ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning
Vælg semester
1. Dit fag 
Politik og forvaltning
2. Aktuelle studieaktiviteter 
Studie- og semesterstart
Anbefalet studieforløb
Problemorienteret formidlingsprojekt
3. semester projekt på Politik og forvaltning / 6. semester projekt på Erhvervskandidat i Politik og forvaltning
Projektorienteret praktikforløb (Politik/Politik og Forvaltning)
Projektorienteret praktikforløb på 30 ECTS
Specialeopstartsseminar: For studerende der skal skrive speciale i foråret 2022
Speciale
Offentlig økonomi: teori og metode
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation
Videregående metodekursus: Praktisk Statistik
Specialiseringskursus: Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer
Specialiseringskursus: Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd
Specialiseringskursus: Evidens og resultatmåling i politik og forvaltning
Specialiseringskursus: Ulighed, Fattigdom og solidaritet
Specialiseringskursus: Socialvidenskabelig og politisk teori som samfundskritik
Advanced Study Course: Global Political Economy of Green Transition (Formerly: Global Green Shift)
Advanced Study Course: Global Religion
Advanced Study Course: Transnational Disruptions
Subject Course 1: Civil Servants in International Public Administration and Politics with methods and skills course on Communication in an Intercultural Context
Subject Course 2: Institutions and Actors (Institutions and Actors in International Public Administration and Politics with Advanced methods and skills course on Data Analysis and Statistics)
Subject Course 3: International Public Economics
Videregående metodekursus: Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskemadata og tekst
Videregående metodekursus: Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere
Videregående metodekursus: Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet
Videregående metodekursus: Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik
Videregående metodekursus: Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver
Advanced methodology course: Battle of Words: Qualitative strategies for computer-based document analysis
Advanced methodology course: Interview methods
Advanced methodology course: Social Media and Digital Methods
Advanced methodology course: Comparative Methods - From the Local to the Global