PDF til print    Find kalender

Anbefalet studieforløb (Strategisk kommunikation og digitale medier)

Semester
F2023
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier *
Anbefalet studieforløb

Find din fag-kombination herunder

Husk altid at læse din studieordning. Du finder den her. OBS: Kræver login.

Du kan finde information om udbudte studieaktiviteter og kandidatreformen her.

Liste over studieaktiviteter udbudt fra Strategisk kommunikation og digitale medier i foråret 2023

Speciale (30 ECTS)

Semesterets aktiviteter for Kommunikation, fagintegreret kandidat – Strategisk kommunikation og digitale medier

1. semester

Obligatorisk kursus: Strategisk organisationskommunikation (10 ECTS)

Obligatorisk kursus: Professionel skriftlig kommunikation (5 ECTS)

Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster (15 ECTS)

Alternativt kan den studerende gennemføre et projektorienteret praktikprojekt (15 ECTS). Læs mere her.

2. semester

Obligatorisk kursus: Visuel kommunikation på digitale medier (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Informationsteknologi og Web-udvikling (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Design og designprocesser (5 ECTS)

Projekt: Digitale medier og interaktionsdesign (15 ECTS)

Alternativt kan den studerende gennemføre et projektorienteret praktikprojekt (15 ECTS). Læs mere her.

3. semester

Studerende har mulighed for at deltage i specialeopstartsarrangement.

Obligatorisk kursus: Sociale medier (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Digitale metoder (10 ECTS)

Valgkursus (5 ECTS)

Valgkursus (10 ECTS)

Den studerende kan i stedet for de to valgkurser søge om at få godkendt en projektorienteret praktik eller forskningspraktik.

Læs mere om praktik her.

4. semester

Speciale (30 ECTS)

Når du tilmelder dig kurser, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt.

Overgangsregler

For studerende som ikke har bestået kurset Strategisk organisationskommunikation (10 ECTS) og kurset Professionel skriftlig kommunikation (5 ECTS) før 1. september 2022, gælder at kurserne erstattes af valgkurser til en samlet vægt på op til 15 ECTS.

For studerende som ikke har bestået kurset Visuel kommunikation på digitale medier (5 ECTS), Informationsteknologi og web-udvikling (5 ECTS) og Design og designprocesser (5 ECTS) før 1. september 2022, gælder at kurserne erstattes af valgkurser til en samlet vægt på op til 15 ECTS.

For studerende som ikke har bestået kurset Sociale medier (5 ECTS), Digitale metoder (10 ECTS), valgkursus (5 ECTS) og valgkursus (10 ECTS) før 1. februar 2023, gælder at kurserne erstattes af valgkurser til en samlet vægt på op til 30 ECTS.

Sidst ændret 08/09/2022

Undervisningsgange: