kursusgange for Hold: 1 Find kalender (1) PDF til print (1)

Fredag 10-09-2021 08:15 - 10-09-2021 10:00 i uge 36
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 17-09-2021 08:15 - 17-09-2021 10:00 i uge 37
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 24-09-2021 08:15 - 24-09-2021 10:00 i uge 38
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 01-10-2021 08:15 - 01-10-2021 10:00 i uge 39
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 08-10-2021 08:15 - 08-10-2021 10:00 i uge 40
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 15-10-2021 08:15 - 15-10-2021 10:00 i uge 41
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 29-10-2021 08:15 - 29-10-2021 10:00 i uge 43
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 05-11-2021 08:15 - 05-11-2021 10:00 i uge 44
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 12-11-2021 08:15 - 12-11-2021 10:00 i uge 45
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 19-11-2021 08:15 - 19-11-2021 10:00 i uge 46
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst (PF, POL, SV)

Fredag 19-11-2021 10:00 - Fredag 10-12-2021 10:00 i uge 46 til uge 49
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst - Prøve (PF, POL, SV)

Mandag 07-02-2022 10:00 - Mandag 28-02-2022 10:00 i uge 06 til uge 09
Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskema-data og tekst - Omprøve (PF, POL, SV)