PDF til print Find kalender

Informatik - Fagmodulkursus 2b - Interaktive installationer

uddannelse Fagmodul i Informatik
Kursustype fagmodulskursus
Undervisningssprog Dansk
Tilmelding

STADS Selvbetjening: 28. oktober-15. november 2015

Sekretær vedr. tilmelding: Anja Kastrup Christiansen, anjakc@ruc.dk

Kursusbeskrivelsen er foreløbig

Kursus starter 11-02-2016
Kursus slutter 21-04-2016
Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 13.00-17.15 i uge 6-16 (dog ikke torsdag d. 24. marts 2016 grundet påske)

I alt 10 kursusgange

Undervisningssted

43.2-029

forudsætninger

Engelsk svarende til afsluttet uddannelse på gymnasialt B-niveau.

formål

§ 1. Formålet med Fagmodulet i Informatik er at kvalificere den studerende til at deltage i tværfagligt udviklingsarbejde, med særlig henblik på erhvervsfunktioner i it-brugerorganisationer, og med hovedvægt på anvendelse, styring, realisering og evaluering af it-systemer. Der sigtes mod generelle og langsigtede kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Generelle begreber og generel forståelse prioriteres højt, og der lægges vægt på at den studerende behersker en kritisk og problemløsende arbejdsform.

Fagmodulets hovedindhold er modellering. Modulet skal give den studerende kendskab til og erfaringer med teorier, begreber, metoder og teknikker til modellering af it-anvendelser og brugssituationer af it.

Fagmodulet i Informatik har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Informatik eller beslægtede kandidatuddannelser.

Indhold

Grundlæggende kendskab til it-systemer realiseret som interaktive installationer.

Mere specifikt:

● introduktion til programmering

● programmering med processing,

● lydstyring med Ableton Live

● brug af sensorer og kamera i interaktive installationer,

● designprincipper, simple designmønstre og software arkitektur,

● interaktionsdesign og hændelsesstyring

● software engineering

● brug af lyd, og lyd styring i interaktive systemer,

● lyd formater og lyd signaler

bedømmelseskriterier

Målet med kurset er, at den studerende opnår:

Viden:

  • Grundlæggende kendskab til design, konstruktion og programmering af interaktive installationer.

Færdigheder:

  • Færdigheder i at kunne konstruere og designe interaktive installationer og implementere en løsning med brug af relevante sprog og værktøjer.

Kompetencer:

  • Praktiske færdigheder i at konstruere interaktive installationer.
Eksamensform

15 min. individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et miniprojekt hvor et mindre web-baseret it-system skal implementeres og dokumenteres. Der gives én samlet karakter.

For at kunne indstille sig til prøven, skal den studerende have fået godkendt mindst 50 % af de opgaver, som er stillet i løbet af kurset.

Reeksamensform

Som den ordinære eksamen

Skriftlig reeksamensopgave:

Den skriftlige reeksamensopgave skal afleveres senest onsdag d. 29. juni 2016 kl. 12.00 via OnlineEksamen.ruc.dk

Mundtlig reeksamen:

Onsdag d. 24. august 2016

Nærmere informationer omkring eksakt tidspunkt og sted udmeldes i løbet af semestret

Eksamenstidspunkt

Skriftlig opgave:

Den skriftlige opgave skal afleveres senest mandag d. 25. april 2016 kl. 12.00 via OnlineEksamen.ruc.dk

Mundtlig eksamen:

Mandag d. 30. maj eller tirsdag d. 31. maj 2016

Nærmere informationer omkring eksakt tidspunkt og sted udmeldes i løbet af semestret

Aktivitetsansvarlig Mads Rosendahl (madsr@ruc.dk )
John Patrick Gallagher (jpg@ruc.dk )
Kursussekretær Heidi Lundquist (heilu@ruc.dk )
Anja Kastrup Christiansen (anjakc@ruc.dk )
Underviser Steffen Thorlund (thorlund@ruc.dk )
STADS stamdata
fagmodulskursus
belastning : 5 ECTS aktivitetskode : U25229
prøveform : mundtlig bedømmelse : 7-trinsskala censur : Intern censur