ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning
Vælg semester
1. Dit fag 
Politik og forvaltning
2. Aktuelle studieaktiviteter 
Anbefalet studieforløb
Studie- og semesterstart
Problemorienteret formidlingsprojekt
3. semester projekt på Politik og forvaltning
Speciale
Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i efteråret 2021
Projektorienteret praktikforløb på 30 ECTS (Forvaltning)
Projektorienteret praktikforløb (Politik/Politik og Forvaltning)
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse
Offentlig økonomi: teori og metode
Specialiseringskursus: Demokrati – teorier, analyser og cases
Specialiseringskursus: Markedsgørelse i den offentlige sektor - samspil mellem den offentlige og private sektor
Specialiseringskursus: Nyere nordiske velfærdpolitikkers udfordringer, reformer og outcomes
Specialiseringskursus: Offentlig ledelse: Organisationer, relationer og medarbejdere
Specialiseringskursus: Migration, mobilitet, mangfoldighed
Specialiseringskursus: Fleksibilitet, prækarisering og stress
Advanced study course: Contested identities and Emerging Global Actors
Advanced study course: ’Rethinking Development – radical alternatives and concrete utopias
Advanced study course: Global Value Chains
Subject Course 4: Comparative publicy analysis in an internationalized world
Videregående metodekursus: Praktisk Statistik
Videregående metodekursus: Økonomistyring
Videregående metodekursus: Feltarbejde nationalt og globalt
Advanced methodology course: Surveys and Experimental Methods
Advanced methodology: Fieldwork methods and interviews
Advanced methodology course: Nuts and Bolts of Mixed Methods Research
Advanced methodology course: Intermediate Quantitative Methods