PDF til print    Find kalender

Anbefalet studieforløb (Strategisk kommunikation og digitale medier)

Semester
E2021
Uddannelse
Strategisk kommunikation og digitale medier
Anbefalet studieforløb

Semesterets aktiviteter for Kommunikation, fagintegreret kandidat – Strategisk kommunikation og digitale medier

For studerende optaget september 2015 og senere

1. semester

Obligatorisk kursus: Strategisk organisationskommunikation (10 ECTS)

Obligatorisk kursus: Professionel skriftlig kommunikation (5 ECTS)

Projekt: Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster (15 ECTS)

Alternativt kan den studerende gennemføre et projektorienteret praktikprojekt (15 ECTS). Læs mere her.

OBS!! Overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2020.

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der ikke har gennemføret Projektarbejde i: Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i intern og ekstern strategisk organisationskommunikation (15 ECTS), skal i stedet gennemføre Intern og ekstern strategisk organisationskommunikation (15 ECTS).

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2019, der ikke har gennemføret kurset Strategisk kommunikation (5 ECTS) og kurset Organisationskommunikation (5 ECTS), skal i stedet gennemføre kurset Strategisk organisationskommunikation (10 ECTS). Mangler den studerende kun ét af de to nævnte kurser, gennemføres de efter bestemmelserne i studieordningen fra 1. september, 2018.

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2019, der ikke har gennemføret Intern og ekstern strategisk organisationskommunikation (15 ECTS), skal i stedet gennemføre Strategisk kommunikation og organisatoriske kontekster (15 ECTS).

2. semester

Obligatorisk kursus: Visuel kommunikation på digitale medier (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Informationsteknologi og Web-udvikling (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Design og designprocesser (5 ECTS)

Projekt: Digitale medier og interaktionsdesign (15 ECTS)

Alternativt kan den studerende gennemføre et projektorienteret praktikprojekt (15 ECTS). Læs mere her.

OBS!! Overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2020.

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der ikke har gennemføret kurset Æstetik og brugervenlighed i webdesign (5 ECTS), skal i stedet gennemføre kurset Visuel kommunikation på digitale medier (5 ECTS).

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der ikke har gennemføret Projektarbejde i: Informationsteknologi med særligt henblik på digitale medier og interaktionsdesign (15 ECTS), skal i stedet gennemføre Digitale medier og interaktionsdesign (15 ECTS).

3. semester

Studerende har mulighed for at deltage i specialeopstartsarrangement.

Obligatorisk kursus: Sociale medier (5 ECTS)

Obligatorisk kursus: Digitale metoder (10 ECTS)

Valgkursus (5 ECTS) - vælg ét af følgende:

  • Branding i praksis

  • PR

  • Politisk kommunikation

  • Interkulturel kommunikation

Valgkursus (10 ECTS) - vælg ét af følgende:

  • Organisations- og ledelsesretorik

  • Interaktion, doxa og netværk – når kommunikation trækker på sociologien

  • Trends in Digital Media and Communication theory

  • Cross Media Communication and Design

Den studerende kan i stedet for de to valgkurser søge om at få godkendt en projektorienteret praktik eller forskningspraktik.

Læs mere om praktik her.

OBS!! Overgangsregler for studerende optaget før 1. september 2020.

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der ikke har gennemføret kurset Sociale netværk og webanalyse (5 ECTS), samt et valgkursus (5 ECTS), skal i stedet gennemføre kurset Digital metoder (10 ECTS). Såfremt den studerende efter d. 1. september 2018 kun mangler at gennemføre Sociale netværk og webanalyse (5 ECTS), skal den studerende gennemføre et valgfrit kursus til 5 ECTS.

Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der ikke har gennemføret Projektarbejde i: Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i organisationers brug af sociale medier (15 ECTS), skal i stedet gennemføre to valgfrie kurser til henholdsvis 5 og 10 ECTS.

4. semester

Speciale (30 ECTS)

Når du tilmelder dig kurser, skal du være opmærksom på, om der er sammenfald i tidspunktet for kursusafholdelse og eksamen med andre kurser, du har valgt.

Sidst ændret 05/05/2021

Undervisningsgange: