PDF til print Find kalender

K1&K2: Politisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.)

uddannelse Kommunikation
sted Se kursusgange
Undervisningssprog Dansk
Kursus starter 08-10-2012
Kursus slutter 10-10-2012
Evaluering

Kurset er baseret på aktiv deltagelse, løbende læsning af en række klassiske og samtidige tekster af danske og internationale forskere, og et afsluttende empirisk-baseret essay på 8-10 sider. Afleveringsfrist er fredag den 9. november.

Bedømmelsen foregår efter 7-trins-skalaen og er primært baseret på den enkelte studerendes evne til i sit essay at (1) formulere et interessant problem inden for emnefeltet politisk kommunikation, (2) udvælge et begrænset antal begreber og tilgange fra kurset og vise hvordan de kan bidrage til at belyse problemet, og (3) på den baggrund gennemføre en klart afgrænset empirisk-baseret analyse, der addresserer det selvvalgte problem.

Indhold

Hvordan kommunikerer politiske aktører og borgere med hinanden? Det er det grundlæggende spørgsmål i studiet af politisk kommunikation, et forskningsfelt, der trækker på arbejde i blandt andet statskundskab, sociologi, og kommunikation. Kurset tilbyder en introduktion til studiet af politisk kommunikation og en oversigt over hvad vi via forskningen ved—og ikke ved—om emnet.

I løbet af otte undervisningsgange gennemgår vi nyhedsinstitutionens rolle, medialiserings-begrebet (ideen om, at politik foregår på mediernes præmisser), og diskuterer medieeffekter, modtagere, kampagnekommunikation, og internettets betydning, altsammen med særligt henblik på politiske processer.

Målet er at udvikle en bedre forståelse af kommunikation og rammebetingelserne for kommunikation i politik—en forståelse, der kan hjælpe hver af os både i vores professionelle virke og i vores hverdag som borgere i et demokratisk samfund.

litteratur

Det samlede pensum er 571 sider. En tekstsamling kan købes i RUCs boghandel. Forslag til supplerende litteratur kan findes på rasmuskleisnielsen.net.

Underviser Rasmus Kleis (rkleis@ruc.dk )
STADS stamdata
afløsningsseminar
belastning : 7.5 ECTS aktivitetskode : U24435
prøveform : Afleveringsopgave bedømmelse : 7-trinsskala censur : Intern censur

08-10-2012 09:30 - 14:00
Studiet af politisk kommunikation

10-10-2012 09:30 - 14:00
Nyhedsinstitutionen og det politiske system

16-10-2012 09:30 - 14:00
Medialisering - politik på mediernes præmisser?

17-10-2012 09:30 - 14:00
Medieeffekter og politik

19-10-2012 09:30 - 14:00
Modtagerenes oplevelse af politisk kommunikation

22-10-2012 09:30 - 14:00
Valgkampe og kampagnekommunikation

24-10-2012 09:30 - 14:00
Internettet og nye former for politisk kommunikation

29-10-2012 09:30 - 11:30
Fremtidens politiske kommunikation