ruc-logo

Studieaktiviteter på Roskilde Universitet

Her kan du finde informationer om semesteraktiviteter, såsom studiestart, kurser og projekter

Vejledning
Vælg semester
2. Vælg det fag, du ønsker at se studieaktiviteter for 
Kommunikation >
Politik >
3. Aktuelle studieaktiviteter 
Studie- og semesterstart
Anbefalet studieforløb
Problemorienteret formidlingsprojekt
Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation
Offentlig økonomi: teori og metode
Specialiseringskursus: Centraladministrationen - samspillet mellem ministre og embedsmænd
Specialiseringskursus: Evidens og resultatmåling i politik og forvaltning
Specialiseringskursus: Politisk interessevaretagelse i Danmark - nye udviklinger, organisationer og værktøjer
Specialiseringskursus: Ulighed, Fattigdom og solidaritet
Specialiseringskursus: Socialvidenskabelig og politisk teori som samfundskritik
Advanced Study Course: Global Political Economy of Green Transition (Formerly: Global Green Shift)
Advanced Study Course: Global Religion
Advanced Study Course: Transnational Disruptions
Videregående metodekursus: Praktisk Statistik
Videregående metodekursus: Surveys og avancerede kvantitative metoder til analyse af spørgeskemadata og tekst
Videregående metodekursus: Konstruktiv konflikthåndtering for offentlige forvaltere
Videregående metodekursus: Hverdagslivssociologiens metoder - fænomenologi og hermeneutik
Videregående metodekursus: Køn & mangfoldighed: forskningsmetoder, ligestillingsredskaber, analyseperspektiver
Videregående metodekursus: Anvendte poststrukturalismer: Analysestrategier i fht undersøgelse af politik, socialitet og identitet
Advanced methodology course: Interview methods
Advanced methodology course: Social Media and Digital Methods
Advanced methodology course: Battle of Words: Qualitative strategies for computer-based document analysis
Advanced methodology course: Comparative Methods - From the Local to the Global
Projektorienteret praktikforløb (Politik/Politik og Forvaltning)
Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) IU og PA
Tværfaglig projektorienteret praktikforløb (30 ECTS) - PBP/POL
Interdisciplinary Project-Oriented Internship (Global Studies and Politics)