Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vælg semester

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi

IMT-Ph.D kursus: Skrive- og Publiceringsworkshop E2023

E2023
dansk,engelsk

IMT-PhD: Energy democracy and community energy E2023

E2023
English

IMT-PhD: International PhD Summer School: Methodological Issues

E2023
English

IMT-Phd: Social Psychology of Family Life

E2023
English

IMT-PhD: Tolknings- og analyse-workshop: Workshop on data interpretation and analysis E2023

E2023
Dansk